Пошук по сайту


План роботи

План роботи

Сторінка1/25
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

Протокол від 28.08.2015 № 5
Голова ради школи__________О.Ю. Конікова

ПЛАН РОБОТИ

ВАЛКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2015/2016 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педради

Протокол від 29.08.2015 № 5
Голова педради _____________Л.В. Карлова

з/п

Назва розділів

Сторінки

1.

Аналіз роботи школи в 2014/2015 навчальному році та основні завдання на 2015/2016 навчальний рік

4-42

2.

Мета, основні цілі та завдання на 2015/2016 навчальний рік

43-45

3.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі

46-62

3.1

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти

46-62

3.1.1.

Заходи щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням (виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

46-47

3.1.2

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року

47-50

3.1.3

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року

50-52

3.1.4.

Організаційно – методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

52

3.1.5.

Професійна орієнтація та організація працевлаштування випускників

53-54

3.1.6.

Робота з обдарованими учнями

55-56

3.1.7.

Соціальний захист дітей

57-58

3.1.8.

Організація роботи з предмету «Захист Вітчизни» та військово –патріотичне виховання

58-60

3.1.9.

Організація харчування

60-61

3.1.10.

Організація роботи бібліотеки

61-62

4.

Внутрішкільний конроль та управління.

63-99

4.1.

Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації

63-69

4.2

Програма здійснення внутрішкільного контролю

69-79

4.3.

Тематика засідань педагогічних рад

80-81

4.4.

Тематика нарад при директорі

81-87

4.5.

Наради з іншими працівниками школи

87-88

4.6

Тематика засідань Ради школи

88

4.7.

Вивчення стану викладання предметів

89

4.8.

Здійснення класно-узагальнюючого контролю

90

4.9.

Здійснення оглядового контролю

91-93

4.10.

Здійснення персонального контролю

93

4.11.

План проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації

93

4.12.

Циклограма видання наказів та довідок за результатами контрольно-аналітичної діяльності.

94-99

5.

Організація та проведення з вчителями організаційно-методичної роботи

100-113

5.1.

Робота методичної ради

101-103

5.2.

Робота шкільних методичних об’єднань

104-105

5.3

Аатестація педагогічних працівників

106-108

5.4

Графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2016 календарний рік

108

5.5.

Організація роботи з молодими вчителями

109-110

5.6.

Робота з кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку

110-112

5.7

Заходи щодо визначення рівня результативності роботи педпрацівників

112

5.8.

Робота з резервом керівних кадрів

113

6.

Виховний процес у школі

114-137

6.1.

Традиційні загальношкільні свята.

114-115

6.2.

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямами

115-116

6.2.1.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

116-117

6.2.2

Ціннісне ставлення особистості до природи

117-118

6.2.3

Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

119

6.2.4.

Ціннісне ставлення особистості до праці

119-120

6.2.5

Ціннісне ставлення особистості до себе

121-122

6.2.6

Ціннісне ставлення особистості до сімї, родини людей

122-123

6.3.

Розвиток учнівського самоврядування

123-126

6.3.1.

Загальні заходи

123

6.3.2.

Заходи щодо роботи учнівського комітету

124-125

6.4.

Організаційно – методична робота з класними керівниками

125-126

6.5

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

126-127

6.7.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя, запобігання алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді. Запобігання захворювання на СНІД

127-128

6.8.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота

129-131

6.8.1.

Заходи із фізкультурно – оздоровчої роботи

130

6.8.2

Участь у районних спортивно-масових заходах

130-131

6.9.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів

131-132

6.10.

Заходи з навчання дітей правилам пожежної безпеки, з запобігання травмування та загибелі

134

6.11.

Заходи із запобігання дорожньо – транспортного травматизму

135

6.12

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

136

6.13.

Робота з учнями девіантної поведінки

137

7.

Робота з батьківською громадськістю

138-141

7.1.

Тематика загальношкільних батьківських зборів

141

8

Фінансово – господарська діяльність, матеріально – технічне забезпечення навчального закладу

142-144

8.1.

Заходи щодо роботи в осінньо – зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго і водоресурсів

143-144

9

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи

145-148

9.1.

Заходи щодо організації медичного обслуговування учнів

145

9.2.

Заходи щодо організації харчування учнів

145-146

9.3.

Заходи щодо організації відпочинку учнів

147-148

10

Охорона праці

149-151

11.

Додатки

151-155І. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Діяльність Валківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області у 2014/2015 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного законодавства України.

2014/2015 навчальний рік визначався тим, що державна політика у сфері освіти була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, метою якої є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки й забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. Реалізація такої мети неможлива без модернізації структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу, побудови ефективної системи національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді, створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2014/2015 навчальному році, була “ Удосконалення навчально-виховного процесу в умовах компетентнісного підходу для підвищення якості освіти в умовах впровадження Державних стандартів”. Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішував пріоритетні завдання річного плану роботи на 2014/2015 навчальний рік:

1.Забезпечення якісного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462 (для 1-3 класів); Державного стандарту базової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (для 5-6 класів)

2.Створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі для учнів 5-х класів;

3. Активізація роботи щодо організації навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

4.. Продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;

5. Спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

6. Активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

7. Використання в роботі інноваційних підходів до навчання та виховання, роботи з батьками та громадськістю;

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування , їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Станом на початок 2014/2015 навчального року в школі навчалось 254 учня (202 учнів денної форми навчання та 53 учнів заочних класів ), на кінець року - 254. За рік прибуло 19 учнів, з них 13 до заочних класів, вибуло 19 учнів, з них - 12 учнів заочних класів. Середня наповнюваність класів 18 учнів.

Стан та розвиток мережі закладу висвітлено в таблиці (показники на кінець навчального року), діаграма 1, 2 (початок н. р.) :

Таблиця 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План методичної роботи на 2014-2015 навчальний рік Нака з
Знз, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної...

План роботи міського методичного центру закладів освіти на 2016/2017 н р
Залежно від того, як змінюються завдання, що стоять перед школою, змінюються І завдання науково-методичної роботи

План роботи
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи
Розділ ІІ. Виконання Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» – 21

План роботи районного методичного кабінету відділу освіти
«Гуманізація навчально-виховного процесу: формування творчої особистості, здатної до професійного самовизначення, самореалізації,...

Робочий навчальний план красноградського районного Центру позашкільної...
України», які розроблені на виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», Положенням про порядок організації...

Пояснювальна записка Робочий навчальний план школи І ступеня навчання (таблиця 1)
Робочий навчальний план школи ІІ ступеня навчання з поглибленим вивченням окремих предметів (таблиця 7)

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка