Пошук по сайту


Переведення «сирих» балів у стандартні бали - Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»

Сторінка5/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Переведення «сирих» балів у стандартні бали


Стандартні бали


Початкові бали

Стандартні бали


Початкові бали

Стандартні бали


Р

І

С

К

П

А

0

0-10
0-1
0

1

2

0

0-1

1

0

2

0

1

2

3

1

2

2

1-2

3

1-2

2

3

4-5

2-3

3-4

3

3

4-5

3

3

4

6

4

5

4

4

6

4-5

4

5

7

5

6

5

5-6

7

6

5

6

8-9

6-7

7-8

6

7

8-9

7-8

б

7

10

8

9

7

8

10

9

7

8

11

9

10-11

8

9-10

11

10-11

8

9

12-13

10

12

9

11

12

12

9

10

14

11-12

13-14

10

12

13-14

13-14

10

11
13
11

13-1411


Нижче подані характеристики різних професійних середовищ. З’ясуйте, скільки балів ви набрали по кожному з них.

9-11 балів – дуже значний інтерес до професій цього напряму. Можливо, саме з цими спеціальностями буде пов’язане ваше майбутнє.

7-8 балів – підвищений інтерес. Будьте уважні до характеристик та вимог цього професійного середовища, у вас є до нього певне тяжіння.

5-6 балів – середній інтерес. Мабуть, задоволення від роботи в умовах цього професійного середовища буде посереднім.

4 та нижче балів – у вас не виявлено зацікавленості працювати в умовах цього професійного середовища. У чому справа? Можливо інші тести допоможуть вам відповісти на це запитання. А краще – зверніться за консультацією до психолога.

Характеристики професійних середовищ

Реалістичне (Р) професійне середовище характеризується тим, що предметом праці тут є конкретні реальні речі. Це може бути сфера виробни­цтва, використання різних матеріальних цінностей і засобів. Для виконання робіт необхідна наявність вправності, рухливості, наполегливості, фізичної сили. Соціальні навички потрібні незначною мірою і пов’язані здебільшого з прийманням і передачею мінімальної інформації. Бесіди короткі і стереотипні. Характер завдань, які отримує працівник, конкретний і чіткий. Результат передбачуваний і матеріальний. Професії: механік, зоотехнік, водій, інженер, агроном, машиніст, електрик тощо.

Інтелектуальне (І) професійне середовище характеризується розв’язанням завдань, що передбачають насамперед наявність абстрактного мислення й аналітичних здібностей. Апаратура, що використовується, передбачає швидше інтелектуальні, ніж фізичні навички. Міжособистісні відносини відіграють незначну роль, хоча тут необхідно вміти передавати і приймати складні словесні конструкції. Результат праці може бути непередбачуваним, часто нематеріальним. Характер завдань різноманітний, вимагає досить високого рівня інтелекту. Професії: геолог, ботанік, хімік, учений, редактор, фізик тощо.

Соціальне (С) професійне середовище відповідає соціальному типу особистості. Це здебільшого робота з людьми, що передбачає наявність умінь розбиратися в поведінці людей та навчати інших. Робота вимагає постійного особистого спілкування з людьми. Необхідні здібності переконувати, промовистість. Характер знань різноманітний. Результат праці не завжди можна передбачити. Професії: соціолог, педагог, психолог, лікар, адвокат, соціальний працівник, профконсультант тощо.

Конвенційне (К) професійне середовище характеризується розв’язанням завдань, що вимагають здібностей до обробки конкретної рутинної і нумеральної інформації. Це здебільшого робота з документами, цифрами, фактами, банками даних тощо. Робота вимагає точності, ретельності. Професії: бухгалтер, ревізор, податковий інспектор, фінансист, оператор ЕОМ тощо.

Підприємницьке (П) професійне середовище характеризується виконанням завдань різного характеру, що вимагають особистої ініціативи, уміння керувати, соціальних навичок. Важливо вміти розбиратися в мотивах поведінки різних людей. Під час спілкування з представниками різних типів і в різних ситуаціях важливі комунікабельність і промовистість. Результат роботи не завжди передбачуваний, але реалістичний. Професії: бізнесмен, брокер, спеціаліст із реклами, організатор подорожей, постачальник, страховий агент тощо.

Артистичне (А) професійне середовище характеризується вирішенням проблем і завдань, що передбачають наявність художнього смаку, уяви. Більш складні завдання розв’язуються за допомогою фантазії, інтуїції. Усі свої знання, емоційну сторону життя, свою суть представники цього середовища прагнуть присвятити досягненню конкретної мети – реалізувати себе. Характер завдань різноманітний, результат непередбачуваний. Необхідна наявність спеціальних здібностей: до співів, малювання, хорео­графії. Професії: диригент, музикант, художник, актор, журналіст, скульптор, дизайнер тощо.
3.6. Опитувальник «Капітан? Керманич? Пасажир?»

Мета:Визначення характеру людини.

Відомо, що характер людини проявляється у вчинках, взаєминах із людьми, виборі, який будь-хто з нас робить у конкретній ситуації.

Опитувальник

ПІБ учня_______________________________________ клас __________

Інструкція. Якщо ви хочете краще пізнати себе, дайте відповідь на кожне з 15 поданих питань: «Так», «Ні», «Не знаю». Це, звичайно, не іспит, однак важливо, щоб ви, відповідаючи, були щирими.

1. Я завжди відчуваю відповідальність за все, що відбувається в моєму житті.

2. У моєму житті не було б стільки проблем, якби дехто з людей змінив би ставлення до мене.

3. Я віддаю перевагу дії, а не роздумам над причинами моїх невдач.

4. Іноді мені здається, що я народив(ла)ся під «нещасливою зіркою».

5. Я вважаю, що алкоголіки самі винні у своїй хворобі.

6. Іноді я вважаю, що багато за що в моєму житті відповідальні люди, під впливом яких я став(ла) таким(ою), яким (якою) я є.

7. Якщо я хворію, я лікуюся здебільшого самостійно, не звертаючись по допомогу до лікаря.

8. Я вважаю, що у сварливій вдачі й агресивності, які так дратують у жінках, найчастіше винні інші люди.

9. Я вважаю, що будь-яку проблему можна вирішити, і не дуже розумію тих, у кого постійно виникають якісь життєві труднощі.

10. Я люблю допомагати людям, оскільки відчуваю вдячність за те, що інші зробили для мене.

11. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи, хто у ньому винний, я зазвичай починаю із себе

12. Якщо чорна кішка перебіжить мені дорогу, я перейду на інший бік вулиці.

13.Я вважаю, що кожна людина, незалежно від обставин, має бути сильною й самостійною.

14. Я знаю свої недоліки, але хочу, щоб усі ставилися до них поблажливо.

15. Зазвичай я мирюся із ситуацією, вплинути на яку не можу.

Інтерпретація результатів

За кожну відповідь «Так» на питання 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 і відповідь «Ні» на питання 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 поставте собі по 10 балів. За відповідь «Не знаю» – по 5 балів. Підрахуйте загальну кількість балів.

100-150 балів. Ви капітан власного життя, відчуваєте відповідальність за все, що з вами відбувається, багато берете на себе, долаєте труднощі, не перебільшуючи їх, не підносячи до рангу життєвих проблем. Ви ставите перед собою завдання і думаєте над ним, як його можна вирішити. Що при цьому ви відчуваєте, що відбувається у вашій душі – для оточення є таємницею.

50-99 балів. Ви залюбки буваєте керманичем, однак можете, якщо це необхідно, передати штурвал у вірні руки. Оцінюючи причини власних труд­нощів, ви загалом реалістичні. Гнучкість, розважливість і чуйність завжди бувають вашими супутниками. Можливі ситуації, які зовсім вас не стосу­ються, ви не несете за них ніякої відповідальності, проте, якщо це потрібно, берете відповідальність на себе. Ви зазвичай знаєте, коли це треба зробити. Ви вмієте жити у злагоді з іншими людьми, не порушуючи внутрішньої гармонії.

До 49 балів. Ви часто буваєте пасажиром у своєму житті, легко підкоряєтеся зовнішнім силам, кажучи: так склалися обставини, доля тощо. У своїх труднощах звинувачуєте будь-кого, лише не себе. Справжня незалежність здається вам недосяжною і неможливою. Проте ви вмієте мирно співіснувати з іншими, незважаючи на те, які це люди і як вони ставляться до вас.
3.7. Анкета «Якорі кар’єри»

(методика Е. Шейна)

Мета: визначити пріоритетні компетенції учня

Інструкція: кожне визначене в анкеті твердження оцінюється від 1 до 10 балів: повне погодження 10 балів, незгода – 1 бал


з/п

Питання анкети

Оцінка

(від 1 до 10 балів)

1

Бажання будувати кар’єру в межах конкретної професійної сфери
2

Бажання спостерігати, керувати і впливати на людей
3

Мати можливість робити все по-своєму і не обмежуватися правилами будь-якої організації
4

Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом та пакетом соціального захисту
5

Застосовувати вміння спілкуватися на користь людям, допомагати іншим
6

Працювати над проблемами, які видаються майже невирішуваними
7

Вести такий спосіб життя, в якому інтереси сім’ї та кар’єри рівнозначні
8

Створювати та будувати дещо, що буде власною ідеєю чи розробкою
9

Вибір роботи за спеціальністю проти вищої посади, не пов’язаної зі спеціальністю
10

Бути першим керівником в організації
11

Мати роботу, не пов’язану з режимом чи іншими організаційними обмеженнями
12

Працювати в організації, що забезпечить стабільність на тривалий період часу
13

Застосовувати свої вміння та здібності для того, щоб зробити світ кращим
14

Змагатися з іншими та перемагати
15

Будувати кар’єру, яка дасть змогу не змінювати власний спосіб життя
16

Створити нове комерційне підприємство
17

Присвятити своє життя обраній професії
18

Зайняти високу керівну посаду
19

Мати роботу, яка дає максимум свободи й автономії у виборі характеру занять, часу виконання тощо
20

Вибір місця проживання проти переїзду, пов’язаного

з підвищенням по службі
21

Мати можливість використовувати свої вміння і талант для слугування високій меті
22

Єдина справжня мета кар’єри – знаходити і вирішувати важкі проблеми незалежно від сфери їх виникнення
23

Я завжди намагаюся приділяти однакову увагу моїй сімїта кар’єрі
24

Я завжди перебуваю в пошуку ідей, які дадуть змогу розпочати і побудувати власну справу
25

Я погоджуся на керівну посаду лише в тому випадку, якщо вона перебуває у сфері професійної компетенції
26

Я хотів би досягти такого позиціювання в організації, яке б дало можливість спостерігати за роботою інших та інтегрувати їхню діяльність
27

У професійній діяльності віддаю перевагу своїй свободі та автономії
28

Для мене важливіше залишитися проживати в нинішньому місці, ніж отримати підвищення чи нову роботу в новій країні
29

Я завжди шукав роботу, яка б могла приносити користь іншим
30

Змагання та виграш – це найважливіші сторони моєї кар’єри
31

Кар’єра має сенс лише в тому випадку, якщо вона дає змогу жити так, як подобається
32

Підприємницька діяльність становить центральну складову моєї кар’єри
33

Я б швидше залишив організацію, ніж почав займатися роботою поза професійною сферою
34

Я буду вважати, що досяг успіху в кар’єрі лише тоді, коли стану керівником вищого рівня у значній компанії
35

Я не хочу, щоб мене обмежувала якась організація чи світ бізнесу
36

Я віддам перевагу роботі в тій організації, яка забезпечить довгостроковий контракт
37

Я хотів би присвятити свою кар’єру досягненню важливої та корисної мети
38

Я вважатиму себе успішним лише в умовах постійного вирішення важких проблем чи в ситуаціїзмагання
39

Вибрати та підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж досягти успіху в кар’єрі
40

Я завжди хотів заснувати та побудувати власний бізнес
41

Я віддаю перевагу роботі, не пов’язаній із відрядженнями
Інтерпретація результатів обробки анкети

1. Ключ для обробки анкети

Кар’єрна орієнтація

Номер питань

Кількість питань

Професійна компетентність

1, 9, 17, 25,33

5

Менеджмент

2, 10, 18, 26, 34

5

Автономія (незалежність)

3, 11, 19, 27, 35

5

Стабільність роботи та місця проживання

4, 12, 20, 28, 36, 41

6

Слугування добру

5, 13, 21, 29, 37

5

Виклик

6, 14, 22, 30, 38

5

Інтеграція стилів життя

7, 15, 23, 31, 39

5

Підприємництво

8, 16, 24, 32, 40

5
Обробка відповідей

Кожне визначене в анкеті твердження оцінюється від 1 до 10 балів: повне погодження 10 балів, незгода – 1 бал. Щоб визначити пріоритетну компетенцію, потрібно спочатку підсумувати бали за кожною компетенцією (номери питань визначені у ключі для обробки анкет) та розділити їх на кількість питань, потім обрати найбільшу за балами. У деяких випадках пріоритетною є не одна, а кілька компетенцій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»
Для успішного проведення моніторингу було створено експертну групу у складі 10 осіб

Професія шукає математика
Урок розроблено згідно з проектною технологією використання методів «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Карусель»

Поліні було 16 років 19 місяців тому, а Дмитру буде 19 років через...
Назвемо число дзеркальним, якщо справа наліво воно читається як І зліва направо. Наприклад, 79997 – дзеркальне. Знайдіть усі дзеркальні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка