Пошук по сайту


Вступ

Вступ

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


ЗМІСТ

ВСТУП

1 Загальні відомості про пасажирський тепловоз ТЕП-150

2 Умови експлуатації пасажирського тепловозу ТЕП-150

2.1 Загальні відомості про депо приписки

2.2 Техніко-економічні показники роботи депо

2.3 Регіон експлуатації дизельного рухомого складу

3 Експлуатаційні випробування пасажирського тепловозу ТЕП-150

3.1 Обробка даних і оформлення результатів випробувань

3.2 Звітність по випробуваннях

4 Ааналіз сучасного стану визначення надійності рухомого складу

  1. Характеристика рухомого складу як об'єкту дослідження надійності.

  2. Вимоги нормативної документації до надійності

   1. Термінологія у нормативній документації на надійність

   2. Алгоритм контролю показників надійності за

нормативними документами

   1. Вибір плану випробувань на надійність для пасажирського

тепловозу

   1. Вихідна інформація для оцінки показників

надійності тепловозу ТЕП150

   1. Методи контролю показників надійності

  1. Основні принципи прогнозування надійності

   1. Показники надійності що прогнозуються
   1. .Порядок прогнозування надійності виробів розрахунковим

методом

   1. Оцінка вірогідності прогнозування

  1. Програми розрахунку надійності дизель-поїзда

5 Економічна частина

5.1 Ефективність впровадження енергозберігаючих технологій в локомотивному депо

5.2 Розрахунок економічності пасажирських тепловозів

методом порівняння

6 Охорона праці

6.1 Коротка характеристика проектуємого об’єкту

6.2 Аналіз потенційних небезпек на об’єкті

6.3 Заходи по створенню безпечних умов праці

6.4 Розрахунок штучного освітлення в кабіні машиніста

тепловоза ТЕП-150

Література

Додатки

Вступ
Збільшення навантаження на приміські пасажирські перевезення та існуючий технічний стан моторвагонного рухомого складу, особливо магістральні пасажирські тепловози, потребує розробки та заміни його новим.

На Україні виробництва тягового рухомого складу такого рівня раніше не було. Тому розроблений на ВАТ ХК "Луганськтепловоз" новий пасажирський тепловоз потребує всебічної уваги, особливо його надійність, від якої залежіть економічна ефективність. Правильне обґрунтування, підтвердження і прийняття рішень про значення параметрів пасажирського тепловозу залежить в основному від вибору та оцінки надійності їх на етапі проектування.

В ринкових умовах однією з важливих задач підвищення експлуатаційних характеристик нового рухомого складу є впровадження нових прогресивних методів прогнозування показників надійності пасажирського тепловозу. Для пасажирського тепловозу ТЕП150, який обладнаний сучасною електронікою та перспективною передачею змінного струму використання існуючих методів уже недостатньо. Тому впровадження в практику нової системи показників надійності, яка створена на основі нових теоретичних розробок, дозволяє кваліфікувати представлену роботу як актуальну.

1 Загальні відомості про пасажирський тепловоз ТЕП-150
В рамках участі у виконанні державної програми організації швидкісного руху потягів в Україні, яка передбачає переведення на першому етапі основних напрямів залізниць на прискорений рух пасажирських потягів із швидкістю 140-160 км/г, «ХК «Луганськтепловоз» в найкоротший строк провела розробку, підготовку виробництва і виготовлення дослідного зразка пасажирського швидкісного тепловоза ТЕП-150. Який за своїми характеристиками не має аналогу у вітчизняному і зарубіжному тепловозобудуванні.

Односекційний двокабінний магістральний тепловоз ТЕП-150 потужністю 4216 л. с. (3100 кВт) з електричною передачею змінно-постійного струму з повісним регулюванням сили тяги, електричним гальмом і енергопостачанням пасажирського потягу, призначений для водіння пасажирських потягів в різних кліматичних умовах.

В процесі проектування і спорудження пасажирського тепловоза ТЕП-150 конструкторами компанії і суміжних підприємств був вирішений цілий ряд принципово нових завдань по поліпшенню конструкції і параметрів тепловоза.

На тепловозі ТЕП-150 встановлено мікропроцесорне устаткування, яке відповідає кращим світовим стандартам.

Все силове і допоміжне устаткування тепловоза скомпоновано в легкому несучому кузові. Компоновка устаткування в машинному відділенні забезпечує зручний доступ для його обслуговування.

Знімні секції даху дозволяють вільно проводити монтаж і демонтаж основного силового устаткування.

Панорамні лобові вікна кабіни виконані з високоміцного электро-обігріваємого скла, що забезпечує добру видимість. Кабіна обладнана склоочисниками з електроприводом, а також системою подачі омиваючої рідини на лобове скло.

Високоефективна тепло і шумо ізоляція, система обігріву і кондиціонування кабіни, обробленої панелями з термоформованого важко-займистого пластика, зручні крісла машиніста, що задовольняють всім вимогам санітарних норм, сучасний уніфікований пульт управління з покращеними ергономічними характеристиками, відображенням інформації на дисплеї і необхідними органами управління — все це створює комфортні умови для роботи локомотивних бригад.

Пристрої інформації і управління об'єднані у функціональні групи.

Дизель-агрегатна установка складається з вдосконаленого 16-ти циліндрового чотиритактного дизеля 5Д49 з газотурбінним наддувом і охолоджуванням наддувочного повітря і тягового агрегату змінного струму, з’єднаних пластинчастою муфтою, а також стартера генератора, встановленого на тяговому агрегаті.

Тяговий агрегат складається з тягового і допоміжного синхронних генераторів, змонтованих в одному корпусі. Допоміжний генератор через випрямляч забезпечує енергопостачання пасажирського потягу напругою 3000В постійного струму потужністю 600 кВт на номінальному режимі і подає живлення на збудження тягового генератора і приводу електродвигунів допоміжних механізмів.

Використання в приводах допоміжних механізмів безколекторних електродвигунів змінного струму, простих за пристроєм, дозволяє зменшити масу і габарити тепловоза, скоротити експлуатаційні витрати, а також підвищити надійність тепловоза в експлуатації.

Основні показники дизеля знаходяться на рівні кращих зразків сучасних дизелів аналогічного класу і призначення.

На тепловозі передбачена високоефективна двоступінчата система очищення повітря, що поступає в дизель з використанням в першому ступені прямоточних циклонів.

Система охолодження дизеля – двоконтурна. У одному контурі охолоджується вода дизеля, а в другом вода, що охолоджує масло і наддувочне повітря (у теплообмінних апаратах). Охолодження води обох контурів здійснюється повітрям в полуторних радіаторних секціях холодильної камери. Система охолоджування, в поєднанні з автоматичною системою регулювання, забезпечує підтримку оптимального теплового режиму силової установки з пониженими витратами потужності на привід вентиляторів.

Основна електроапаратура знаходиться у високовольтній камері. Конструкція камери забезпечує добрий доступ до всіх електроапаратів.

Ходова частина тепловоза складається з двох безщелепних тривісних візків з індивідуальним приводом колісних пар і опорно-рамним кріпленням тягових двигунів. Передача тяги здійснюється одноступінчатою передачею і пружною муфтою.

Система управління електропередачею забезпечує:

— управління електроприводом в режимах плавного зрушення, тяги, електродинамічного гальмування і опалювання потягу з повісним регулюванням напруги на тягових електродвигунах;

— безступінчате регулювання частоти обертання валу дизель-генераторної установки, що дозволяє з максимальною ефективністю використовувати її потужність.

Розроблена і застосована нова система діагностики, що формує і видає на екран дисплея машиніста наступну інформацію про:

— стан апаратів електричної схеми тепловоза;

— поточний стан параметрів тепловоза;

— прогнозування розвитку контрольованих процесів;

— рекомендації дії машиніста в різних ситуаціях.

Тепловоз обладнаний системою пожежної безпеки і безпеки руху.

Конструкція візків тепловоза ТЕП- 150 забезпечує мінімальну дію екіпажа на шлях у вертикальній і горизонтальній площинах при русі, як на прямолінійних, так і на криволінійних ділянках шляху, що визначає безпеку рухи і комфорт локомотивної бригади на швидкостях аж до конструкційної. Це досягнуто за рахунок застосування опорно-рамного підвішування тягового приводу з мінімальною непідресореною масою, опорно-повертаючого пристрою оригінальної конструкції і ресорного буксового підвішування з гідравлічними демпферами, що забезпечують взаємодію кузова і візків в горизонтальній і вертикальній площинах з оптимальними характеристиками при русі.

Все устаткування тепловоза розташоване в кузові, який разом з рамою тепловоза представляють єдину суцільнозварну конструкцію.

У конструкції кузова тепловоза ТЭП 150 застосована схема поєднання силових елементів головної рами, а також каркаса стінок і кабіни, виконаних з конструкційної сталі, з деталями і вузлами, виготовленими з алюмінію і композитних матеріалів, що дозволило понизити масу погонного метра кузова і забезпечити навантаження на вісь, що допускається при реалізації швидкостей до 160 км/г.

Перегородки, встановлені в кузові, ділять приміщення кузова на три відсіки і дві кабіни управління, розташовані по кінцях кузови. Кабіна з боку відсіку, в якому розташована високовольтна камера, а з боку відсіку, в якому розташована холодильна камера. У середньому відсіку встановлений дизель.

Прохід з однієї кабіни в іншу і у всі відсіки забезпечується через двері в перегородках, розташованих між бічними стінками кузова.

Вихід назовні тепловоза забезпечується через двері, розташовані на бічних стінках кожної кабіни.

У кожній кабіні встановлено устаткування і прилади, необхідні для управління тепловозом і контролю за роботою агрегатів і систем тепловоза. Опалювання кабіни здійснюється кондиціонером і опалювальним агрегатом, а вентиляція і кондиціонування повітря - кондиціонером.

На бічних стінках кузова встановлені очисники повітря, для очищення повітря, що поступає в дизель.

Для монтажу і демонтажу устаткування дах кузова виконаний у вигляді п'яти знімних секцій. На бічних стінках кузова передбачені технологічні люки.

У середню секцію рами тепловоза вварений бак для палива з відсіками для установки акумуляторних батарей .

Повітря для охолоджування тягових електродвигунів переднього візка, тягового агрегату і випрямлячів всмоктується вентиляторами через касети, встановлені в отворах секцій дахів, а на охолоджування тягових електродвигунів заднього візка всмоктується вентилятором з холодильної камери.

Вода дизеля охолоджується в радіаторних секціях холодильної камери. Охолоджування води регулюється включенням в певній комбінації вентиляторів

Масло дизеля охолоджується в охолоджувачах масла, встановлених на піддизельній рамі.

У проході холодильної камери встановлений мотор-компресор для забезпечення стислим повітрям пневматичної системи тепловоза.

Рама кузова через резино-металеві елементи восьми роликових опор спирається на два безчелюсні візки з індивідуальним приводом осей і поперечним переміщенням щодо кузова. Для поліпшення тягових якостей тепловоза тягові електродвигуни розташовані „носиками" до середини тепловоза. Підвіска тягових електродвигунів опорно-рамна. Ресорне підвішування двоступінчате. Розрахунковий статичний прогин першого ступеня - не менше 25 мм, другий - не менше 125 мм.

Тепловоз обладнаний електропневматичним і пневматичним автоматичним гальмами для гальмування потягу і локомотива; електричним, пневматичним допоміжним прямодіючим і ручним гальмами для гальмування тільки локомотива. Гальмівні резистори встановлені в даху над високовольтною камерою і охолоджуються трьома осьовими вентиляторами з електричним приводом. Приводи ручних гальм, розташовані в нішах задніх стінок кабін машиніста.

ТЕП-150 увібрав в себе всі прогресивні рішення, конструктивні і технологічні новинки, що робить його найбільш перспективним локомотивом на найближче десятиліття.
2 Умови експлуатації пасажирського тепловозу ТЕП-150
2.1 Загальні відомості про депо приписки
Локомотивне депо Кременчук є структурним підрозділом Південної залізниці і входить до складу локомотивної служби Південної залізниці.

Місце розташування (адреса) підприємства:

м. Кременчук, вул. Вокзальна, 2

Підприємство розташоване на 12,7 га площі, забудовано з них 12,4 га - на території збудовано 32 корпуси під виробничі потреби.

Працює в депо більше 600 осіб з них - близько 85 жінок. Локомотивне депо розташоване у південно-східній частині міста Кременчука. Територія депо витягнута з південно-заходу на північно-схід.

Межує територія депо з північно-західної сторони з територією вокзалу залізничної станції Кременчук, а з південно-східної сторони - з житловим масивом, з північно-східної сторони - з територією вагонного депо Кременчук.

Будівлі цехів і служб депо зосереджені у центральній частині депо і далі зорієнтовані на південно-схід.

Спеціалізація локомотивного депо Кременчук - експлуатація, ремонт і технічне обслуговування локомотивів серії ЧМЕЗ, ТЕП 70,ТЕП-150, 2ТЕ 116.

До складу депо входять такі відділення і підрозділи:

1. Цех експлуатації локомотивів;

2. Цех ремонту локомотивів ТО-З, ПР-1;

3. Пункт технічного обслуговування локомотивів (ТО-2);

4. База зберігання запасу палива та нафтопродуктів (ТНТС);

5. Будинок відпочинку локомотивних бригад;

6. Господарчий цех;

7. Паро - силова дільниця;

8. Будівельна бригада;

9. Бригада водіїв;

10. Лабораторія.

В локомотивному депо Кременчук експлуатуються тепловози серій 2ТЕ116, ЧМЕ3, ТЕП70,ТЕП150.

Обслуговувані плечі:

― вантажний рух;

Кременчук – Полтава;

Кременчук – Ромодан;

Кременчук – Користівка;

― пасажирський рух;

Кременчук – Полтава;

Кременчук – Харків;

Кременчук – 3нам'янка;

― приміський рух;

Кременчук – Павлиш;

Кременчук – Бурти;

Кременчук – Ромодан;

Кременчук – Веселий Поділ;

Кременчук – Золотнішине.

Цех експлуатації включає в себе приміщення чергового по депо, інструкторські, групу розшифрувальників швидкостемірних стрічок, кабінет заступника начальника депо з експлуатації, побутові приміщення.

За висновком комісії, була дана оцінка оснащеності ремонтної бази локомотивного депо Кременчук:

1 Цех ТО-2 сумісний з екіпірувальними станціями палива, масла, води, піску.

2 Цех ТО-3 і ПР-1 містить:

- три стійла, які обслуговуються кранами 2 і 10т;

- оглядові канави;

- скатоопускний верстат;

- обточувальний верстат;

- відділення: електроапаратне, фільтруюче, паливне, дизель-агрегатне, акумуляторне, змащувальне, автоматне, токарне, хімічна лабораторія, газозварочне.

Є в наявності типова реостатна станція, з водяним реостатом, об'ємом 13м3.

Цехом виконується ТО-3 і ПР-1 тепловозам типу 2ТЕ 116.

Кременчуцький вузол має сортувальну гірку яка має чотири сповільнювача, один основний на три гілки за напрямками: Полтава, Ромодан, Користівка; три сповільнювача по вузлам для поїздів, які формуються у сортувальному парку. З сортувального парку маневровими локомотивами поїзди витягуються у парк відправлення Череднички.

На ділянках Крюків – Бурти (плече Кременчук - Користівка), Веселий Поділ – Шишаки (плече Кременчук - Ромодан) розташовані затяжні підйоми.

В депо створений сектор охорони праці, який складається з двох спеціалістів, які пройшли навчання і перевірку знань в учбово-методичному центрі Південної залізниці згідно з встановленим нормативним вимогам.

Навчання і перевірку знань згідно вимогам нормативно-правових актів з охорони праці пройшли : начальник депо, головний інженер, заступник начальника депо з ремонту і експлуатації.

В депо навчання і перевірка знань вимог охорони праці працівниками депо організована відповідно до типового положення «Про організацію навчання з питань охорони праці» 2005 року та положенню «Про навчання», що діє в межах депо. Щорічно проводиться перевірка знань працівниками депо з оформленням протоколів встановленого зразку. Систематично проводяться інструктажі з охорони праці. В депо працює система триступеневого контролю за станом охорони праці.

Що стосується охорони навколишнього середовища, то на базі депо обладнанні системи для уловлювання відпрацьованих нафтопродуктів. В депо циркулює система обертового водопостачання для зовнішнього обмивання локомотивів. На вихідному колекторі встановлені очисні споруди, що виключають можливість потрапляння нафтопродуктів у каналізаційну систему міста.

Систематично сплачуються стовідсоткові податки до держбюджету за забруднення навколишнього середовища, джерела забруднення, які є на базі підприємства.

Рішенням представників з УкрДАЗТ, Управління Південної залізниці, «ХК «Луганськтепловоз», а також локомотивного депо Кременчук, було зроблено наступний висновок:

1. Локомотивне депо Кременчук Південної залізниці, і обслуговувані їм ділянки звернення, придатні для проведення эксплутаційних випробувань тепловоза ТЕП-150 001 пробігом до 300 тис. км, з виконанням технічного обслуговування і поточного ремонту в обсягах ТО-2, ТО-3 і ПР-1.

2. Для проведення поточного ремонту ПР-2 необхідно вибрати локомотивне депо з відповідним устаткуванням до моменту завершення випробувань.

3. Обслуговування мікропроцесорної системи «Квант» вимагає додаткового навчання працівників локомотивного депо Кременчук і відповідного устаткування.

2.2 Техніко-економічні показники роботи депо

2.3 Регіон експлуатації пасажирського тепловозу ТЕП 150
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальне електронне видання
Вступ

Вступ
Державна політика інформаційної безпеки І її реалізація в Законодавстві України

Вступ
Перші програми, які створювалися ще для еом першого покоління, писалися безпосередньо на мові машинних код

Вступ. Розвиток української мови. Мета
Плани-конспекти О. П. Глазова «Рідна мова» (В.І. Новосьолова. Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, 2001 р.) 9 клас

Література Вступ
В теорії чисел, математичному аналізі, теорії ймовірності та в обчислювальній математиці широко використовують ланцюгові дроби

Вступ
Стабільність та ефективність роботи будь-якого сучасного підприємства, насамперед залежить від існуючого технічного забезпечення,...

Тема: Вступ. Матриці та визначники ІІ та ІІІ порядків, методи їх обчислення
Мета: Навчитися обчислювати визначники другого І третього порядків різними способами

Елементи теорії множин Вступ
Навчальний посібник з курсу “Дискретна математика” для студентів базового напрямку 0915 “Комп’ютерна інженерія” / Укладач: Р. Попович...

1. Вступ до алгебри логіки
Кібернетика – наука про загальні закони отримання, зберігання, передавання І обробки інформації в складних системах. Термін «кібернетика»...

Вступ
Протягом останніх десятиліть інтелектуальна могутність людини досягла нових, небачених досі висот. Люди навчилися значно краще використовувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка