Пошук по сайту


Наказ

Наказ
Новосанжарська районна державна адміністрація


Відділ освіти
НАКАЗ

04.04.2013 № 78
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2012/2013 навчальному році

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 „Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році ”, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532, наказу Департаменту освіти і науки від 01.04.2013 № 132 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2012/2013 навчальному році», враховуючи особливості організації навчально-виховного процесу, передбачені у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року»
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1) Забезпечити виконання навчальних програм та здійснити відповідні перевірки у 1- 11 класах до 20 травня 2013 року, про що інформувати відділ освіти райдержадміністрації до 24 травня 2013 року.

2) Закінчити навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах( 27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах( 27 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової( 13-21 травня), основної( 28 травня – 11 червня) і старшої( 27 – 31 травня) школи.

3) Взяти до відома рекомендацію Департаменту освіти і науки про проведення свята „Останній дзвоник ” у загальноосвітніх навчальних закладах 24-25 травня 2013 року .

4) При потребі внести корективи до строків організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання та необхідності надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених захворюваністю учнів на грип та гострі респіраторні інфекції та іншими причинами.

5) Подати на затвердження склади державних атестаційних комісій та на погодження - розклади проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах до 26 04.2013, 9-х, 11-х класах до 10.05.2013.

6) Створити апеляційні комісії та забезпечити умови для їх роботи.

7) До 22.05.2013 подати списки випускників шкіл 11-х та 9-х класів, звільнених від державної підсумкової атестації, вказавши підставу для звільнення.

8) До 12.04. 2013 подати до відділу освіти замовлення на отримання матеріалів для проведення державної підсумкової атестації з математики (9 клас), інтегрованого курсу «Література», математики (11 клас), вказавши рівень( академічний, профільний, поглиблене вивчення).

9) Забезпечити надання 21 травня 2013 року до відділу освіти класних журналів за 10 – 11 класи для перевірки, де є претенденти на нагородження Золотими та Срібними медалями. Не пізніше 30 травня 2013 року надати списки нагороджених золотими і срібними медалями у 2012/2013 навчальному році та матеріали на нагородження у відповідності до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» зі змінами, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 №528.

10) У період з 24 по 27 травня 2013 року отримати матеріали для проведення державної підсумкової атестації згідно з поданим замовленням.

11) Провести державну підсумкову атестацію:

- учнів 4-х класів з 13 по 21 травня з української мови та читання, математики;

- учнів 9-х класів з 28 травня по 11 червня з 5-ти предметів (за збірниками завдань, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України ), а саме:

– української мови (диктант, за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України, в день складання державної підсумкової атестації) – 31 травня 2013 року;

– математики (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії за завданнями, визначеними Департаментом освіти і науки облдержадміністрації) – 28 травня 2013 року;

– географії у письмовій формі – у терміни визначені навчальним закладом;

– біології у письмовій формі – у терміни визначені навчальним закладом;

– іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу – у терміни визначені навчальним закладом.

- учнів 11-х класів з 27 по 31 травня з 3-х предметів (у письмовій формі за збірниками завдань, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України ), а саме:

– української мови (переказ) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України – 27 травня 2013 року ;

– історії України або математики (обов’язково для учнів , які навчалися в класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів , які навчалися в класах (групах) з профільним навчанням) – 29 травня 2013 року;

– предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором учнів – 31 травня 2013 року.

Державну підсумкову атестацію у письмовій формі розпочати о 9.00 год., в усній формі - для першої групи – о 9.00 год., для другої групи – о 14.00 год.

12) 28 травня надати районній комісії на перевірку письмові роботи з української мови учнів-претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.

13) Забезпечити розрахунок середнього балу атестата випускників 11-х класів та свідоцтва випускників 9-х класів за 12-бальною та 200-бальною шкалою, зробити відповідний запис у додатках до документів про освіту та книгах обліку та видачі бланків атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту.

14) Рекомендувати провести вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів на урочистих зборах у загальноосвітніх навчальних закладах 01-02 червня 2013 року, документів про базову загальну середню освіту випускникам 9-х класів 11-12 червня 2013 року. До участі в зборах запросити батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

15) Організацію випускних вечорів покласти на органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітнього навчального закладу, піклувальну раду тощо).

16) Надати до відділу освіти райдержадміністрації:

  • до 24.05.2013 року інформацію про результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів у 2012/2013 навчальному році згідно з додатком 1 ;

  • до 12.06.2013 року інформацію про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів у 2012/2013 навчальному році згідно з додатком 2;

  • до 12.06.2013 року інформацію про результати державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів у 2012/2013 навчальному році згідно з додатком 3.

2.Районному методичному кабінету організувати перевірку письмових робіт з української мови учнів – претендентів на нагородження Золотими та Срібними медалями 28.05.2013 року. Забезпечити подання до Департаменту освіти і науки протоколу засідання комісії протягом двох робочих днів після проведення атестації.

3.Взяти до відома, що продовжено, в порядку експерименту, виставлення на сайті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського номерів завдань за збірниками Міністерства освіти і науки України з відповідних предметів у день проведення державної підсумкової атестації 9-х та 11-х класів за 30 хвилин до початку роботи.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Кусайко Т.М.
Начальник Ю.М.Зінченко

Проект наказу вносить

головний спеціаліст

відділу освіти Т.М.Кусайко


Додаток 1

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

      1. № 78


ІНФОРМАЦІЯ

про результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів __________________ школи у 2012/2013 навчальному році

До 24.05.2013 року
Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 4-х класів

Кількість учнів, які складали атестацію

Рівень навчальних досягнень (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1.

Українська мова (мова)2.

Українська мова (читання)3.

Математика4.

Мова навчання (мова)5.

Мова навчання (читання)Директор школи підпис П.І.Б.

Головний спеціаліст відділу освіти Т.М.Кусайко

Додаток 2

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

04.04.2013 № 78

ІНФОРМАЦІЯ

про результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів ______________ школи у 2012/2013 навчальному році
До 12.06.2013 року
Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

(кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1.

Українська мова (диктант)


2.

Російська мова (диктант), для учнів, які не вивчали українську мову


3.

Математика


4.

Біологія


5.

Географія


6.

Іноземна мова


7.

Предмет за вибором


8.

Предмет за вибором
Директор школи підпис П.І.Б.


Головний спеціаліст відділу освіти Т.М.Кусайко

Додаток 3

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

04.04.2013 № 78

ІНФОРМАЦІЯ

про результати щодо державної підсумкової атестації учнів 9, 11-х класів------------------------- школи у 2012/2013 навчальному році.

До 12.06.2013 року


Назва предмету
Кількість учнів 9-х класів (за окремою мережею

Кількість учнів 9-х класів, які проходили ДПА

Кількість учнів 11-х класів

Кількість учнів 11(12)-х класів, які проходили ДПА

письмово

усно

Захист дослідних робіт

письмово

Захист дослідних робітПримітка. Інформацію про результати проведення державної підсумкової атестації екстернів надавати за встановленою формою окремо і не включати до узагальненого звіту.

Директор школи підпис П.І.Б.
Головний спеціаліст відділу освіти Т.М.Кусайко

ЗРАЗОК.

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Директор

відділу освіти Ю.М.Зінченко школи

Розклад

проведення державної підсумкової атестації у 9 класі --------- школи.

Заступник директора підпис


ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Директор

відділу освіти Ю.М.Зінченко школи

Розклад

проведення державної підсумкової атестації у 11 класі --------- школи.

Заступник директора підпис

Примітка: погоджується в 11 класі тільки в разі зміни часу проведення ДПА. У розкладі вказується форма проведення, дата і час.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 04. 2012 р. №409

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Наказ
Мон україни, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість...

Наказ
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Відділ освіти наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 11. 09. 2007 р за №1/9-532 заступниками директора з нвр І. В. Лук’яненко та О. Ю. Устимчук...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка