Пошук по сайту


Урок з алгебри у 8 класі. Тема: Розв’язування квадратних рівнянь

Урок з алгебри у 8 класі. Тема: Розв’язування квадратних рівнянь

Відкритий урок з алгебри у 8 класі.

Тема: Розв’язування квадратних рівнянь.

Тип уроку: комбінований.

Мета: перевірка і корекція знань, навичок і вмінь з даної теми, підведення підсумків письмової роботи; розвиток активної діяльності учнів; виховання охайності при записах на дошці та в зошитах.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент – 2 хв.

 2. Актуалізація знань – 5 хв.

 3. Закріплення, відпрацювання вмінь – 15 хв.

 4. Короткочасна контрольна робота – 15 хв.

 5. Аналіз контрольної роботи – 5 хв.

 6. Підсумок уроку – 3 хв.

Хід уроку

Зміст уроку

Методи і засоби

 1. Привітання з класом, повідомлення учням змісту уроку.

 2. Опитування за допомогою «світлофора», вірніше, «семафора». Замість червоної чи зеленої смужки піднімають руки. Права – знаю, ліва – не знаю. Треба продовжити речення:

1) Квадратним називається рівняння виду…

2) Приклад квадратного рівняння…

3) Квадратне рівняння називається неповним, якщо…

4) Квадратне рівняння називається зведеним, якщо…

5) Дискримінантом рівняння називається вираз D=…

6) Квадратне рівняння має два дійсних кореня, якщо…

7) Квадратне рівняння не має дійсних коренів, якщо…

8) Теорема Вієта для рівняння виду 

9) Обернена теорема Вієта…

При опитування не дозволяється користуватись ні опорним конспектом, ні підручником.

 1. Клас ділиться на дві команди, пропонується гра «Хто швидше досягне вершини». Кожна команда отримує серію завдань.

I команда

 • Знайти значення виразу при .

 • Розв’язати рівняння .

 • Рівняння має корінь . Знайти і коефіцієнт .


II команда

 • Знайти значення виразу при .

 • Розв’язати рівняння .

 • Рівняння має корінь . Знайти і коефіцієнт .

До дошки викликаються два учні – представники двох команд. Виконавши перше завдання, вони записують відповідь на першу сходинку, потім їх заміняють інші учасники команди. Перемагає та команда, яка швидше підкорить вершину.

Біля дошки розв’язуються учнями вправи:

Розв’язати рівняння: 

.
Деяким учням, які відстають в навчанні видаються на допомогу картки такого виду:

Задано рівняння:Вкажіть 

Знайдіть 

 1. Короткочасна контроль робота.

1 варіант

 • Розв’язати рівняння • Скласти зведене квадратне рівняння2 варіант

 • Розв’язати рівняння • Скласти зведене квадратне рівняння 1. Учні міняються зошитами і разом з вчителем перевіряють роботу, потім кожен виставляє оцінку своєму сусіду по парті.

 2. Виставляються оцінки за урок, записується домашнє завдання.


«Світлофор»


Гра – тренінг

Письмове розв’язування вправ біля дошки

Диференційований підхід

Короткочасна контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Обговорення домашнього завдання

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок тема: Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною та задач...
Вати знання та уміння учнів щодо розв’язання лінійних рівнянь та задач на рівняння. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

Тема. Квадратні рівняння
Мета. Ввести поняття квадратного рівняння. Класифікувати квадратні рівняння та методи їх розв’язання. Розробити алгоритм розв’язування...

Урок тема: Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною
Мета: Закріпити знання учнів про практичне застосування рівнянь, зокрема до розв’язання задач. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

Тема уроку
Их рівнянь з двома змінними різними способами, навчитися знаходити кількість розв’язків системи лінійних рівнянь із двома змінними...

Урок тема: Лінійне рівняння з однією змінною
Мета: Забезпечити міцність засвоєння математичних знань про лінійні рівняння, створити умови для самостійної творчої діяльності учнів...

Тема: Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною
Мета: Розширити знання учнів про практичне застосування рівнянь, зокрема до розв’язання задач. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

Урок алгебри (7 клас) Тема: Формули скороченого множення
Мета: Закріпити знання формул, вміння їх використовувати та навчити застосовувати формули скороченого множення до розв'язування практичних...

Тема: Поняття рівняння. Рівносильні рівняння
Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про рівняння, набуті у 5-6 класах. Ввести поняття рівносильності рівнянь, розширити...

Урок з математики в 10 класі: «Логарифми та їх властивості»
Учні повинні: знати означення та основні властивості логарифмів; вміти логарифмувати та потенціювати вирази; вміти свідомо застосовувати...

І. повторення І систематизація навчального
Головна мета — повторити І привести в систему відомості про рівняння, корені рівняння, розв'язування рівнянь; ввести означення лінійного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка