Пошук по сайту


Наказ

Наказ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

ДКУД_________

21.08.2014 сел. Ювілейне № 140
Про формування та затвердження

робочих навчальних планів ЗНЗ

на 2014/2015 навчальний рік


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» (ст. 15, 16), листа МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», листа МОН України від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у ЗНЗ та вивчення базових дисциплін у 2014-2015 навчальному році» та з метою проведення експертизи і затвердження робочих навчальних планів на 2014/2015 навчальний рік
НАКАЗУЮ:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальних закладів складати :

-для 1-3 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 №572;

-для 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682;

-для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-3 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 №572 (додатки 4-5);

- 4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682 (додаток 4),

- Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступені, що працюють за педагогічною технологією «Росток» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 №905) .

-для 5-6 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня ,затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664;

- для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

-для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616;

-для білінгвальних класів: 5-6 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; 7-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 20);

-6-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН України від 14.06.2005 № 1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини);

-для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл: 7-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21); 10-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 24, 25);
1.2. Забезпечити повноцінність загальної середньої освіти через реалізацію як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану.

Протягом року

1.3. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов’язкової для всіх навчальних закладів.

Протягом року

1.4. За наявності в класах до 5 учнів запроваджувати індивідуальну форму навчання згідно з п. 2. ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту».

З 01.09.2014

1.5. Години з фізичної культури не враховувати при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Протягом року

1.6. Забезпечити роботу факультативів або курсів за вибором за затвердженими програмами відповідно до Листа МОН України 07.05.2012 № 1/9-341.

Протягом року

1.7. Розподіл годин варіативної частини здійснювати з урахуванням результатів моніторингу освітніх інтересів учнів, кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення.
1.8. Виділити 0,5 години для викладання предмету « Захист Вітчизни» з варіативної частини.

З 01.09. 2014

1.9. Використовувати в роботі рекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/15 н.р. (лист МОН України 11.06.2014 № 1/9-303)

.

Серпень 2014

1.10. Одночасно із проектом робочого навчального плану до відділу освіти подати інформацію про заклад ( додатки 1-3).

1.11.Відповідальність за складання робочих навчальних планів та своєчасне подання їх покладається на керівників закладів освіти.

2. Для проведення експертизи робочих навчальних планів затвердити експертну комісію у складі: голова комісії - Шеремет М.О., начальник відділу освіти;

члени комісії:


Назарова О.Ю.

завідуюча РМК;

СіргієнкоО.О.

методист РМК

Кужель Н.О.

методист РМК

Тегза Т.Ю.

методист РМК

Сітало Т.А

методист РМК

Півнєва Н.В.

методист РМК

Заяць Н.П.

методист РМК

Олійник Н.М.

методист РМК

Крічкевич Є.В.

методист РМК

Волок Л.П.

методист РМК


3. Завідуючий методичним кабінетом Назаровій О.Ю.:

3.1.Забезпечити відповідність робочих навчальних планів закладів освіти Дніпропетровського району вимогам Типових навчальних планів.

3.2.Проконтролювати:

3.2.1.Зорієнтованість навчальних робочих планів загальноосвітніх навчальних закладів на реалізацію програм:

- «Початкова школа», «Основна школа»;

- «Програма розвитку освіти Дніпропетровського району на 2013-2017 р.»;

- «Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року».

3.2.2.Скоординованість робочих навчальних планів між суб’єктами освітніх округів.

3.3.Забезпечити дійовий вплив на керівників закладів освіти щодо ефективного використання ними складових шкільного компоненту робочих навчальних планів.

Серпень 2014

За графіком

4. Районному методичному кабінету :

4.1. Забезпечити укладання методичних рекомендацій щодо програмово-методичного забезпечення робочих навчальних планів з урахуванням навчальних профілів.

4.2. Забезпечити відповідність інваріантної та варіативної складової навчальних планів щодо наявності відповідних програм МОН України, термінів їх дії, відповідності поглибленого та профільного вивчення окремих предметів, віковим особливостям учнів.

4.3. Провести аналіз результативності використання закладами освіти навчальних годин за предметами, що вивчаються на профільному та академічному рівнях.

4.4. Провести затвердження переліку програм предметів інваріантної та варіативної складової робочих навчальних планів на 2014/2015 навчальний рік закладів освіти району.

4.5.Здійснити практичну спрямованість методичних об’єднань на використання у навчально-виховному процесі психозберігаючих технологій в умовах п’ятиденки.

Протягом року

5. Директорам позашкільних навчальних закладів під час складання робочих навчальних планів використовувати Типові навчальні плани позашкільних навчальних закладів, які перебувають у сфері управління МОН України (Наказ 22.07.2008 № 676, Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.05.2009 № 1624).

6. Економісту бухгалтерії відділу освіти Єрємєєвій Л.П.:

6.1. Узагальнити кількісні показники щодо виконання фінансування робочих навчальних планів закладів освіти Дніпропетровського району.
До 01.10.2014

7. Затвердження робочих навчальних планів закладів освіти на 2014/2015 навчальний рік провести в термін з 01.09. по 03.09.2014р. ( за графіком).

8. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на завідуючу методичним кабінетом відділу освіти - Назарову О.Ю., контроль залишаю за собою.


Начальник відділу освіти М.О.Шеремет

Додаток 1

до наказу №140 від 21.08.14
Пояснювальна записка

до робочого навчального плану (повна назва ЗНЗ за статутом)

на 2014/2015 н. р.
Метою діяльності ЗНЗ ( ПШ ,СЗШ, НВК) є __________________________________________ .
Робочий навчальний план складено відповідно до________________________

( перелічити накази МОНМС України)

Режим роботи закладу п¢ятиденний ( шестиденний – у ... класах), заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків ______________, тривалість перерв та великої перерви ______________.
Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 2 вересня по … грудня, ІІ семестр - з … січня по … травня (або інша схема ).

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з … жовтня по … листопада, зимові з … грудня по … січня, весняні з … по … березня (або інші терміни).

Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від ... № ... ____________________________________ (як саме будуть організовані екскурсії, з яких предметів, у яких класах вони будуть проведені протягом року, з яких предметів і в яких класах екскурсії та практика будуть проведені в кінці н.р.)
Мова навчання _________________________________________

(при двомовності вказати відповідні блоки класів)

Відповідно до профілів ШНТ _______________________________________

( вказати профілі)

поглиблено вивчаються __________________________________________

( вказати предмети поглибленого вивчення і класи)

Навчальні плани 10-11 класів (для ЗНЗ ) реалізують зміст освіти на:

профільному рівні_________________________________________________

(перелічити профілі та основний для профілю предмет поглибленого вивчення)

Зміст трудового навчання у старшій школі пов'язується з відповідним профілем і сприяє ___________________ . Трудове навчання реалізовано (у ШНТ) в галузі технології профільними спецкурсами ___________.
Вивчення регіональних курсів буде забезпечене ______________.
У початковій школі варіативна складова спрямовується на індивідуальну роботу з учнями, проведення групових консультацій, додаткових занять з окремих предметів (див. таблиці у додатках).

З метою створення передумов поглибленого вивчення окремих предметів, що в подальшому дасть можливість учням свідомо обрати профіль навчання, введено допрофільне навчання через факультативи та курси за вибором у 6-9 класах (див. таблиці у додатках).

З метою формування у школярів правильного вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своїх переваг з позиції майбутньої діяльності до шкільного компоненту включено курси за вибором (див. таблиці у додатках).

Перерозподіл годин інваріантної складової (1-11 класи ШНТ) пов’язаний з необхідністю збільшити час на вивчення предметів на поглибленому рівні здійснено в межах 15% часу інваріантної частини відповідно до наказів МОН України від ... № ... (додаток ...)
Примітка 1. До складу робочого навчального плану включаються:

пояснювальна записка (додаток 1);

таблиці з кількістю годин інваріантної і варіативної частин (додаток 2);

програмне забезпечення та інформація (додаток 3) про ЗНЗ у редакції 2013 року (не підшиваються до РНП).


Додаток 2

до наказу №140 від21.08.14

Назва загальноосвітнього навчального закладу

Робочий навчальний план на 2014/2015 н.р.

1. Мова викладання -

2. Профіль – української філології, історичний, математичний

3. Предмет, що вивчається на поглибленому рівні – українська мова і література; історія; алгебра і геометрія

4. Номери додатків та наказів МОН України -

5. Номер, рік видання інформаційного збірника МОН України –


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень. Профіль

Україн.філолог.

Історичний

Математ.

8 клас

10 кл

8

кл

10

кл

8

кл

10

кл

І

Інваріантна складова (за наказом МОНмолодьспорт України)
Українська мова

2+2

4
Українська література

2+2

4
Історія України1,5+1

4


Всесвітня історія


3


Алгебра

2+3

5
Геометрія


Тощо

2+1

4
Разом (за наказом МОН + год. поглиб-леного вивчення + фізичної культури)

25,5+4+3

29,5+2

2

Варіативна складова
2.1 Предмети за вибором (обов’язк.):

1. (ті, яких немає в інвар. складовій)

2. _ „ _

3 Спецкурси


0,5

0,5

0,5


0,5

0,5

0,5
Сумарне навантаження (І розклад))

31+3

31+2
Гранично допустиме навчальне навантаження на 1 учня (за наказом МОН; без урахування курсів за вибором, факультативів, індивіду-альних занять; фізичної культури)

34

33

34

33

34

33
2.2. Курси за вибором:

( назва, що відповідає програмі)
1

1
2.3. Факультативи:

( назва, що відповідає програмі)
1

1
2.4. Додаткові заняття (назва занять з підготовки до олімпіад, МАН тощо, що відповідає календарному плану)
0,5

0,5


3

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

34

38

34

38

34

38


Додаток 3

до наказу №140від21.08.14

І Н Ф О Р М А Ц І Я (2014 рік)


  1. Повна назва ЗНЗ (за Статутом).

  2. Термін дії ліцензії (для приватних ЗНЗ)

  3. Індекс, повна адреса, телефон, факс, рік заснування даного типу ЗНЗ

(за рішенням сесії) та e-mail

  1. Відомості про керівників ЗНЗ:
Керівники

Спеціаль-ність за дипломом

Що викладає

Категорія

Звання

Рік атестації

Рік курсової

перепідго-товки

Місце курсової перепідго-товки

Стаж загальний

Стаж керівної роботи

Директор
Заступники


5.Інформація про вчителів: всього-, сумісників-,_психологів-

Категорії (кількість): вища-, І-, П-, спеціаліст-

Звання (кількість): ст. вчит.-, уч.-метод-, засл. вчитель-, канд. н-к-, доктор наук-_

Курсова перепідготовка (кількість): 2009- , 2010-, 2011-, 2012-,2013-,

6. К-сть учнів: 1-4 кл.-, 5-9 кл.-, 10-11 кл.-, всього-.; середня наповнюваність класів -

7. Перемога ЗНЗ у конкурсах ЗНЗ: „100 кращих...”, „Сучасна освіта ...” тощо, рік

8. Мова викладання (якщо дві мови, то по двох групах класів).

9. Підключення до Інтернет (так, ні), тип підключення, електронна адреса,

кількість учителів, які пройшли курси “Інтел”

10. Кількість комп’ютерних класів-, з них сучасних

11.Чи є ЗНЗ експериментальним навчальним закладом,

тема, наказ про відкриття (чий, від, №, на які роки)

12. Наявність шкільної їдальні (так, ні)

13. Навчання в одну, дві зміни (підкреслити)

14. Наявність мікрорайону (так, ні)

15. Використання позабюджетних коштів (так, ні)

16.Використання у ліцеях і гімназіях 1500 годин для залучення науковців

17. Наявність у ЗНЗ при класах з поглибленим вивченням навчальних предметів міжшкільних профільних груп (факультативів) (предмети)

18. Предмети інваріантної частини РНП, що вивчаються на поглибленому рівні та відповідають профілям навчання у ЗНЗ, наприклад,


Профіль

Предмет, який вивчається на поглибленому рівні

(основний для профілю)


Класи

Інформаційно - технологічний.

Інформатика

10, 11

Іноземна філологія

Німецька мова

1- 118-11

19. Рівні знань учнів (разом з усіх предметів, що вивчаються поглиблено) за два останні роки:

Рівні (у %)

2012 рік

2013 рік

ВисокийДостатнійРАЗОМНизький
20. Кількість випускників – медалістів за три роки:


Медаль

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Золота


Срібна21. Вступ випускників до ВНЗ за три роки:

Вступ до ВНЗ

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Кількість випускників


Вступ до ВНЗ взагалі - (у %)


Вступ до ВНЗ на бюджет - (у %)22. Кількість переможців інтелектуальних змагань у поточному н. р.:

Змагання

Олімпіади

Конкурси

МАН

Інтернет - олімпіади

Турніри

„Кенгуру”

(учасник.)

Тощо

РайонніОбласніВсеукраїнськіМіжнародні
23. Друковані роботи викладачів зі званням у поточному н. р.:

Викладач

Звання

Назва роботи

Де надруковано


24. Кількість періодичних видань, що передплачує ЗНЗ у поточному н.р.
25. Список програм:

а) інваріантна частина РНП (окремо виділити предмети поглибленого вивчення).
Предмет

(поглиблене вивчення)


Назва програми


Клас


Видавництво

Рік видання


Погоджено

(ПІБ методиста МК)
б) варіативна частина РНП (предмети за вибором обов’язкові, курси за вибором, факультативи)


Факультативи

Назва програми

Клас

Видавництво Рік видання

Ким

затверджено

Погоджено

(ПІБ методиста)


Програми предметів як інваріантної, так і варіативної складових РНП зберігаються у заступника директора ЗНЗ; подаються методичній службі для експертизи; список програм додається до інформації про ЗНЗ і РНП та подається спеціалісту органу управління освітою за погодженням і підписом кожного методиста, відповідального за вивчення предмету, та завідуючого методичним кабінетом.

Примітка. Зазначена інформація виконується у повному обсязі (п. 1-25), в книжному варіанті, нумерація пунктів зберігається; не підшивається до робочого навчального плану.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 04. 2012 р. №409

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Наказ
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району...

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Наказ
Мон україни, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість...

Наказ
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Відділ освіти наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка