Пошук по сайту


Розділ ІІ. Діагностичні методики з профорієнтаційної роботи для учнів молодшого шкільного віку

Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Сторінка2/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розділ ІІ. Діагностичні методики з профорієнтаційної роботи для учнів молодшого шкільного віку

Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме тоді закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи.

Віковими особливостями дітей 1-4 класів можна вважати: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування.

Провідною метою профорієнтації у початковій школі є виховання у молодших школярів позитивного ставлення до праці засобами організації різноманітних форм предметно-перетворювальних практичних дій. У проацесі означеної роботи має відбуватися розвиток особистості, набуття молодшими школярами первинних уявлень про важливість праці для них самих, родини і суспільства в цілому, засвоєння правил безпеки життя під час виконання трудових завдань, пропедевтичне ознайомлення із сучасним світом професій; сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:

 • повага до людини праці;

 • вміння і навички самообслуговуючої праці;

 • почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

 • початкові уявлення про світ професій.

Профорієнтаційна робота з молодшими школярами має специфічний характер і відрізняється від роботи з середніми та старшими класами. Специфіка насамперед полягає в тому, що при роботі з молодшими класами не ставиться ціль безпосередньо підвести учнів до вибору певної професії, а лише підготувати основу для цього вибору. Дітей треба поступово вводити у світ професій. Відповідно, профорієнтаційна робота в молодших класах полягає в основному в проведенні професійної просвіти.

Рання профорієнтація полягає в підготовці дітей до трудової діяльності; ознайомленні їх (з урахуванням вікових особливостей) з професіями, світом праці; у формуванні у них потреби своєю працею приносити користь іншим. Досягти цього можна включенням дітей в посильну суспільно корисну працю, в різні види навчальної і ігрової діяльності.

Одним із напрямків роботи на цьому віковому етапі є раннє виявлення нахилів, інтересів, зацікавлень учнів тим чи іншим предметом, видом трудової діяльності людей з метою подальшої професійної орієнтації.

Учні 1-4 класів ще далекі від вибору професії, але правильно поставлена серед них робота профорієнтації повинна стати основою, на якій надалі розвиватимуться професійні інтереси і наміри школярів в старших класах.
2.1. Спостереження за малюнками

Мета: оцінити, наскільки учні засвоїли основні елементи професії.

Матеріали : папр А-4, олівці, маркери.

Інструкція: на початку заняття дітям пропонується намалювати, людину, яка виконує визначену роботу. У лівій частині аркуша А4 протягом 4-5 хвилин зобразити інструменти, речі, одяг тощо, що використовує людина даної профйсії; а наприкінці заняття – у правій частині вони зображують свої уявлення після проведення заняття. Порівняльний аналіз дозволить оцінити ефективність заняття.
2.2. Опитувальник «Ким бути?»

Мета: виявити інтерес дітей до професій, роду занять, визначити мотиви їх вибору.

Інструкції:

 1. Намалювати, майбутню професію, під малюнком написати (для тих дітей, які це вміють), що саме вони намалювали (підпис дозволить краще і швидше зрозуміти зміст малюнка).

 2. Написати міні-розповідь (казку) «Ким я хочу стати і чому?».

 3. Намалювати малюнок «Моя мама (мій тато) на роботі».

У процесі оброки матеріалів вчитель може діагностувати:

• класифікацію професій (за змістом праці, за рівнем освіти, за характером праці: виконавський або творчий);

• класифікацію мотивів вибору професій (престижність, вплив ЗМІ, мода, інтерес до професії за зовнішніми, наочним ознаками);

• порівняння малюнків і відповідей дітей (з’ясувати, наскільки вони збігаються за змістом);

• вплив на вибір професії прикладу батьків (звернути увагу, чий приклад виявився найбільш близьким для дитини. Подібні узагальнення можуть виявитися дуже цінними в організації профорієнтаційної роботи не тільки з дітьми, але і з батьками).

 1. Запропонувати закінчити речення: «Я хотів би стати тому, що ...», «Коли я виросту, я стану ...», «Що ти знаєш про професії ...?», «Хто працює на будівництві?», «Що означає бути професіоналом?» (відповіді учнів допоможуть виявити певні уявлення про їхню професійну орієнтацію, бачення власного майбутнього. Питання тесту можуть діагностувати і рівень знань дитини про світ професій).

 2. Ігрова методика «Вгадайка». Дітям пропонується обіграти професію, що подобається показавши її за допомогою пантоміми, загадати про неї загадки або прочитати вірші, заспівати про неї уривок з пісні.

У процесі обробки результатів дитячих робіт педагог звертає увагу, наскільки точно їм вдалося показати професію, чи вміють вони в ній виділити суть, які прийоми використовують для обігравання, показу, «захисту» професії.
2.3. Анкета «Моя улюблена справа»

Мета: виявити найбільш популярні заняття в учнів.

Інструкція: учні відповідають на запитання (усно, письмово, за допомогою малюнка, пантоміми):

1.Твоє улюблене заняття.

2. Що ти любиш робити більш за все?

3. Що вмієш робити сам, своїми руками? Підкресли відповідні тобі дії:

а) прати, прасувати, мити посуд, витирати пил;

б) в’язати, вишивати, шити;

в) працювати в городі, поливати квіти;

г) доглядати за папугами, рибками, кошеням, щеням;

д) працювати з різними інструментами: ножем, рубанком, ножицями;

е) готувати їжу;

ж) малювати, випалювати, випилювати;

з) що ще вмієш робити? (учням надається можливість продовжити перелік справ, які він/вона виконує самостійно).

Варіації: із запропонованих питань можна відібрати лише окремі або об’єднавши їх в анкету, враховуючи вікові особливості учнів.
2.4. Анкета «Улюблена професія»

Мета:Виявити професійні уподобання дітей

1. Ким ти хочеш бути?

2. Хто тобі про цю професію розповідав?

3. Які книги ти прочитав (тобі читали), щоб більше дізнатися про цю професію?

4. Про які професії ти хотів би дізнатися?

5. Які професії, на твій, погляд популярні та актуальні?

 • Футболіст

 • Актор

 • Вчений

 • Бізнесмен

 • Співак

 • Лікар

 • Бухгалтер

 • Учитель

 • Стоматолог

 • Президент

 • Міліціонер

 • Балерина

 • Продавець

 • Перукар

 • Дизайнер

 • Військовий

 • Сантехнік

 • Косметолог

 • Електрик

 • Майстер манікюру


2.5. Карта інтересів для молодших школярів

Мета: Виявити спрямованість інтересів, здібності та характер обдарованості дитини.

Педагог, скориставшись даною методикою, може отримати первинну інформацію про спрямованість інтересів молодших школярів. Це у свою чергу, дасть можливість об’єктивніше судити про здібності та характер обдарованості дитини.

Щоб отримана інформація була об’єктивна, доцільно провести по даній методиці опит не лише дітей, але й їх батьків. Для цього необхідно заготовити листи відповідей за кількістю учасників. Обстеження можна провести колективно. Інструкції прості і не зажадають великих зусиль для вивчення. Обробити результати можна також протягом короткого часу.

Інструкція для дітей.

У правому верхньому кутку аркуша відповідей запишіть свої ім’я і прізвище. Відповіді на питання поміщайте в клітинках. Відповідь на перше питання поміщайте в клітинці під номером 1, відповідь на друге питання в клітинці під номером 2 і так далі Всього 35 питань. Якщо те, про що говориться, вам не подобається, ставте знак «–», якщо подобається – «+», якщо дуже подобається, ставте «+ +».

Інструкція для батьків.

Для того, щоб дати вам правильну пораду і конкретні рекомендації для розвитку здібностей вашої дитини, нам потрібно знати його схильності. Вам пропонується 35 питань, подумайте і відповідайте на кожне з них прагнучи не завищувати і не занижувати можливості дитини. Для більшої об’єктивності порівняйте його з іншими дітьми того ж віку.

На бланку відповідей запишіть свої ім’я і прізвище. Відповіді поміщайте в клітинках, номери яких відповідають номерам питань. Якщо те, про що говориться в питанні не подобається (на ваш погляд) дитині, ставте в клітинці – «–»; якщо подобається – «+»; дуже подобається – «+ +». Якщо з якої-небудь причини вам важко відповісти, залиште дану клітинку незаповненою.

Питання складені відповідно до умовного ділення схильностей дитини на сім сфер:

1. математика і техніка (1-й стовпчик в аркуші відповідей);

2. гуманітарна сфера (2-й стовпчик);

3. художня діяльність;

4. фізкультура і спорт;

5. комунікативних інтересів;

6. природа і природознавство;

7. домашніх обов’язків, працю по самообслуговуванню.

Дана методика, окрім діагностичної функції, допоможе у вирішенні і корекційно-педагогічних завдань, отримані результати можуть бути дуже корисні як опорна схема для подальших спостережень за дитиною. З їх допомогою легко зробити розвиток дитини всебічним і гармонійним.

Обробка результатів

Порахуйте кількість плюсів і мінусів по вертикалі (плюс і мінус взаємно скорочуються). Домінування там, де більше плюсів. При підведенні підсумків і особливо при формулюванні виводів слід зробити поправку на об’єктивність випробовуваних. Необхідно враховувати також, що в обдарованої дитини інтереси у всіх сферах можуть бути однаково добре виражені, при цьому в ряду дітей може спостерігатися відсутність схильностей до яких-небудь сфер. В такому випадку слід вести мову про який-небудь певний тип спрямованості інтересів дитини.

Дана методика може активізувати роботу з батьками. Підштовхнути їх до вивчення інтересів і схильностей власних дітей, дати їм можливість, принаймні, задуматися над цією складною проблемою. Інтересним буде також зіставлення відповідей дітей та їх батьків. Це дозволить створити об’єктивнішу картину спрямованості інтересів дитини і виявить зони для коректувальної роботи як з дітьми, так і з їх батьками.

Аркуш запитань

1.Чи подобається вирішувати логічні завдання і завдання на кмітливість.

2.Чи подобається слухати або читати самостійно казки, розповіді, повісті.

3.Чи подобається співати, грати на музичних інструментах.

4.Чи подобається займатися фізкультурою.

5.Чи подобається разом з іншими дітьми грати в різні колективні ігри.

6.Чи подобається слухати або читати розповіді про природу.

7.Чи подобається робити що-небудь на кухні (мити посуд, допомагати готувати їжу).

8.Чи подобається грати з технічним конструктором.

9.Чи подобається вивчати іноземну мову, цікавитися і користуватися новими незнайомими словами.

10.Чи подобається самостійно малювати.

11.Чи подобається грати в спортивні, рухливі ігри.

12.Чи подобається керувати іграми.

13.Чи подобається ходити в ліс, на поле, спостерігати за рослинами, тваринами.

14.Чи подобається ходити в магазин за продуктами.

15.Чи подобається слухати або читати книги про техніку (машини космічні кораблі).

16.Чи подобається грати в ігри з відгадуванням слів (назв міст, тварин).

17.Чи подобається самостійно вигадувати історії, казки, розповіді.

18.Чи подобається дотримуватися режиму дня, робити зарядку вранці.

19.Чи подобається розмовляти з новими незнайомими людьми.

20.Чи подобається доглядати акваріум, рослини, домашніх тварин (кішку, собаку та ін.), птиць, допомагати їм, лікувати їх.

21.Чи подобається прибирати за собою книги, зошити, іграшки.

22.Чи подобається конструювати, малювати проекти літаків, кораблів.

23.Чи подобається знайомиться з історією (відвідувати історичні музеї).

24.Чи подобається самостійно без спонуки дорослих займатися різними видами художньої творчості.

25.Чи подобається читати або слухати книги про спорт, дивитися спортивні телепередачі.

26.Чи подобається пояснювати щось іншим дітям або дорослим людям (переконувати, сперечатися, доводити свою думку).

27.Чи подобається доглядати домашні рослини.

28.Чи подобається допомагати дорослим робити прибирання в квартирі (витирати пил, підмітати підлогу і т.д.).

29.Чи подобається рахувати самостійно, займатися математикою в школі.

30.Чи подобається знайомитися з суспільними явищами і міжнародними подіями.

31.Чи подобається брати участь в постановці спектаклів.

32.Чи подобається займатися спортом в секціях і гуртках.

33.Чи подобається допомагати іншим людям.

34.Чи подобається працювати в саду, на городі, вирощувати рослини.

35.Чи подобається допомагати і самостійно шити, вишивати, прати.

Аркуш відповідей

Дата_________Прізвище, ім’я_________________

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35
2.6. Тест «Творчі схильності учня»

Мета: визначити характер творчих здібностей учня.

Вік учнів: 7-12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тексту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має уважно прочитати кожне ствердження, обвести слово «так», якщо він згоден, слово «ні», якщо написане не співпадає з його думкою.Я люблю складати власні пісні.

Так

НіЯ люблю гуляти один.

Так

НіМої мама й тато люблять грати зі мною.

Так

НіЯ ставлю багато запитань.

Так

НіТвір розповідей і казок – нікчемне заняття.

Так

НіЯ люблю, щоб у мене було один або двоє друзів.

Так

НіЯ нічого не маю проти, якщо іноді змінюються правила гри.

Так

НіУ мене є кілька дійсно гарних ідей.

Так

НіЯ люблю малювати.

Так

НіЯ люблю справи, які важко робити.

Так

НіСонце на малюнку повинне бути завжди жовтим.

Так

НіЯ люблю розбирати прилади та іграшки, щоб зрозуміти,

як вони працюють.

Так

НіМені більше за все подобається розфарбовувати малюнки розмальовок, ніж малювати самому.

Так

НіЛегкі загадки – найцікавіші.

Так

НіІноді тато або мама займаються чим-небудь разом зі мною.

Так

НіЯ люблю дізнаватись нове про тварин.

Так

НіМій тато любить робити що-небудь по господарству.

Так

НіЯ не люблю, коли інші діти ставлять багато запитань.

Так

НіВажко знайти собі заняття, коли перебуваєш на самоті.

Так

НіМій тато вважає, що я зазвичай чиню правильно.

Так

НіЯ люблю розповіді про давнину.

Так

НіЯ охочіше граю в старі ігри, ніж у нові.

Так

НіЯкщо те, що я хочу зробити виявляється важким, я відмовляюся від цієї ідеї й беруся за що-небудь інше.

Так

НіЯ завжди граю з друзями, один я не люблю грати.

Так

Ні

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Для успішного проведення моніторингу було створено експертну групу у складі 10 осіб

Професія шукає математика
Урок розроблено згідно з проектною технологією використання методів «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Карусель»

Поліні було 16 років 19 місяців тому, а Дмитру буде 19 років через...
Назвемо число дзеркальним, якщо справа наліво воно читається як І зліва направо. Наприклад, 79997 – дзеркальне. Знайдіть усі дзеркальні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка