Пошук по сайту


Програма курсу за вибором для учнів 10-11

Програма курсу за вибором для учнів 10-11

Сторінка1/3
  1   2   3
РІВНЯННЯ В КУРСІ АЛГЕБРИ
Програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів

(можна рекомендувати використовувати також і в класах фізико-математичного профілю)
Автор: Догару Ганна Георгіївна, вчитель математики загальноосвітньої шко­ли І-ІП ступенів 2 ім. С. О. Тучкова м. Ізмаїла Одеської власті
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пропонований курс за вибором сприяє ефективному вивчанню рівнянь га способів їх розв'язування в курсі алгебри і початків аналізу в 10-11 класах загальноосвітніх шкіл, забезпечує якісну підготовку учнів-івипускників, необхідну для подальшого продовження математичної освіти.

Мета курсу — узагальнити знання учнів з теми «Рівняння та їх системи» і на основі корекції базових знань удосконалити математичну культуру розв'язування рівнянь; надати інформацію» про видатних учених-математиків, зокрема тих, хто вивчав рівняння та методи їх розв'язування; Знайомити учнів із різновидами рівнянь, їх класифікацією та способами методами) розв'язування; підготувати учнів-випускників старшої школи до успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з мате­матики.

Основне завдання даного курсу полягає в розширенні та поглибленні знань учнів з окремих тем курсу алгебри і початків? аналізу, що вивчаються профільних класах. Передбачається ознайомлення! учнів 10-11 класів з видами та способами (методами) розв'язування тих рівнянь, що не вивчаються

в класах з тижневим навантаженням математики не більше ніж 4 години. Завдання вчителя — акцентувати увагу учнів на необхідності дотримання вимог до написання алгоритму розв'язування рівнянь, на ролі ОДЗ (області допустимих значень) і області визначення функцій, на необхідності вико­нання перевірки для відбору коренів рівняння. Вивчення курсу за вибором передбачає удосконалення культури математичного мислення та навчаль­ної праці учнів, розвиток творчих здібностей, тренування індивідуальних можливостей і навичок самостійного складання алгоритму розв'язування рівнянь та їх систем.

Теоретичну основу курсу складають класифікація рівнянь та методи їх розв'язування. У 10-11 класах відбувається, зокрема, систематизація матері­алу курсу алгебри, тому доцільно проводити паралельно й систематизацію теорії рівнянь. Відомості про рівняння доповнюються історичними фактами з розвитку математики. Процес розв'язування рівнянь подається як послі­довні тотожні перетворення та заміна даного рівняння на рівносильне. Роз­глядаються рівняння від лінійних до рівнянь вищих степенів, передбачається розгляд систем рівнянь усіх видів. Значне місце у вивченні курсу займають саме різновиди рівнянь та способи (методи) їх розв'язування. Зміст занять передбачає ініціативність учителя та використання його досвіду роботи, а кількість годин та добір матеріалу (складність рівнянь) може варіюватися залежно від типологічної групи учнів та профілю їх навчання. В даному кур­сі важливого значення набувають алгоритми розв'язування рівнянь, увага приділяється аналізу самого розв'язання та отриманих коренів на відбір та наявність зайвих.

Навчальний матеріал, що стосується рівнянь вищих степенів, рівнянь з елементами комбінаторики та рівнянь з комплексними числами, має за­галом пропедевтичний характер. Ознайомлення з ним готує учнів до ефек­тивного сприйняття матеріалу курсу математики у вищих навчальних за­кладах. Зокрема, учні мають отримати уявлення про використання основ­них формул комбінаторики та застосування похідної до розв'язування рівнянь.

Таким чином, матеріал курсу охоплює весь курс алгебри основної та старшої школи і сприяє систематизації наявних відомостей про рівняння.

Зміст програми передбачає вивчення рівнянь за окремо взятими видами та є орієнтовним. Учитель має право коригувати зміст залежно від власно­го бачення актуальності матеріалу, використовуючи власний досвід роботи в профільних класах, а також наявності навчально-методичної літератури для підготовки до занять.

Курс розрахований на 105 годин протягом двох років навчання: перший рік (10 клас) — протягом 2 годин на тиждень, разом 70 годин; другий рік (11 клас) — протягом 1 години на тиждень, разом 35 годин.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

з/п

Тема

Кількість годин

Перший рік навчання. 10 клас (70 год)

1

Лінійні рівняння

7

2

Раціональні рівняння

7

3

Квадратні рівняння

10

4

Рівняння вищих степенів

7

5

Рівняння, що містять модулі: від лінійних рівнянь до рівнянь вищих степенів

8

6

Ірраціональні рівняння

8

7

Тригонометричні рівняння

10

8

Рівняння з параметрами: узагальнення за 7-10 класи

6

9

Рівняння з комплексними числами

4
Резервний час

3

Другий рік навчання. 11 клас (35 год)

10

Похідна функції та її застосування до розв'язування складніших рівнянь

4

11

Показникові рівняння

7

12

Показниково-степеневі рівняння

6

13

Трансцендентні рівняння

9

14

Рівняння з елементами комбінаторики

4

15

Рівняння з параметрами: узагальнення

5
РАЗОМ

105
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма курсу за вибором для учнів 10
Автор: Грицик Тетяна Андріївна, викладач математики внз «Надслучанський інститут» м. Березне Рівненської області

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 з курсу "Математика...

Програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов'язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчаль­них дисциплін — хімії,...

Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології)
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист

Програма з математики для учнів 10-11 класів знз
Бурда М.І., Тарасенкова Н. А. Геометрія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. К.: «Зодіак-еко»,...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим...
Тому ця програма базується на основі Державних стандартів, програм масової загальноосвітньої школи1 та практичне впровадження особистісно...

Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис,М....

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....

Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...

Навчальна програма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних...
Програму підготували: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. НоміровськийБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка