Пошук по сайту


0 201 «Культура» м. Вінниця 2011 Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж Затверджую

0 201 «Культура» м. Вінниця 2011 Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж Затверджую

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Системи управління базами даних

Опорні конспекти лекцій

для студентів денної форми навчання

за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство»

0201 «Культура»

м.Вінниця

2011
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Затверджую

Заступник директора з навчальної роботи

__________________________О.В.Когутюк

«__»_______________________________року

Системи управління базами даних

Опорні конспекти лекцій

для студентів денної форми навчання

за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство»

0201 «Культура»

Вінниця

2011

Білан С.В. Опорні конспекти лекцій з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів денної (заочної) форми навчання за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» 0201 «Культура»

В посібнику представлений теоретичний матеріал з основних питань курсу «Системи управління базами даних», що допоможе студентам оволодіти теоретичними основами курсу, засвоїти зміст відповідних розділів програми, ознайомитись з сучасними програмами управління даними; продуктивно засвоїти теоретичні знання і практичні вміння організації, проектування та створення баз даних у програмі MS Access.

Обговорено і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін.

Протокол №1 від «31» серпня 2011 року
Вступ
Комп’ютери та засновані на їх використанні інформаційні технології характеризують рівень і темпи розвитку сучасного суспільства. Подальший розвиток інформатизації не уявляється без використання можливостей, що надають комп’ютери та комп’ютерні мережі спеціалістам у будь-якій галузі.

Метою вивчення дисципліни є формування основних поняття, що використовуються в теорії баз даних та вивчення основ роботи в системі управління базами даних MS Access.

Microsoft Access — один з найбільш могутніх додатків пакета Microsoft Office, тому його використання вимагає досить високого рівня підготовки. Якщо ви коли-небудь складали службові записки або розробляли фінансовий кошторис, вам напевно добре знайомі такі додатки, як Word і Excel. На відміну від звичайних документів Office, база даних Access складається з декількох об'єктів, кожний з яких розробляється окремо. За допомогою спеціального майстра можна швидко створювати додатки з базами даних різного профілю — від ведення обліку вмісту винного льоху до контролю процесу інвентаризації. У великих організаціях бази даних Access можуть зберігати величезний обсяг інформації. Крім того, для доступу до мережних баз даних або універсальних обчислювальних машин Access може працювати як зовнішній інтерфейс. За допомогою баз даних Access можна маніпулювати величезними обсягами даних ділового й особистого характеру.

Програма Microsoft Access широко використовується в роботі секретарів-референтів, діловодів, оскільки надає користувачам великі можливості щодо зручного подання даних у вигляді таблиць, надає змогу швидко створювати нові об’єкти (таблиці, запити, форми, звіти). Полегшує роботу з фільтруванням та сортуванням даних, може виступати в ролі інтерфейсної оболонки в клієнт-серверній мережі. Створення сторінок доступу до даних дозволяє користувачам переглядати, обновляти або аналізувати дані з бази даних через Інтернет.
Лекція 1

Тема. Знайомство з СУБД Access. Загальні відомості про програму

Мета. Навчальна: Навчитись працювати з програмою Access, вивчити основні функції та можливості програми;

Розвиваюча: розвинути свій кругозір стосовно створення баз даних;

Виховна: виховувати в собі точність, акуратність, скрупульозність, що стосується внесення даних в базу даних.

План

  1. загальні відомості про Access

  2. проектування бази даних;

  3. робота з об’єктами бази даних;

База даних — це набір відомостей, що відносяться до певної теми або задачі, скажімо відстежування замовлень клієнтів або супровід музичної колекції. Якщо база даних зберігається не в комп'ютері, або в комп'ютері зберігаються лише її частини, відстежувати відомості можна з цілого ряду інших джерел, які користувач повинен скоординувати і організувати самостійно.

Microsoft Access 2000 дозволяє керувати всіма відомостями з одного файлу бази даних. У рамках цього файлу дані можна розділити на окремі контейнери, які називаються таблицями; переглядати, додавати і обновляти дані в таблицях за допомогою електронних форм; знаходити і витягувати тільки потрібні дані за допомогою запитів; а також аналізувати або друкувати дані в заданому макеті за допомогою звітів. Створення сторінок доступу до даних дозволяє користувачам переглядати, обновляти або аналізувати дані з бази даних через Інтернет.

Редактор баз даних Microsoft Access 2000 забезпечує більш широкі можливості перегляду й управління об'єктами бази даних та надає нові можливості, прискорюючи і полегшуючи створення форм і звітів, які відмінно виглядають.
Проектування бази даних у Access

Microsoft Access — один з найбільш могутніх додатків пакета Office 2000, тому його використання вимагає досить високого рівня підготовки. Якщо ви коли-небудь складали службові записки або розробляли фінансовий кошторис, вам напевно добре знайомі такі додатки, як Word і Excel. На відміну від звичайних документів Office, база даних Access складається з декількох об'єктів, кожний з яких розробляється окремо. За допомогою спеціального майстра можна швидко створювати додатки з базами даних різного профілю — від ведення обліку вмісту винного льоху до контролю процесу інвентаризації. У великих організаціях бази даних Access можуть зберігати величезний обсяг інформації. Крім того, для доступу до мережних баз даних або універсальних обчислювальних машин Access може працювати як зовнішній інтерфейс.

За допомогою баз даних Access можна маніпулювати величезними обсягами даних ділового й особистого характеру. Однак, перед тим, як приступити до безпосередньої розробки баз даних, необхідно зрозуміти призначення всіх компонентів Microsoft Access.

 • Механізм обробки (ядро) бази данихце сховане від користувачів програмне забезпечення, що виконує функції збереження, індексування і відновлення даних. Для керування незалежною базою даних використовується ядро Microsoft Jet. Щоб використовувати ядро Microsoft Data Engine (MSDE), створіть новий проект командою Файл /Создать, а потім виберіть один із шаблонів проектів. Ядро MSDE сумісне з Microsoft SQL Server 7.0.

 • Об'єкти бази даних виконують функції інтерфейсу під час перегляду, введення й одержання інформації з бази даних. Основними об'єктами бази даних є таблиці, форми, запити і звіти.

 • Засоби проектування, які Access надає для створення об'єктів баз даних. Конструктор звітів, наприклад, дозволяє сортувати дані, групувати їх за полями, а також керувати колонтитулами сторінок звіту.

 • Засоби програмування, що дозволяють автоматизувати повторювані операції. Як ви могли помітити, до об'єктів баз даних відносяться також макроси. Цей засіб автоматизації не має нічого загального з макросами, написаними мовою Visual Basic for Applications, часто використовуваними в процесі роботи з базами даних Access.

Основний тип файлів Access — це бази даних з розширенням *.mdb. Однак, у деяких випадках файл бази даних може взагалі не містити ніякої інформації. Наприклад, якщо використовувати Access як інтерфейс для доступу до баз даних SQL Server, mdb-файл містить лише інформацію про форми, звіти і запити. Для використання бази даних Access як сховища даних використовується такий об'єкт, як таблиця. Дані, записані в таблицях разом з інформацією про самі таблиці, також зберігаються у файлі бази даних.

Використання майстра значно полегшує процес створення і роботи з базою даних. Однак, незважаючи на це, надійного і легкого у використанні додатка є досить складною задачею. Звичайно в процесі експлуатації додаток Access поступово збільшується в розмірах, однак це не ускладнює роботу з ним. Дві основні проблеми, з якими найчастіше зіштовхуються розроблювачі додатків Access, - це обробка помилок і забезпечення захисту даних під час роботи в багатокористувацькому режимі. Пам’ятаєте, що написання додатків для маніпулювання даними цільового призначення (наприклад, проектування системи обліку) вимагає досить високого рівня підготовки програміста. Але навіть за умов високого рівня підготовки комерційні додатки використовувати набагато безпечніше і надійніше чим власні розробки.

Як вже зазначалося, базовими компонентами бази даних Access є об'єкти. Зі значної кількості об'єктів Access звичайно виділяють об'єкти загального використання. Це таблиці, запити, форми та звіти. Теоретично, база даних може містити будь-яку кількість об'єктів. У вікні бази даних створюються і редагуються об'єкти поточної бази даних. У процесі створення нової бази даних це вікно відображається автоматично. На рис. 5.1 видно, що вікно бази даних багато в чому нагадує вікно програми Outlook. У лівій частині вікна розташовані кнопки для роботи з всіма об'єктами бази даних. Якщо клацнути мишею по одній з цих кнопок, у вікні відобразиться список об'єктів даного типу, що наявні в поточній базі даних.Рис. 5.1. Головне вікно Microsoft Access
Таблиці

Таблиця — це базовий елемент збереження інформації в базі даних Access. Будь-яка таблиця характеризується списком полів, у кожному з яких утримується частина інформації одного запису. Наприклад, таблиця, що містить інформацію про співробітників, може включати такі поля, як прізвище й ім'я співробітника, посада, дата прийому на роботу й оклад. Оскільки запис складається з набору значень усіх полів, у кожному записі такої таблиці зберігається повна інформація про одиного співробітника компанії.

Поля і записи наочно представляються під час перегляду даних у режимі таблиці. У цьому режимі інформація упорядковується за рядками рядках і стовпцями. У режимі таблиці кожен запис займає один рядок, а кожне поле — один стовпець.

Запити

Механізм запитів дозволяє витягати з окремих таблиць, зв'язаних таблиць або з інших запитів необхідну частину даних відповідно до заданих критеріїв. Запит зберігається в базі даних як окремий об'єкт і може використовуватися тоді, коли це необхідно. В режимі таблиці результат запиту виглядає так само, як звичайна таблиця. Основною відмінністю від звичайної таблиці є те, що в запиті можуть використовуватися окремі поля різних таблиць. Крім того, в запиті можуть бути поля, що обчислюються, значення яких формуються на підставі значень інших полів.

Форми

Використання форм значно полегшує введення, перегляд і редагування інформації. За звичай у формі відображається лише один (поточний) запис бази даних. Форма Access може розроблятися як друкована форма звичайного документа і як інструмент уведення за умов дотримання правил перевірки вірогідності даних. Крім того, у вікні форми можуть знаходитися підлеглі форми для відображення даних зі зв'язаних таблиць. Якщо, наприклад, у головній формі відображається запис таблиці підрозділів, то підлегла форма містить інформацію про співробітників цього підрозділу.
Звіти

Звіти призначені для представлення даних з таблиць або запитів у зручній для сприйняття формі або у визначеному форматі. За звичай звіти використовуються для виведення даних на друк. Звіт містить як звичайну послідовність записів, так і підсумкову інформацію з визначеного набору даних. Механізм побудови звітів дозволяє групувати і сортувати дані таким чином, як це необхідно. Наприклад, за допомогою запиту можна одержати тижневий звіт про продажі, потім згрупувати дані по кожному з продавців і після кожного імені вивести список з повною інформацією про кожний продаж.
Інші об'єкти бази даних

У Access передбачені три додаткових типи об'єктів.

 • Сторінки, або сторінки доступу до даних, — це спеціальний тип додатків Access, призначених для публікації в INTERNET або INTRANET, дані які зберігаються в базах даних Access. Access дозволяє настроїти сторінку для представлення даних у зручній формі з можливістю редагування і додавання нових записів у базу даних. При необхідності в сторінках використовуються убудовані засоби аналізу даних. Використання майстра сторінок значно полегшує процес створення сторінок доступу до даних. Однак подальше використання сторінки та забезпечення її безпеки зажадають від вас визначених навичок. На відміну від інших об'єктів бази даних, сторінки зберігаються на диску у вигляді окремих файлів HTML, а значки у вікні бази даних зберігають посилання на потрібний файл.

 • Макроси дозволяють запрограмувати будь-яку послідовність операцій над базою даних Access. Використовувати макроси досить просто і, крім того, створювати їх можуть навіть користувачі, не знайомі з основами програмування. Щоб створити макрос, досить вибрати зі списку найменування потрібної дії, вказати аргументи макросу, а потім, якщо є необхідність, задати умову, при якій повинна виконуватися дія. Наприклад, можна записати макрос, що запускається при кожному відкритті визначеної форми або після натискання по одній із кнопок форми. Для запуску макросу виберіть його в списку макросів вікна бази даних, а потім скористайтеся кнопкою Запуск на панелі інструментів.

 • Модулі являють собою набори процедур і функцій, написаних мовою Visual Basic і слугують для маніпулювання вмістом бази даних. На відміну від програм Word, Excel і PowerPoint, Access не дозволяє генерувати VBA-код на підставі записаних макросів.


Робота з об'єктами бази даних

Як сказано вище, перегляд об'єктів поточної бази даних здійснюється у вікні бази даних. Для створення нового екземпляра об'єкта досить клацнути мишею по відповідній піктограмі в цьому вікні.

Для всіх об'єктів бази даних командою автоматично виконується команда Открыть. Подвійне натискання мишею на піктограмі запиту приведе до виконання цього запиту та відображення результату в режимі таблиці. Аналогічним чином, після натискання по піктограмі форми або звіту відкривається відповідний об'єкт, що відображає поточний стан бази даних. Кнопка Открыть, що розташована на панелі інструментів вікна бази даних, виконує ту саму дію (під час вибору об'єкту Отчет замість кнопки Открыть з'явиться кнопка Просмотр).

Щоб змінити опис або структуру об'єкта бази даних, скористайтеся кнопкою Конструктор. У вікні конструктора можна підкоригувати зовнішній вигляд об'єкта (наприклад, шрифти і кольори, застосовані у формі), змінити структуру таблиці або запиту, а також настроїти безліч інших параметрів, характерних для обраного об'єкта.
Створення об'єктів бази даних

Для створення нової таблиці, запиту, форми або звіту, виконайте одну з описаних нижче дій.Рис. 5.2. Вигляд діалоговоговікна Новая таблица

 • Клацніть по кнопці Создать, що знаходиться на панелі інструментів у верхній частині вікна бази даних. У діалоговому вікні, що відкрилося, виберіть режим для створення нового об'єкта. На рис. 5.2 показане діалогове вікно Новая таблица зі списком майстрів і автоформ, доступних для створення нової таблиці.

 • Перший елемент списку — Конструктор, дозволяє перейти безпосередньо до режиму конструктора таблиці та почати проектування з нуля.

 • Двічі клацніть по піктограмі одного із шаблонів, розташованих на початку списку об'єктів. Як видно з рис. 5.3, за допомогою цих піктограм, що мають вид блокнота із зображенням ключа, можна вибрати один з багатьох способів створення нового об'єкта. Можна створювати новий об’єкт з нуля або скористатися одним із запропонованих майстрів.Рис.5.3. Головне вікно бази даних.
На разі розумного використання підпрограми - майстра значно полегшуеться початкове оформлення об'єкта бази даних. Крім того, одні підпрограми - майстри можуть використовуватися користувачами - початківцями як помічника для освоєння всіх тонкостей Access, а інші будуть корисними навіть для професіоналів, що вже давно створюють бази даних. Більшість користувачів Access рідко вдаються до допомоги майстра таблиць або майстра запитів, оскільки конструктор надає більш гнучкі можливості для створення об'єкта, що точніше задовольняє усім вимогам задачі. З іншого боку, під час створення нової форми або звіту підпрограма - майстер у більшості випадків просто незамінна. В цьому випадку режим конструктора зручніше використовувати для редагування готових об'єктів.

Оскільки майстер дозволяє створити лише каркас майбутнього об'єкта, після створення початкового варіанта об'єкта за допомогою майстра перейдіть у режим конструктора і подкоригуйте створений об'єкт. Цей підхід зручний тим, що в режимі конструктора користувач одержує доступ до всіх важливих компонентів об'єкта: елементів керування, властивостей полів, секцій і групп, що дозволяє відкоригувати зовнішні або внутрішні параметри об'єкта.
Керування об'єктами бази даних

Щоб одержати короткий список команд, що можуть бути застосовані для даного об'єкта, виділіть потрібний об'єкт і клацніть правою кнопкою миші. Відобразиться контекстне меню з переліком команд. Більшість команд контекстного меню дублюються командами головного меню програми або кнопками панелей інструментів Access. Ви можете відкрити будь-який об'єкт для редагування або перегляду, перейменувати або видалити його, вирізати або скопіювати в буфер обміну, або навіть додати його піктограму в папку Избранное для швидкого доступу до об'єкта.

Access 2000 відслідковує зміну назв полів таблиць і автоматично змінює посилання запитів, форм, звітів і інших об'єктів на дане поле. Тому після редагування поля не треба редагувати інші об’єкти бази даних. У попередніх версіях Access такої можливості не було.
Зміна властивостей об'єктів

Всі об'єкти бази даних Access мають два набори властивостей. Основні властивості об'єкта відображаються у вікні Свойства, що викликається командою Свойства контекстного меню об'єкта. До основних властивостей відносяться тип об'єкта, його текстовий опис, а також дата створення й останнього редагування об'єкта.

Якщо в режимі конструктора скористатися командою Свойства, на екрані відобразиться повний список властивостей даного об'єкта. Значення цих властивостей характеризують поведінку та зовнішній вигляд об'єкта. На рис. 5.4 показане діалогове вікно властивостей для об'єкта типу Форма. Властивості об'єкта групуються за призначенням, причому кожна група розташовується на окремій вкладці.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На новий 201 2 -201 3
Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи...

Підручник isbn 966-95804-0^ ©І. В. Корунець, 2003 ©Вінниця, «Нова Книга»
К 68 Теорія І практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2003-448 с. Isbn 966-95804-0-4

Програма навчальної дисципліни
Розроблено та внесено: Економіко–правничий коледж Державного вищого навчального закладу

Програма навчальної дисципліни
Розроблено та внесено: Економіко–правничий коледж Державного вищого навчального закладу

Наказ
України від 21. 07. 2011 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 27. 01. 2012 №1/9-61...

Характерні риси бароко в українській архітектурі
Культура бароко в Україні охоплює другу половину XVII xviii ст. Порівняно із Західною Європою стиль бароко в Україні поширився із...

Навчально-методичний посібник І Видання друге доповнене
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університет

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 11. 09. 2007 р за №1/9-532 заступниками директора з нвр І. В. Лук’яненко та О. Ю. Устимчук...

З персидської лірики. Історико-літературний коментар
Таджикистану процвітала согдійська культура, основою якої стала релігія зороастризму. Згодом до Ірану вторглися війська Арабського...

Головне управління освіти І науки
Чернівецької облдержадміністрації від 20. 06. 2011 №01-44/1337 «За результатами проведення наради з працівниками Інституту післядипломної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка