Пошук по сайту


Ця хрестоматія перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних І зарубіжних

Ця хрестоматія перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних І зарубіжних

Сторінка1/57
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Ця хрестоматія - перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.

Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.ЗМІСТ
ПередмоваРозділ 1. Філософія як соціокультурний феномен

Сергій Кримський (нар. 1930 р.)Філософія - авантюра духу чи літургія смислу?

Борис Яковенко (1884-1949)Що таке філософія? (вступ до трансценденталізму)

Карл Ясперс (1883-1969)Філософська віраПоняття філософської віриЗміст філософської віри

Розділ 2. Філософія як система знання

Евальд Ільєнков (1924-1979)Філософія і молодість

Рене Декарт (1596-1650)Метафізичні розмислиМіркування стосовно наукГоловні правила методу

Мартін Гайдеггер (1889-1976)Що таке метафізика?

Розділ 3. Категорії філософії, їх зміст і функції

Аристотель (384-322 до н. е.)

Категорії

Глава п'ята [Сутність]

Глава шоста [Кількість]

Глава сьома [Співвідношення]

Глава восьма [Якість]

Глава дванадцята [Первинне й вторинне]

Глава тринадцята [Дане разом]

Глава чотирнадцята [Шість видів руху]

Глава п'ятнадцята [Володіння]

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831)Наука логікиРозділ перший. Вчення про буттяРозділ другий. Вчення про сутність

Розділ третій. Вчення про поняття

Іммануїл Кант (1724-1804)Критика чистого розуму. Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять. Аналітики понять розділ перший. Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять. Трансцендентальний дороговказ для відкриття всіх чистих розсудкових понять.

Секція перша. Про логічне застосування розсудку взагаліТрансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять.

Секція друга. Про логічну функцію розсудку в судженнях. Трансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять.

Секція третя. Про чисті розсудкові поняття, або категорії

Розділ 4. Основні етапи розвитку філософської думки

Григорій Сковорода (1722-1794)КольцоДружеский разговор о душевном мире

Фрідріх Ніцше (1844-1900)Генеалогія мораліТрактат перший. "ДОБРО І ЗЛО". "ХОРОШЕ І ДУРНЕ"

Емманюель Левінас (1905-1995)Чи є онтологія фундаментальною?1. Примат онтології2. Сучасна онтологія3. Двозначність сучасної онтології4. Інший як співрозмовник5. Етичне значення іншого

Розділ 5. Філософія та світогляд

Вільгельм Дильтей (1833-1911)Типи світогляду і виявлення їх у метафізичних системахІ. Життя й світогляд

Володимир Шинкарук (1928-2001)Світогляд і філософія

Ернст Кассирер (1874-1945)Дослідження людини. Вступ до філософії культуриМіф та релігія

Розділ 6. Філософія буття

Володимир Ленін (1870-1924)Матеріалізм і емпіріокритицизмЧи існує об'єктивна істина?

Фрідріх Шеллінг (1775-1854)Про відношення реального та ідеального в природіДо історії нової філософії (МЮНХЕНСЬКІ ЛЕКЦІЇ)

Жан-Поль Сартр (1905-1980)Екзистенціалізм - це гуманізм

Розділ 7. Філософське розуміння природи

Володимир Вернадський (1863-1945)Декілька слів про ноосферу

Ауреліо Печчеї (1908-1984)

Людські якості

Шість цілей для людства1.

Час діятиШість стартових цілей

Перша ціль: "зовнішні межі"

Друга ціль: "внутрішні межі"

Третя ціль: культурна спадщина

Четверта ціль: світове співтовариство

П'ята ціль: середовище проживання

Шоста ціль: виробнича система

Заключне слово

Денніс Медоуз (нар. 1942)Межі зростанняТехнічний прогрес і межі зростанняТехнічний прогрес у моделі світуРежим перевищення граничного значення

Розділ 8. Людина як предмет філософського осягнення

Людвіг Фоєрбах (1804-1872)Фрагменти до характеристики моєї філософської біографіїСумнівиДисертація (про єдиний, універсальний, безкінечний розум)Лекції з логіки та метафізики в ерлангеніДумки про смерть та безсмертяСутність християнстваОсновні положення філософії

Макс Шелер (1874-1928)Місце людини в космосі

Еріх Фромм (1900-1980)Анатомія людської деструктивностіІнстинкти та людські пристрасті

Розділ 9. Філософія свідомості

Едмунд Гуссерль (1859-1938)Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії

Вступ

Розділ другий. Фундаментально-феноменологічні розмисли

Глава друга. Свідомість та природна дійсність

36. Інтенціональне переживання. Переживання як таке

39. Свідомість та природна дійсність. "Наївна" людина з її осягненням

42. Буття як свідомість та буття як реальність. Принципова відмінність способів споглядання

Розділ третій. Питання методики та проблематика чистої феноменології

Глава перша. Попередні методичні міркування

63. Особливе значення методичних міркувань для феноменології

65. Обернена співвіднесеність феноменології з нею самою

66. Адекватне вираження ясних даностей. Однозначні терміни69. Метод цілковито ясного схоплювання сутності

70. Метод прояснення сутності та роль сприйняття у ньому. Привілейоване становище нескутої фантазії

75. Феноменологія як дескриптивне вчення про сутності чистих переживань.

Зиґмунд Фройд (1886-1939)І. Я ТА ВОНОІІ. Я ТА ВОНОIII. Я ТА НАД-Я (Я-ІДЕАЛ)

Евальд Ільєнков (1924-1979)Діалектика ідеального

Розділ 10. Теорія пізнання

Іммануїл Кант (1724-1804)Критика чистого розуму.

ВступІ. Про різницю між чистим і емпіричним знанням

ІІ. Ми володіємо певними апріорними знаннями, і навіть посполитий розсудок ніколи не позбавлений їх

ІІІ. Філософія потребує науки, яка б визначала можливість, принципи та обсяг усіх апріорних знань

IV. Про різницю між аналітичними і синтетичними судженнями

V. У всіх теоретичних науках розуму містяться апріорні синтетичні судження як принципи

VI. Загальне завдання чистого розуму

VII. Ідея та поділ окремої науки, званої критикою чистого розуму

Бертран Рассел (1872-1970)Людське пізнання. Його сфера та межі

Розділ І. Індивідуальне і суспільне пізнанняРозділ

XI. Факт, віра, істина і пізнання

Павло Копнін (1922-1971)Гносеологічні та логічні основи науки

Розділ V. Істина та її критерій

Розділ 11. Філософія та методологія

Ілля ПРИГОЖИН (нар. 1917)

Порядок із хаосу: Новий діалог "ЛЮДИНИ З ПРИРОДОЮ"

Томас Кун (1922-1996)

Структура наукових революцій

Вступ

Роль історії На шляху до нормальної наукиПрирода нормальної науки

Пол Феєрабенд (1924-1996)

Аналітичний покажчик

Вступ

Розділ 12. Філософія мови

Ганс-Георг Гадамер (1900-2001)МОВА ЯК ГОРИЗОНТ ГЕРМЕНЕВТИЧНОІ ОНТОЛОГІЇ

Олександр Потебня (1835-1891)Думка і мова

Людвіг Вітгенштайн (1889-1951)Логіко-філософський трактат

Розділ 13. Філософське осмислення історичного процесу

Карл Маркс (1818-1883)До критики політичної економії

Передмова

Даніел Белл (нар. 1919)Настання постіндустріального суспільстваВступВиміри постіндустріального суспільства

План цієї книги

Самуель Гантінгтон (нар. 1927)Зіткнення цивілізацій модель прийдешнього конфліктуПрирода цивілізаційЧому неминуче зіткнення цивілізацій?Лінії розлому між цивілізаціями

Об'єднання цивілізацій: синдром "братніх країн"Захід проти іншого світуРозколоті країниКонфуціансько-ісламський блокВисновки для заходу

Розділ 14. Соціальна філософія

Питирим Сорокін (1889-1968)Соціальна стратифікація і мобільність. соціальна і культурна мобільність

Соціальний простір, соціальна дистанція, соціальна позиція

Геометричний і соціальний простір

Горизонтальні й вертикальні параметри соціального простору

Соціальна стратифікація1.

Поняття й визначення2.

Основні форми соціальної стратифікації й відносини між ними

Соціальна мобільність, її форми та флуктуації1.

Концепція соціальної мобільності її форми2.

Інтенсивність (або швидкість) і всезагальність вертикальної соціальної мобільності3. Рухливі й нерухливі форми стратифікованих суспільствКанали вертикальної циркуляціїФункції соціальної циркуляції виконують різні інститути.Механізми соціального тестування, добору і поділу індивідів усередині різних соціальних страт

Хосе Ортега-і-гассет (1883-1955)Бунт мас

І. Навала мас

IV. Зріст життя

V. Свідчення статистики

VI. Приступаємо до аналізу маси

VII. Шляхетне життя і просте життя, або зусилля і безвладність

VIII. Чому маси втручаються в усе і чому вони втручаються лише насильно

XIII. Найбільша небезпека - держава

Герберт Маркузе (1898-1979)Ерос і цивілізаціяДодаток. Політична передмова 1966 року

Розділ 15. Філософія і духовність

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831)Феноменологія духу

Передмова

VI Дух

Памфіл Юркевич (1826-1874)Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова божого

Семен Франк (1877-1950)Душа людини

Розділ 16. Філософія економіки

Карл Маркс (1818-1883)Приватна власність і комунізм. різні етапи розвитку комуністичних поглядів. грубий, зрівняльний комунізм і комунізм як соціалізм, що збігається з гуманізмом

Макс Вебер (1864-1920)Протестантська етика і дух капіталізму постановка проблеми

Френсіс Фукуяма (нар. 1952)

ДОВІРА: Соціальні добродії і шлях до розквіту

Передмова до другого видання

Розділ 1. Про ситуацію людини в кінці історії

Розділ 3. Масштаб довіри

Розділ 4. Мова добра і зла

Розділ 5. Соціальні чесноти

Розділ 7. Шляхи і манівці соціалі3ованості

Розділ 17. Філософія політики

Нікколо Мак'явеллі (1469-1527)ДержавецьСкільки існує різновидів володінь і яким чином вони здобуваються

Про володіння спадкові

Про панства змішані

Чому царство Дарія, завойоване Олександером, не повстало проти спадкоємців Олександера по смерті останнього

Про риси, за які людей, а найбільше - державців хвалять або гудять

Про щедрість і ощадливість

Про жорстокість і милосердя і про те, що краще: щоб тебе любили чи щоб тебе боялися

Як владарі повинні дотримуватися свого словаЯк уникати людської зневаги й ненависті

Джон Локк (1632-1704)

Два трактати про врядування

Про політичне чи громадянське суспільство. Про початки політичних суспільств. Про початки політичних суспільств

Юрген Габермас (нар. 1929)Структурні перетворення у сфері відкритості

Структурні перетворення суспільної відкритості - три ревізії. зміна теоретичних меж

Розділ 18. Філософія і культура

Освальд Шпенглер (1880-1936)Присмерк Європи. Нариси морфології світової історії

Вступ. Таблиці. Смисл чисел. Проблема світової історії. Макрокосм. Картина душі і почуття життя

Йоганн Гейзинга (1872-1945)HOMO LUDENS

Природа і значення гри як явища культури

Гра й змагання як чинники формування культури

Ігровий елемент сучасної культури

Альберт Швейцер (1875-1965)Культура і етика

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Андрущенко В. Л., Данілов О. Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник
В. Л. Андрущенко. Теми 6, 7, 8, 10, 11 підготував кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри державних фінансів О. Д....

Міністерство охорони здоровя України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти
Навчальний посібник обговорено та ухвалено на міжкафедральному засіданні завідувачів однопрофільних кафедр вмнз україни

В.І. Лозова, Г. В. Троцко теоретичні основи виховання І навчання
Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів педагогічних

2. Екскурс в історію логіки
Виклад історії логічних вчень проводиться у відповідності зі знаннями, які студенти отримують під час вивчення історії філософії....

О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про...
Дзюбкін Г. Г. – відмінник освіти України, учитель-методист, директор Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26

Українська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством...
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Робочий навчальний план безм'ятежненської загальноосвітньої школи...
України 6 березня 2002 року за №229/6517, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 17. 08. 2012 №921 «Про...

ІІ. Провідні чинники І стратегії розвитку освіти в сучасних умовах
Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ сдпу, 1999. – 300 с. [Sbr1-4 + Sbr5-8...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...

Навчально-методичний посібник І Видання друге доповнене
Міністерство освіти І науки України Полтавський державний педагогічний університетБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка