Пошук по сайту


Урок геометрії в 8 класі. Тема: Чотирикутники

Урок геометрії в 8 класі. Тема: Чотирикутники

УРОК ГЕОМЕТРІЇ В 8 КЛАСІ.

Тема: Чотирикутники

Учитель: Шкатула Лариса Павлівна

Мета :

навчальна: підвести учнів до систематизації знань про чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат і їх властивостей, перевірити ці знання та вміння застосовувати їх при розв’язуванні задач, вирішенні практичних завдань;

розвивальна: розвивати творче мислення учнів, створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, шляхом організації взаємодії учнів між собою, моделювання життєвих ситуацій;

виховна: виховувати розуміння значимості геометрії, як науки серед інших наук, сприяти створенню атмосфери співробітництва, вчити спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, цінувати думку інших.
Тип уроку: підсумковий урок з застосуванням інтерактивних технологій.

Девіз уроку:

Мало мати хороший розум, головне – добре його застосовувати .

Рене Декарт
Обладнання : таблиці з чотирикутниками, реферати та презентація учнів, роздатковий матеріал, завдання для індивідуального тестування.
ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

Вчитель. Добрий день , діти! Я, сподіваюсь, що цей урок у нас з вами пройде цікаво з великою користю для всіх. Бажаю, щоб ви вийшли після уроку з переконанням - що геометрія цікавий і необхідний предмет. Отже тема нашого сьогоднішнього уроку «Чотирикутники». (Слайд 1 з темою уроку. Слайд 2 – девіз уроку).

Відкрили зошити, записали число і тему уроку.

Сьогодні на уроці ми з вами повторимо і систематизуємо знання з теми «Чотирикутники», види чотирикутників їх властивості та ознаки; вдосконалимо навички при розв’язуванні задач; з’ясуємо, як на практиці можна застосувати наші знання.

( Слайд 3: Мета уроку:1.Повторити і узагальнити знання про види, властивості, ознаки чотирикутників;2.Вдосконалювати навички розв’язування задач; 3. Застосування на практиці властивостей.)

На уроці будьте уважними та активними, бо від цього буде залежати ваша оцінка.

 1. Актуалізація опорних знань.

Девіз « Будь – яка теорія важлива для практики» Ч. Колтон. ( Слайд 4 ).

 1. Яку тему ми закінчуємо вивчати?

 2. Назвати опорні слова цієї теми.

 3. Яка з теорем на вашу думку була цікавою? (Запропонувати одному учневі довести цю теорему).

 4. На початку вивчення теми учні отримали довгострокові домашні завдання і працювали в групах над дослідженням властивостей чотирикутників і їх використання на практиці.

Група учнів – теоретиків пропонують вам дати усно відповіді на запитання математичного бліц опитування. ( Слайд 5 ).

Закінчи речення.

 • Чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні називають…

 • У паралелограма протилежні сторони….

 • У паралелограма протилежні кути ….

 • Перпендикуляр опущений з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралелограма, на пряму, що містить протилежну сторону, називається….

 • Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралелограма дорівнює…

 • Якщо в чотирикутнику діагоналі точкою перетину діляться пополам, то цей чотирикутник називається….

 • Прямокутником називається паралелограм, у якого ….

 • В прямокутника діагоналі ….

 • Якщо один з кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм називається….

 • Паралелограм у якого всі сторони рівні називається….

 • Діагоналі ромба….

 • Прямокутник у якого всі сторони рівні називається ….

 • Паралелограм у якого діагональ є бісектрисою його кута називають….

 • Діагоналі в квадрата ….

 1. Перевірка знань кожного учня. Самостійна робота.

Девіз: „Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим”.

Вчитель. Ви гарно дуже згадали всі означення і зараз ми закріпимо їх за допомогою математичного диктанту. Кожному з вас необхідно письмово дати коротку відповідь до 11 задач.

Після виконання, на екрані з’являються правильні відповіді, учні самостійно перевіряють свої відповіді, та виставляють бали. ( Слайд 7, 8). За кожні 2 правильні відповіді - 1 бал.

МАТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ

 1. Діагоналі чотирикутника АВКМ перетинаються . Чи обов’язково цей чотирикутник паралелограм? (Ні)

 2. Один з кутів паралелограма дорівнює 350 . Знайти градусні міри інших кутів. (1450,350, 1450 ).

 3. Периметр паралелограма дорівнює 26м, а одна з його сторін – 5м. Знайти довжини інших сторін.

 4. Чи обов’язково чотирикутник, у якого один кут прямий, є прямокутником? (Ні).

 5. Діагоналі прямокутника АЕКМ перетинаються в точці О. Відрізок АО=3 дм. Знайти довжину діагоналі ЕМ. (6 дм)

 6. Діагоналі чотирикутника рівні між собою. Чи обов’язково цей чотирикутник – прямокутник? (Ні)

 7. Периметр ромба дорівнює 32 см. Знайти його сторону. (8 см)

 8. Периметр рівностороннього трикутника АВС дорівнює 84 см. Яка довжина середньої лінії трикутника ?

 9. Сума двох кутів паралелограма дорівнює 760. Знайти його більший кут. (1420).

 10. Периметр трапеції 36см, а її бічні сторони дорівнюють 9см і 7см. Знайти довжину середньої лінії трапеції. (10 см).

 11. Одна з діагоналей ромба утворює зі стороною кут 340. Знайти кути ромба. (680, 1120, 680, 1120 ).

 1. Систематизація знань.

Девіз: „Знання збираються по краплині, як вода в долині”.

Термін «квадрат» утворився від латинського «quadrates», що означає – чотирикутник. Квадрат – перший чотирикутник, який вивчали в геометрії в давнину. Інших чотирикутників не знали, пізніше їх класифікували на паралелограми, ромби, прямокутники.

Під час виконання тестової роботи, запропонувати групі сильніших учнів підготувати задачі за готовими малюнками. ( Слайд 11, 12, 13). 1. Дано: АВСД – паралелограм.

Знайти : 1. Дано: АВСД – прямокутник.Знайти: <АBF 1. Дано: АВСД – ромб.Знайти: MD + DN

 1. Закріплення знань та застосування їх на практиці.

Девіз : „Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також вміти користуватися нею”.

Ну а зараз ви самі спробуєте застосувати ваші знання про властивості чотирикутників на практиці. Працюємо в групах по 4 чоловіка (перші парти повертаються до других, треті парти до четвертих і т.д.). Кожній групі дається завдання, яке треба розв’язати, та скласти план.

(Слайди 15 – 19, практичні задачі).

 1. Щоб вирізати прямокутник з аркушу картону, який має вигляд чотирикутника неправильної форми, тесля провів його діагоналі і від точки перетину цих діагоналей в різні сторони по ним відклав відрізки однакової довжини, а потім послідовно з'єднав кінці цих відрізків. Чи вірно це?

 2. Швачка перегинає кусок матерії в формі чотирикутника по діагоналях і трикутники збігаються. Чи обов’язково це квадрат? (Ні, він може бути ромбом.)

 3. Рибалки побудували свої будинки на кутах квадратного озера. Як збільшити поверхню озера в два рази, не чіпаючи будинків?

 4. Як з допомогою великого круглого терпуга випиляти квадратний отвір у листу жерсті ?

 5. Із листа сталі вирізали чотирикутник з рівними сторонами. Як переконатися, що він є квадратом? (Достатньо перевірити рівність діагоналей)

Додаткові задачі

 1. У рівнобічній трапеції один з кутів дорівнює 600, бічна сторона дорівнює 24 см, а сума основ дорівнює 44 см. Знайти основи трапеції. (Слайд 21,22)


В

С


Д

А


2. Середня лінія прямокутної трапеції дорівнює 12 см, а висота, проведена з вершини тупого кута трапеції, поділяє її основу на відрізки, довжини яких відносяться як 3 : 2, рахуючи від вершини прямого кута. Знайдіть основи трапеції. (Слайд 23,24)


В

СМ

NА

Н


Д 1. Підсумок уроку. (Слайд 26)

Девіз : „Не кажи чому учився, а чого пізнав”.

Учні відповідають на запитання вчителя:

 • Що цікавого було сьогодні на уроці?

 • Що сподобалося найбільше?

 • Які були труднощі?

 • Над чим треба ще попрацювати вдома?


Виставлення оцінок.

Бали за всі види робіт додаються і виставляється оцінка за урок кожному учневі.


В

С 1. Домашнє завдання.

Розв’язати задачу 3 способами.

Дано: АВ=СД=10см, АД=30см, <А=600.


А

Д
Знайти: середню лінію трапеції АВСД


.

Задачі, які можна розв’язати двома і більше способами


 1. У прямокутнику АСВД кут між діагоналями дорівнює 680. Знайти кути трикутника ВОС. 1. ДДано: АВ=СД=10см, АД=30см, <А=600.

Знайти: середню лінію трапеції АВСД.
 1. Дано трапецію АВСД, АД і ВС – основи. З кута В проведено бісектрису, яка перетинає середню лінію трапеції в точці О, а основу АД – у точці Р.

Знайти кут АОР. (2 способи розв’язування)


В

СО

N

NМ

А

ДД

Р

Д


 1. У прямокутній трапеції менша основа 3 см, менша бічна сторона 8 см, а тупий кут – 1350. Знайти середню лінію трапеції. (2 способи розв’язування)


В

СДД


А
 1. Практична робота.

1. Де в житті ми зустрічаємось з чотирикутниками? (Слайд 11):

ПАРАЛЕЛОГРАМ

В фізиці - при вивчені сил, при знаходженні рівнодіючої сили. В житті – це рами велосипедів, мотоциклів, де для пружності проведена діагональ.

ПРЯМОКУТНИК

Несе красоту, чіткість, стрункість. Поглянь навколо себе: стіни, підлога, поверхня столу, зошити І багато іншого. Спробуй побудувати дім або зробити раму для картини, не знаючи властивостей прямокутника.

РОМБ, КВАДРАТ

Використовують в мистецтві: на тканях художники, у візерунках на килимах;плиточники укладають плитки у вигляді ромба, квадрата; домкрат для легкових автомобілів має форму ромба.
2

Додаткові задачі:

 1. На уроці праці хлопчики виготовляли посилкові ящики. Як з найменшою витратою часу перевірити правильність виготовлених заготовок, які повинні мати форми прямокутника і квадрата? Скласти план.

 2. Заготовлені рейки однакової ширини у вигляді прямокутника. Як не користуючись транспортиром, обрізати кінці рійок під кутом 45о, щоб з них можна було скласти рамку. Скласти план.

 3. Трьом шевцям дали завдання: перевірити, чи має кусок тканини форму квадрата. Перший перегнув її по діагоналі і пересвідчився, що протилежні сторони співпали. Другий перегнув її по діагоналі, а потім склав ще раз, щоб співпали кінці цієї діагоналі. Третій перегнув тканину спочатку по одній діагоналі, а потім по іншій і перевірив, щоб в обох випадках сторони співпали. Який спосіб самий надійний?

 4. Столяру потрібно виготовити підставку у формі чотирикутника. Які виміри треба мати, щоб підставка мала форму:

 1. Паралелограма;

 2. Прямокутника;

 3. Ромба;

 4. Квадрата?

 1. Майстер – паркетник хоче переконатися, що випиляні з дуба чотирикутники – квадрати. Чи достатньо для цього рівності:

 1. 4-х сторін; (Ні, може бути ромб)

 2. Рівності діагоналей; (Ні, може бути прямокутник.)

 3. Рівність 4-х відрізків поділу діагоналей? (Ні, може бути прямокутник.

 1. Як, не вимірюючи кутів чотирикутника земельної ділянки, можна дізнатися, чи вона квадратна? (мають бути рівними діагоналі та сторони) 1. Самостійна робота. Робота в зошитах.

Учні самі вибирають складність завдання.

Складність 1 - № – 1 бал.

Складність 2 - № – 2 бали.

Складність 3 - № - 3 бали.

Самоперевірка ( вчитель відкриває задачі, розв'язані на закритих дошках ).
Завдання додому:

Повторити теоретичний матеріал.

Розв'язати задачі з підручника (ст. ):

№ , № (обов'язковий рівень), № , № (додаткові).
Девіз: „Один розум добре, а декілька – краще”.
Цікаві факти

 1. У Китаї ростуть дерева висотою 3-5 м, що мають квадратний зріз стовбура.

 2. Ізраїль. Інститут сільськогосподарських досліджень вирощує «квадратні» помідори, які легко пакувати.

 3. Книга рекордів Гінеса. У 1985 р. в Шотландії надруковано найменшу в світі книгу «Старий король Коул» . 85 примірників її мають квадратні аркуші 1Х1 мм.

 4. У США виростили зерна кукурудзи квадратної форми. Вони не скочуються з тарілок.

 5. Леонардо да Вінчі (1452 – 1519рр.) довів, що тіло людини вписується у квадрат.

 6. У збірнику творів О. С. Пушкіна є замальовки про форму цифр (за елементами квадрата)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з алгебри у 8 класі. Тема: Розв’язування квадратних рівнянь
Мета: перевірка І корекція знань, навичок І вмінь з даної теми, підведення підсумків письмової роботи; розвиток активної діяльності...

Урок алгебри у 9 класі Тема. Статистичні дані. Способи подання даних....
Мета: освітня: дати уявлення про математичну статистику як розділ математики; сформувати поняття статистичних даних; ознайомити зі...

Задача в них важка. Конкурс «Візитка команд»
Вчитель математики. Сьогодні у нас особливий день. Ми проведемо гру квн з математики у 8 класі І побачимо знання наших восьмикласників...

Необхідність вивчення на практиці залежностей між змінними різної...
Даний урок є підсумковим при вивченні теми «Повторення І систематизація навчального матеріалу» у 9 класі. Матеріал уроку розрахований...

Урок математики в 6 класі
Доцільно проводити в кінці навчального року, при повторенні навчального матеріалу

Урок з геометрії
Мета: Повторити, узагальнити та систематизувати набуті в попередніх класах під час вивчення теми: «Прямокутна система координат»...

Урок № Тема : Повторення. Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь з двома змінними
Урок № Тема: Повторення. Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь з двома змінними

Урок алгебри у 8-в класі на тему: «формула коренів квадратного рівняння»
Учні працюють у групах. Кожен учень у групах має листок самооцінки,в якому буде відмічати кількість зароблених на уроці балів

Уроків (6 кл) Тема: Повторення вивченого у 5 класі
Розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, вміння працювати в заданому режимі, вміння поопераційного контролю навчальної...

Урок з алгебри 8 клас Тема уроку
Розвивати пам'ять, культуру математичних обчислень. Виховувати працьовитість, спостережливість, кмітливістьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка