Пошук по сайту


Наказ

Наказ


 • Комунальний заклад

«Загальноосвітній ліцей м. Орджонікідзе Дніпропетровської області»
НАКАЗ

Від 18.01. 2012 р. № 12
«Про стан ведення класних журналів

за перший семестр 2011 – 2012 н.р.»

Згідно річного плану роботи загальноосвітнього ліцею на 2010 – 2011 н.р., у відповідності до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. за № 496) та «Інструкційно – методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 р. за № 1/9-532) заступниками директора з НВР І.В.Лук’яненко та О.Ю.Устимчук було перевірено стан ведення класних журналів 1 – 11 класів в період 01.06.2011 р. по 10.06.2011 р.. За результатами перевірки було видано довідку та виявлено наступне:

По 1 – 4 класам:

 • Порушено «Інструкційно – методичний листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 р. за № 1/9-532) О.В.Кучеренко,С.М.Хісматуліною, Н.Ю.Скрябіною, Ремарчук Т.В., Галій В.І.

 • По 5 – 11 класам:

 • порушено п. 2.1 та 3.2 «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. за № 496) вчителі Бещасна І.В. , Фесенко В.П. , Смикова В.П. , Рекун Г.Т.

 • допущено виправлення невірно виставлених оцінок та зроблених записів:

вчителі Висоцька Т.В.,Федоренко О.Ф., ,Махинько А.Г. , Коцюбенко О.В. , Момот В.Ю. , Смикова В.П. ,., Боженко Н.В., Казарін О.Л., Єрмолаєва М.В.

 • має місце виставлення зайвих номерів уроків вчителі Боженко НВ., Висоцька Т.В.

 • порушено наказ № 108 від 01.09.2011р. «Про вимоги щодо ведення шкільної документації у 2011 – 2012 н.р.» вчитель Федоренко О.Ф.

 • має місце недостатнє накопичення поточного оцінювання вчитель Бещасна І.В.;

 • має місце невідповідність обліку відвідування учнями навчальних занять класними керівниками на сторінках «Зведений облік відвідування навчальних занять» та вчителями – предметниками на предметних сторінках

 • 8-А клас кл. кер. Єрмолаєва М.В. ;

 • 8-Б клас кл. кер. Літвінцева Л.І..;

 • 10-А клас к. кер. Петренко Л. Й.;

 • 11-А клас кл. кер. Махинько А.Г.;

 • 11-Б клас виконуюча обов’язки класного керівника Смикова В.П.

 • Має місце виставлення навчальних досягнень відсутнім в ліцеї учням вчителями : Висоцької Т.В., Коцюбенко О.В., Іванніковою Є.І., Момот В.Ю.Виходячи з вище викладеного

Н А К А З У Ю:

1. Відмітити високий рівень професіоналізму вчителів: Рекун Г.Т., Пастух А.Т., Сидоренко В.М., Медведєвої О.А., Скрипник О.І., Антіпенко Н.В. з питань дотримання Інструкції з ведення класних журналів.
2. Вказати вчителям Бещасній1 І.В. , Фесенко В.П. , Смиковій В.П. , Коцюбенко О.В.

Висоцькій Т.В.,Федоренко О.Ф., ,Махинько А.Г. , Боженко Н.В., на чисельні зауваження щодо ведення класних журналів
3. Поставити на персональний контроль стан ведення класних журналів вчителями Н.Ю.Скрябіною, Н.В.Боженко, А.Г.Махинько, О.Ф.Федоренко

Лютий – березень 2012 р.
4. Вчителям зазначеним у п.2:

4.1 Врахувати у подальшій роботі сформульовані у наказі зауваження, докласти зусиль щодо їх усунення

Січень 2012 р.

4.2 Забезпечити неухильне виконання Інструкції з ведення класних журналів

З січня 2012 р.

4.3 Ретельно вивчити «Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. за № 496)

До 20.01.2012 р.

5. Педагогічним працівникам ліцею:

5.1 Забезпечувати високо професіональний рівень особистої педагогічної діяльності щодо ведення ділової документації

2011 – 2012 н.р.

5.2 Нести персональну відповідальність за своєчасність та якість інформації оформленої у класних журналах та інших видах шкільної документації

2011 – 2012 н.р.

6. Заступникам директора з НВР І.В.Лук’яненко та О.Ю.Устимчук:

6.1 Розглянути результати перевірки класних журналів на нараді при директорові.

Січень , 2012 р.

6.2 Забезпечити систематичний поточний контроль ведення ділової документації вчителями – предметниками. Аналізувати результати під час оперативних нарад з педколективом.

Раз на місяць 2011 – 2012 н.р.

6.3 Здійснити вивчення питання ведення шкільної документації в червні 2012р. та узагальнити наказом.

6.4 Провести інструктивно – методичне навчання вчителів ліцею з питання ведення шкільної документації

Січень 2012 р.

6.5 Організувати персональний контроль ведення класних журналів вчителями зазначеними у п.2 та п. 3

Лютий – квітень, довідка.

6.6 Продовжити практику щотижневих вибіркових перевірок класних журналів та інших видів ділової документації.

ІІ семестр 2011- 2012 н.р.

7. Секретарю ліцею О.І.Карягіній

7.1 Ознайомити зі змістом даного наказу відповідних працівників ліцею;

7.2 Примірник наказу для ознайомлення вивісити в учительській

До 20.01.2012р.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з НВР І.В.Лук’яненко та О.Ю.Устимчук.

Директор ліцею Н.О.Бондаренко
Довідка

про стан ведення класних журналів за перший семестр 2011 – 2012 н.р.
Мета перевірки: перевірити стан ведення класних журналів за перший семестр 2011-

2012 навчального року.

Виконання «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х

класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти

і науки України від 03.06.2008 р. за № 496) та «Інструкційно –

методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4

класах загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти

і науки України від 11.09.2007 р. за № 1/9-532)
Час проведення: 26.12. 2011 р. по 29.12.2011 р.
Виконавець: заступники директора з НВР І.В.Лук’яненко та О.Ю.Устимчук
Згідно річного плану роботи загальноосвітнього ліцею на 2011 – 2012 н.р., у відповідності до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. за № 496) та «Інструкційно – методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2007 р. за № 1/9-532) заступниками директора з НВР І.В.Лук’яненко та О.Ю.Устимчук було перевірено стан ведення класних журналів 1 – 11 класів в період 26.12.2011 р. по 29.12.2011 р. в результаті перевірки було виявлено наступне:

По 1 – 4 класам:

- В класному журналі 2-А класу вчителька української мови Т.І.Зайцева не облікувала проведений урок 01.11. та продублювала запис уроку 07.11.

- В класному журналі 2-Б класу класовод С.М.Хісматуліна неохайно веде сторінку обліку відвідування учнів (має місце виправлення обліку)

- На ст.. 72-76 назва предмету вказана не у відповідності до Навчального плану: написано - Англійська мова, треба - Іноземна мова (англійська)

- З курсу «Я і Україна» на стор.128 не обліковано проведену контрольну роботу відповідно до вимог.

- В класному журналі 3-А О.В. Кучеренко порушено вимоги до ведення класного журналу: записи ведуться в останній колонці журналу на стор.14,16, 76-78.

- В класному журналі 3-Б класовод Т.В.Ремарчук неохайно веде сторінку обліку відвідування учнів (має місце виправлення обліку)

- На ст.. 92, 100 з курсу «Я і Україна» контрольні роботи обліковані з порушенням відповідних вимог.

- На стор. 56 вчителька англійської мови Н.Ю.Скрябіна не облікувала навчальні досягнення за ведення зошита за вересень.

- В класному журналі 4-А класу класовод В.І.Галій на сторінці обліку відвідування учнів відсутність Галієвої А. виставлено Бубирю А.

- На стор. 56 вч вчителька англійської мови Н.Ю.Скрябіна виправила дати проведених уроків.

- В класному журналі 4-Б класу на предметній сторінці з музики вчитель Л.М.Біднюк продублювала запис уроку 16.12

По 5 – 7 класам:

Порушено п. 2.1 та 3.2 «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. за № 496):

- має місце виставлення оцінок в колонку непередбачену класним журналом :

- вчителем О.Ф.Федоренком в класних журналах 5-А (стор.198), 7-Б (стор.286) з фізичної культури;

- Вчителем В.П.Фесенком в класних журналах 5-А,Б, 6-А,Б, 7-А,Б класу з образотворчого мистецтва;

- Вчителем О.В.Коцюбенком в класних журналах 5-А,Б, 6-А,Б класу з трудового навчання.

- Вчителькою Л.І.Літвінцевою в біології класному журналі 7-А класу з біології.
Допущено виправлення невірно виставлених оцінок та зроблених записів:

- В класному журналі 5-А класу вчитель англійської мови Л.Й.Петренко на стор.60 виправила дати проведених уроків

- Вчителька світової літератури Т.В.Висоцька на стор.82 не облікувала на лівій сторінці журналу проведені уроки31.10 та 03.11.

В класному журналі 5-Б класу неохайно ведеться предметна сторінка вчителькою світової літератури Т.В.Висоцькою.

В класному журналі 6-А класу на стор. 227 класний керівник Момот В.Ю. невірно записала прізвище вчителя географії Яценко Ольги Василівни

- В класному журналі 6-Б класу класний керівник Н.Ю.Скрябіна неохайно веде сторінку обліку відвідування учнів (має місце виправлення обліку)

- В класному журналі 7-А класу вчителькою української мови Н.В.Боженко на стор.36 виправлено дати проведених уроків.

- Вчителька географії О.В.Яценко на стор. 226 не облікувала у змісті уроків урок, проведений 05.12.

- Вчителька світової літератури Т.В.Висоцька на стор.90 порушила хронологічний запис дат проведених уроків.

- В класному журналі 7-Б класу на предметній сторінці з алгебри (стор.142) вчитель В.П.Смикова коректором виправляє навчальні досягнення учнів; на стор. 162 з геометрії виправлено навчальні досягнення в колонці «тематична».

Має місце виставлення навчальних досягнень відсутнім в ліцеї учням:

В класному журналі 5-А класу:

- Вчителька світової літератури Т.В.Висоцька на стор.82 відсутній 15.09 Синявській Я.;

- Вчителька математики Момот В.Ю на стор.134 відсутній Рахматуліній В. 29.09

В класному журналі 5-Б класу:

- Вчителька англійської мови Є.І.Іваннікова на стор. 62 08.09. Вознюку Р.

- Вчитель з основ здоров’я О.В.Коцюбенко на стор. 226 13.10 Вознюку Р., 04.10 Стебловій С.

В класному журналі 7-А класу:

- Вчитель трудового навчання О.В.Коцюбенко на стор. 264 13.09, 20.09 Бадамшину Д., 06.09. Кириєнко К, 13.09 Мурашову А., 20.09. Левицькому О., Леонову Д., Хижняку Б.

По 8 – 11 класам:

• порушено п. 2.1 та 3.2 «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. за № 496)

- залишено вільну клітинку перед колонкою «І семестр»

вчитель Бещасна І.В. в класному журналі 8- Б ( стор.194);

- має місце виставлення оцінок в колонку непередбачену класним журналом вчитель Фесенко В.П. в класних журналах 10 –А клас (стор. 338), 11-А клас (стор. 334);

- недоречно зроблено розбивку на теми:

вчитель Смикова В.П. в класному журналі 11-Б класі стор. 304 ( 16 уроків виставлено одну тематичну); вчитель Бещасна І.В. в класному журналі 8-А класі стор. 220 – 222 ( тематична виставлена за три уроки);

- вчитель Рекун Г.Т. зроблено неповний запис «І сем» в класних журналах 8 – А клас стор. 296,306 ; 8-Б клас стор.260; 9-А клас стор. 278,288; 9-Б клас стор. 286,294; 10 – А клас стор.286,292; 11 – А клас стор. 266,276 ; 11-Б клас стор.238,144;

- допущено виправлення невірно виставлених оцінок та зроблених записів:

- вчитель Висоцька Т.В. в класному журналі 11-А класу на стор. 64 має місце виправлення тематичного оцінювання Ємел’янович Ксенії; 9-А класу стор. 102 виправлено поточне оцінювання за 19.09 Бойку Іллі, Коваль Олексію, Кочнєву Іллі, Мокрусі І., Пристінській Анастасії, оцінку за тематичне оцінювання Лямзіній Дар’ї;

- вчитель Казарін О.Л. в класному журналі 10 – А класу на стор. 98 виправлено синю пасту в датах 10.11, 17.11, 27.114

- вчитель Момот В.Ю. в класному журналі 8-Б класу стор 130 виправлено оцінку за ведення зошитів Горбачовій Євгенії;

- вчитель Махинько А.Г. в класному журналі 8-А класу стор. 112 має місце виправлення семестрового оцінювання в наступних учнів Тереньєва Євгена, Хижняка Костянтина, Шубіної Катерини, Ревуцької Софії, Ракитянського Олега , 11-Б клас стор. 150 виправлено оцінку за 17.11 Чмихалу Олександру;

- вчитель Боженко Н.В. в класному журналі 8-Б класу стор. 68 виправлено оцінки за тему Кухтіній Іллоні, Молодих Ельвірі, виправлено оцінку за зошит Менчак Анастасії; в класному журналі 9-Б класу стор. 18 виправлено оцінки за контрольний твір Бойко Олексію, Мазуренко Тетяні, стор. 58 виправлено поточне оцінювання за 16.12 Бринзі Євгенії, стор. 59 виправлено нумерацію уроків та поставлено зайві номери уроків;

- вчитель Смикова В.П. в класному журналі 9-Б класу стор. 182 виставлено оцінку за 07.10 «40»;

- вчитель Єрмолаєва М.В. виправлено оцінку за 31.10 та оцінку за зошити Аністратенко Максиму;

• має місце виставлення зайвих номерів уроків

- вчитель Боженко Н.В. в класному журналі 9-А класу стор. 33 записано зайвий номер уроку та дату; в класному журналі 9-Б класу стор. 59 поставлено зайві номери уроків;

- вчитель Висоцька Т.В. в класному журналі 8-А класу стор. 97 – 98, в класному журналі 9-А класу стор.103 сплутано нумерації уроків.

• порушено наказ № 108 від 01.09.2011р. «Про вимоги щодо ведення шкільної документації у 2011 – 2012 н.р.»

- вчитель Федоренко О.Ф. в класному журналі 11-Б класу стор. 252 – 253 мають місце записи зроблені синьою пастою;

• має місце недостатнє накопичення поточного оцінювання

- вчитель Бещасна І.В. в класному журналі 9-Б класу стор. 252, 254 за 14.12, 19.12,21.12 не виставлено жодної поточної оцінки

• має місце невідповідність обліку відвідування учнями навчальних занять класними керівниками на сторінках «Зведений облік відвідування навчальних занять» та вчителями – предметниками на предметних сторінках

- 8-А клас кл. кер. Єрмолаєва М.В. в «Зведеному обліку відвідування» не обліковано відсутність 15.12.2011 р. Голуба В., Хижняка К., Чепінського С., Шубіної К. на семи уроках, проте даного дня в учнів було шість уроків;

- 8-Б клас кл. кер. Літвінцева Л.І. не облікувала у «Зведеному обліку відвідування» відсутність 15.12.2011 р. Рогозіної Ю. на хімії, Амбурцумян Л. на фізичній культурі, 20.12.2011 р. Трусова О. на хімії; вчителька історії України Махинько А.Г. записала урок, який за розкладом повинен бути 20.12.2011 р., датою 19.12.;

- 10-А клас к. кер. Петренко Л. Й. не облікувала у «Зведеному обліку відвідування» відсутність 15.12.2011 р. Матвієнко Ю. на фізиці (2 уроки) та кресленні, 20.12.2011 р. Зінов’євої І. на географії;

- 11-А клас кл. кер. Махинько А.Г. в «Зведеному обліку відвідування» облікову відсутність 15.12.2011 р. Біднюка Є, Маркідова М., Скрипника Д. на семи уроках, проте даного дня в учнів було чотири уроки, Пушкаренко Ю. та Яблонської М. обліковано відсутність на чотирьох уроках, проте учениці були відсутні лише на двох; 20.12.2011 р. обліковано відсутність Сталєвої В. протягом трьох уроків, проте учениця була присутньою на всіх уроках;

- 11-Б клас виконуюча обов’язки класного керівника Смикова В.П. під час обліку відвідування 15.12.2011 р. у «Зведеному обліку відвідування» відмічає відсутність Доценко А., Дощенко Д. на одному уроці, проте учениці були відсутні на двох уроках, а також не було обліковано відсутність Корнієнко В. на всесвітній історії та Синяєва О. на художній культурі; 20.12.2011 р. в «Зведеному обліку відвідування» відмічено відсутність Дощенко Д., Чмихала О. на восьми уроках, а Іващенко І. і Марчук О. на чотирьох уроках, проте згідно обліку на предметних сторінках Дощенко Д відсутня три уроки, Іващенко І. – один урок, Марчук О. – один урок, Чмихал О. – один урок.
Підготували заступники директора з НВР:

______________ І.В.Лук’яненко

______________О.Ю.Устимчук.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 04. 2012 р. №409

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Наказ
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району...

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Наказ
Мон україни, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість...

Наказ
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Відділ освіти наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка