Пошук по сайту


Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ДОВГИНЦІВЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 9

з поглибленим вивченням суспільно-економічних дисциплін

ідентифікаційний код 25468848
НАКАЗ

м. Кривий Ріг
«_03_ » _09_ 2012 р. №_187_
Про єдиний орфографічний режим

у школі, дотримання норм оцінювання

досягнень у навчанні учнів та вимоги

щодо ведення шкільної документації

в 2012 – 2011 н. р.
Єдиний орфографічний режим в школі та дотримання норм оцінювання досягнень у навчанні – складова частина процесу навчання і виховання, важливий засіб забезпечення свідомого, міцного опанування учнями програмового матеріалу, запорука оволодіння учнями навичками культури усного і письмового мовлення, міцними орфографічними і пунктуаційними навичками, виховання охайності, уваги тощо.

Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням учнівських зошитів, щоденників та іншої шкільної документації.

З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму та вимог щодо ведення шкільної документації
н а к а з у ю:


 1. Вчителям школи:

1.1.В роботі над питаннями формування усного і писемного мовлення школярів користуватися рекомендаціями чинного законодавства, а саме такими нормативними документами:

 • Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.16 п.5; ст.33; ст.34 п.2)

 • Накази Міністерства освіти і науки України:

- від 12.04.2000 р. № 646 “ Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”

- від 23.06.2000 р. № 240 “Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах 1-ІІІ ступенів “

 • Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України:

 • від 01.06.2012 № 1/9-426 з методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у 2012-2013 навчальному році;

 • від 27.10.2003 р. № 2/3-2-393 щодо організації і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання в 5-11(12) класах загальноосвітніх навчальних закладів України.

 • від 28.04.2006 р. № 1/9-301 “Вимоги щодо виконання письмових робіт учнів ЗНЗ і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах”

 • Наказами Міністерства освіти і науки України :

 • від 03.06.2008 р. № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

 • від 20.08.2008 р. № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»

1.2. При здійсненні різних форм контролю за рівнем досягнень учнів користуватися критеріями оцінювання згідно з чинним законодавством:

1.2.1. Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів:

 • з іноземної мови – по 2 робочих зошити та 1 - для словника;

 • з української мови – по 2 зошити у 5-9-х класах та по 1 зошиту у 10-11 класах;

 • з української літератури та світової літератури в усіх класах – по 1 зошиту;

 • з математики: у 1-6 класах по 2 зошити, у 7-11 класах – по 2 зошити (з алгебри та з геометрії);

 • з фізики, хімії – по 2 зошити (1-для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв’язування задач, 1-для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

 • з біології, географії, природознавства, історії, правознавства, астрономії, інформатики, економіки, курсу «Захист Вітчизни», основ здоров’я, спецкурсів, курсів за вибором та факультативних занять – по 1 зошиту;

1.2.2. Для контрольних та обов’язкових письмових робіт з української мови, української та світової літератур, математики, фізики, хімії виділяти спеціальні зошити, які зберігають у навчальних кабінетах, як документ, що належить до переліку шкільної документації протягом року.

1.2.3. Зошити з української мови та літератури, російської мови та світової літератури записувати вид роботи, одним рядком нижче – її назву, наприклад:

Диктант

Переказ

Проліски

Літечко


1.2.4. З фізики, хімії та математики записувати назву теми.

1.3. Встановити такий порядок ведення зошитів:

1.3.1. Писати в зошитах акуратно, чітко.

1.3.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів і підписувати мовою, що вивчається.

ЗОШИТ


для робіт

з української мови

учениці 5-А класу

КСШ № 9

Петрусенко Оксани

ЗОШИТ

для контрольних робіт

із світової літератури

учня 5-А класу

КСШ № 9

Іваненка Дмитра

1.3.3. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв’язного тексту. У 10-11-х класах у зошитах можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами

наприклад: (для 5-9 класів)

Десяте вересня

Класна робота


Вправа 126 (№ 237)
наприклад (для 10-11 класів)

07.05.12 Класна робота
У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад:

Сьоме лютого

Читання мовчки

1.3.4. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також заголовком і текстом у зошитах з української та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики – чотири клітинки.

1.3.5. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем .

1.3.6. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.

1.4. При перевірці зошитів дотримуватися вимог до писемного мовлення та встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем:

1.4.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

 • з української мови і математики у 1-6-х класах – після кожного уроку (заняття) в усіх учнів; у 7 - 11-х класах – двічі на місяць

 • з іноземних мов у 2-6 класах – після кожного уроку в усіх учнів; у 7-11х класах – після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі – в учнів з високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); у 10-11х класах – не менше як один раз на місяць; зошити-словники – у 5-11 класах – один раз на семестр;

 • з літератури у 5-11 класах – один раз на місяць;

1.4.2.Підкреслення і виправлення помилок роботи тільки червоною пастою (чорнилами).

1.4.3. Обов’язково оцінювати всі контрольні та обов’язкові письмові роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.

1.4.4. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з письмових робіт.

1.4.5. Виставляти бали за ведення зошитів (від 1 до 12) з української мови та літератури, російської мови, світової літератури, іноземної мови, математики та в школі І ступеня в робочих зошитах та класних журналах наприкінці вивчення теми, але не менше одного разу на місяць окремою колонкою з надписом «Зошит».

1.5. Дозволити використання учнями зошитів та словників єдиного зразка з друкованою основою, рекомендованими МОН України до використання в навчальних закладах.

1.6. Вести тематичний облік в класних журналах з усіх предметів, проводити тематичне оцінювання рівня компетентності учнів згідно з календарними планами та вносити до класних журналів окремою колонкою з надписом «Тематична».

1.7. В разі незгоди, або не атестації рівня досягнень учня за семестр проводити корекційну роботу згідно з чинним законодавством.

1.8. При перевірці вивчення творів напам’ять виставляти бал в окрему колонку відповідних сторінок журналу з відповідним надписом.

1.9. Класним керівникам та класоводам 2-11 класів здійснювати перевірку щоденників щотижня. Контроль за веденням щоденників покласти на класних керівників.

1.10. При веденні класного журналу користуватися вказівками до ведення класного журналу відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.

Відповідальність за ведення, правильність заповнення і збереження протягом навчального року несе класний керівник і вчитель-предметник.

1.11. Всі записи в журналі вести охайно ручкою чорного кольору.

1.12. У класному журналі відвести сторінки “Бесіди з ТБ”, де вести облік вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки і безпечного користування газом, занять з ЦО, бесід щодо попередження нещасних випадків (на воді, з вибухонебезпечними предметами, вогнепальною зброєю, отруєнь тощо).

1.13. Категорично заборонити доступ до шкільної документації учнів та їх батьків без присутності класного керівника, або відповідальної особи.


 1. Заступнику директора з НВР:

 1. Здійснювати систематичний контроль (згідно з річним планом) за веденням зошитів, щоденників, класних журналів та іншою шкільною документацією. Результати перевірок щодо ведення класних журналів узагальнювати наказами по школі.

 2. При плануванні загальношкільних заходів і роботи класних керівників передбачити бесіди з батьками щодо виконання орієнтованих вимог до мовлення учнів в школі і вдома.

 3. З метою запобігання перевантаження учнів щомісяця складати загально шкільний графік проведення контрольних та обов’язкових письмових робіт.
 1. Покласти відповідальність за веденням журналів на заступника директора з НВР Гурову Л.В.
 1. Заступнику директора з НВР Гуровій Л. В. здійснювати контрольні перевірки ведення класних журналів 4 рази на рік і результати перевірок узагальнювати наказами по школі.
 1. Покласти відповідальність за ведення та збереження книги обліку учнів та особових справ учнів на секретаря школи Гергелюк С.В.
 1. Вважати таким, що втратив чинність наказ по школі від 23.08.2011 р. № 172 «Про єдиний орфографічний режиму школі, дотримання норм оцінювання досягнень у навчанні учнів та вимоги щодо ведення шкільної документації».
 1. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника директора з НВР Гурову Л.В.; контроль залишаю за собою.


Директор школи І. ЛозівецьЗаступник директора з НВР

Гурова Людмила Вікторівна

72 15 55
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України «Про загальну середню освіту»
Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20. 03. 2008 №244\2008

Закон України «Про загальну середню освіту»
Управлінської діяльності щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів у 2008-2009...

План роботи
Розділ ІІ. Виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» – 21

Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом...
Згідно із Законом України "Про загальну середню освіту" Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів...

Державний стандарт базової І повної
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Закону України «Про загальну середню освіту»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка