Пошук по сайту


Обробка отриманих результатів - Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Сторінка3/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Обробка отриманих результатів.

За кожну відповідь «так» нараховується 1 бал, за відповіді «ні» – 0 балів.

Увага! У пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оцінювання проводиться у такий спосіб: за відповідь «так» нараховується 0 балів, а за відповідь «ні» – 1 бал. Це робиться тому, що у зазначених пунктах затверджується ознака, протилежна тій, що визначається. Схильність дитини до творчості складається з таких його якостей, як розмаїття інтересів, незалежність і гнучкість розуму, допитливість, наполегливість. Нарешті, істотне значення має й обстановка в родині дитини. Проаналізуємо ці якості.

 1. Розмаїття інтересів.

Підрахувати загальну суму балів учня в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності розмаїтості інтересів дитини:

І ступінь – 0-1 бал (слабко виражений);

ІІ ступінь – 2-3 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 4-5 балів (явно виражена).

 1. Незалежність.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає рівню незалежності дитини:

І ступінь – 0-1 бал (слабко виражений);

ІІ ступінь – 3-4 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 5 балів (явно виражена).

 1. Гнучкість, пристосовність.

Порахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності гнучкості поведінки дитини:

І ступінь – 0-1 бал (виражений слабко);

ІІ ступінь – 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (виражений явно).

 1. Допитливість.

Порахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 4, 12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності допитливості дитини:

І ступінь – 0-1 бал (виражений слабко);

ІІ ступінь – 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (виражений явно).

 1. Наполегливість.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10, 14, 23. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності наполегливості дитини:

І ступінь – 0-1 бал (виражений слабко);

ІІ ступінь – 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (виражений явно).

 1. Відомості про сімейну обстановку.

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 3, 15, 17, 20. Кількість набраних балів відповідає ступеню сприятливого впливу сімейної обстановки для розвитку творчих нахилів дитини:

І ступінь – 0-1 бал (мало сприяє);

ІІ ступінь – 2 бали (сприяє середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (явно сприяє).

Розділ ІІІ. Діагностисні методики з профорієнтаційної роботи для учнів середнього шкільного віку

Підлітковий вік – відповідальний період становлення особистостію. За Л.І. Божович, це період другого народження особистості, в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності дорослими. Важливі зміни відбуваються у мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставленні з боку друзів. З’являється орієнтація на майбутнє: мрії, ідеали, перспективні плани, віддалена мета.

Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопізнання. З образом «Я» пов’язана самооцінка. Для підлітка важливо знати не тільки, який він є, але й наскільки значущими є його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе.

Означений етап передбачає формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання, установки на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю, а також систематичне ознайомлення з професіями. Не менш важливими є формування умінь самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості, консультування щодо вибору профілю подальшої освіти, форм трудової підготовки.

Завданнями профорієнтаційної роботи в основній школі полягає у формуванні розуміння учнів значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства; уявлень про сучасний ринок праці, знань про складові головного та резервного професійного плану; відмінності між окремими напрямами профільного навчання у старшій школі; навичок пошуку необхідної інформації про можливості продовження навчання за обраним профілем і побудови індивідуальної освітньої траєкторії; ознайомлення учнів з існуючою типологією професій та відомостями про найбільш поширені професії кожного типу, класу, відділу і групи. Важливе місце у профорієнтаційній роботі з учнями 5-7 класів повинні зайняти питання про умови правильного вибору професії та фактори, які на нього впливають.

У підлітків часто змінюється інтерес до професії. Іноді це відбувається в результаті впливу зовнішніх факторів, наприклад, коли учні отримують неправильне уявлення про зміст праці або недостатньо об’єктивно оцінюють свої можливості, ігноруючи психофізіологічні особливості і переоцінюють їх. Чимало учнів узагалі не цікавляться майбутньою професією. Ці аспекти необхідно враховувати у процесі організації профорієнтаційної роботи в основній школі.
3.1. Анкета «Навчальні предмети»

Мета: виявити схильність учня до певних навчальних предметів.

Інструкція: дати відповіді на запитання.

 1. Що спонукає тебе вчитися?

 2. Що тобі більше подобається:

 • уроки

 • факультативні заняття

 • позакласна робота

3.Який предмет у школі є для тебе улюбленим?

4.Яке твоє ставлення до навчання в цілому?

5. Уяви, що в тебе дуже багато вільного часу. Як ти його використаєш?

6.Чи любиш ти читати твори?

7.Чи подобається тобі різати, клеїти, майструвати?

8.Чи любиш обчислювати складні математичні задачі?

9.Чи вмієш:

 • співати

 • малювати

 • бігати крос

 • декламувати вірші

10.З яких предметів відчуваєш труднощі?

11.З яких предметів ти хотів би отримати додаткову консультацію?
3.2. Тест «Чи гарний ти актор?»

Мета: виявити акторські здібності учня.

Інструкція:на запитання відповідати «так» або «ні»

1.Чи любиш ти чистоту і порядок?

2.Чи любиш малювати?

3.Чи любиш ти відвідувати музеї?

4.Хотів би подивитись,як заходить сонце?

5.Чи любиш ти читати вірші?

6.Тобі подобається море?

7.Чи любиш модно одягатися?

8.Чи подобається тобі читати вірші вголос?

9.Ти любиш бути сам?

10.Хотів би зніматися в кіно?

11.Любиш фотографуватися?

12.Любиш знайомитися з новими людьми?

13.В тебе є улюблений актор?

14.Чи хотів би ти намалювати картину?

15.Ти любиш дивитися фільми?

16.Ти маєш багато друзів?

17.Ти виступав на сцені в школі?

Обробка отриманих результатів.

За кожну відповідь «так» нараховується 1 бал, за відповідь «ні» – 0 балів. Порахуй суму отриманих балів. Якщо в тебе від 0 до 8 балів, то професія актора – це не для тебе; від 8 до 14 балів – ти не природжений актор, та виступати перед публікою можеш; якщо відповідей «так» від 14 до 17 балів – ти природжений актор. Якщо докладеш зусиль, згодом можеш стати відомою зіркою.
3.3.Тест «Здібності учня »

Мета: виявити схильності учня до того чи іншого роду занять, рівень творчого розвитку, соціальні здібності.

Обладнання: роздруковані контрольні аркуші, олівці чи ручки.

Інструкція: учню видають розграфлений контрольний аркуш з номерами запитань, поруч із якими школяреві потрібно вписати знак «+», якщо відповідь «так», і знак «–», якщо відповідь «ні». Запитання зачитує вчитель.

Контрольний аркуш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Для успішного проведення моніторингу було створено експертну групу у складі 10 осіб

Професія шукає математика
Урок розроблено згідно з проектною технологією використання методів «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Карусель»

Поліні було 16 років 19 місяців тому, а Дмитру буде 19 років через...
Назвемо число дзеркальним, якщо справа наліво воно читається як І зліва направо. Наприклад, 79997 – дзеркальне. Знайдіть усі дзеркальні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка