Пошук по сайту


Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 05. 2009 р

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 05. 2009 р

Протокол № 10

наради при директорі

по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3

від 19.05.2009 р.
На нараді присутні:

 • заступники директора школи з НВР та ВР

Маринченко Е.О., Стеценко Л.Г.;

 • класоводи 1-4 класів;

 • класні керівники 5-11 класів;

 • вчителі предметники.Порядок денний.


 1. Підсумки методичної роботи в школі за навчальний рік.

Інформація заступника директора школи з НВР Маринченка Е.О.


 1. Стан підготовки до державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів.

Інформація заступника директора школи з НВР Маринченка Е.О.


 1. Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік.

Інформація заступника директора школи з НВР Маринченка Е.О.


 1. Про підготовку школи до проведення змістовного відпочинку, оздоровлення та трудової зайнятості школярів під час літніх канікул 2009 року.

Інформація заступника директора школи з ВР Стеценко Л.Г.

5. Про підготовку та проведення спортивного свята школи.

Інформація заступника директора школи з ВР Стеценко Л.Г.
І. Слухали: заступника директора школи з НВР Маринченка Е.О.

Методична робота в школі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного вчителя. Цей комплекс орієнтований перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Методична робота в школі спрямована на розв’язання методичної проблеми «Від творчості вчителя та учня до європейської якості освіти».

Із метою реалізації названої проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію роботи таких підрозділів:

• методичної ради школи;

• методичних об’єднань;

• школи вищої педагогічної майстерності;

• школи методичної підтримки молодого вчителя.

Заступником з НВР Маринченком Е.О. сплановано та організовано роботу методичної ради, яка на своїх засіданнях розглянула такі питання:

• вплив методичної роботи на зростання педагогічної майстерності вчителя;

• реалізація принципів диференціації та індивідуалізації навчання через роботу факультативів і гуртків;

• стан викладання англійської мови, природничих наук (моніторинг навчальних досягнень учнів );

• організація науково – дослідницької роботи на уроках. Методика проведення проектних методів навчання;

• ефективність роботи м/о школи із впровадження в практику роботи елементів інноваційних технологій.

У школі працює 9 методичних об’єднань, діяльність яких передбачає розгляд таких питань:

• індивідуалізація і диференціація навчання;

• методика впровадження інноваційних технологій та їх елементів ( проектні методи, тестовий контроль );

• питання реалізації проблемно-пошукової, науково – дослідницької роботи учнів та вчителів;

• питання методики викладання предмета, проведення та обговорення відкритих уроків. Ознайомлення з новинками методичної та фахової літератури.

Із творчими звітами виступили м/о вчителів точних та природничих наук, початкової школи та іноземних мов.

Методичні об’єднання організовують та проводять предметні тижні.

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ В 5-11 КЛАСАХ

№ п/п

Заходи


Термін проведення


Тиждень історії та правознавства


жовтень


Тиждень предметів математичного циклу


грудень


Тиждень зарубіжної літератури і англійської мови


січень


Тиждень спорту і військово-патріотичного виховання


лютий


Тиждень української мови та літератури


березень


Тиждень естетичного циклу (трудового навчання, музики, малювання), природничих дисциплін.


квітень


Значна увага приділяється роботі з обдарованими учнями.

Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах та різних конкурсах.

Системна робота з обдарованими дітьми полягає у:

• введенні:

А) додаткових предметів;

Б) факультативних занять;

• організації:

А) роботи гуртків – основ інформатики, хореографії, театрального;

Б) самоосвітньої діяльності учнів – реферати, доповіді, виступи, підготовка до олімпіад та конкурсів;

В) роботи в мережі Інтернет;

Г) проведення консультацій як складової частини культури і розвитку учнів.

Заступником директора з НВР Маринченком Е.О. проведено 4 методичні наради, на яких були опрацьовані актуальні питання методики:

• про побудову навчальних занять на основі особистісно орієнтованого підходу;

• методика проведення тестового контролю на уроках біології та фізики;

• вимоги до методики проведення інтегрованих уроків;

• психологічна готовність учителя до роботи з 6 – річними дітьми;

• використання інформаційних технологій навчання – потреба часу.

Практичної спрямованості методичної роботи надає проведення школи педагогічної майстерності на базі серії відкритих уроків кращих учителів школи:

• з досвіду проведення уроків зарубіжної літератури вчителем Гончаренко Н.І.;

• організація самостійної роботи на уроці (учитель математики Цибата В.В. і вчитель математики та інформатики Родителєва В.А.);

• активні методи навчання, робота в групах (учитель англійської мови Бодрик С.Г.);

• використання міжпредметних зв’язків на уроках (учитель географії Малютіна Т.О., учитель української мови та літератури Аркатова Л.В., учитель історії Голуб Л.М.);

• проектні форми та методики роботи ( Понирко Г.Ф., Маслюк С.М.).

Школа педмайстерності (керівники: Гриценко В.І., керівник методоб’єднання вчителів української мови та літератури, учитель української мови та літератури;

Мосіяшенко А.І., керівник методоб’єднання вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури, учитель російської мови та літератури;

Цибата В.В., керівник методоб’єднання вчителів математики, фізики та інформатики, учитель математики;

Бодрик С.Г., керівник методоб’єднання вчителів англійської мови, учитель англійської мови;

Малютіна Т.О., керівник методоб’єднання вчителів географії, біології, хімії; учитель географії;

Голуб Л.М., керівник методоб’єднання вчителів історії; учитель історії.;

Шеремет Г.І., керівник методоб’єднання вчителів трудового навчання, креслення та образотворчого мистецтва, учитель трудового навчання;

Сімак О.І., керівник методоб’єднання вчителів фізичної культури, основ захисту Вітчизни, ОБ Ж, МСП, учитель фізичної культури;

Сокол Н.В., керівник методоб’єднання вчителів початкових класів, учитель початкових класів;

Стеценко Л.Г., керівник методоб’єднання класних керівників 5-11 класів, заступник директора з виховної роботи) спрямовує свою роботу на розв’язання проблеми «Від традиційного навчання – до інтерактивного». У ході роботи цієї школи проведено «круглий стіл» та аукціон ідей «З чого починається майстерність», опрацьовані теоретичні питання: «Закономірності навчання», «Як допомогти учням усвідомити матеріал», «Види та прийоми роботи на уроці», «Формування та удосконалення вмінь учнів» та практичні питання на базі відкритих уроків.

Продовжено проведення педагогічних консиліумів із питань наступності навчання і виховання та психолого-педагогічних консультацій:

• класно – узагальнюючий контроль 6-х, 7- х, 8-х, 10- х класів;

• готовність учнів до ДПА ( 4-ті, 9-ті, 11-й класи );

• проблеми адаптації при переході на навчання до старшої школи

(5-ті класи).

Проводяться проблемні семінари: «Розвиток життєвої компетентності на всіх етапах становлення особистості», «Проектна технологія: сутність, досвід, використання, перспективи», «Використання інформаційних технологій, інтерактивних форма навчально-виховного процесу – ефективний засіб розвитку особистості».

Учителі-початківці в рамках роботи школи методичної підтримки молодого вчителя (керівник Цибата В.В.) мають змогу підвищити свій методичний рівень, опрацьовуючи такі питання:

• методика вивчення навчальних програм, дидактичні, психологічні та санітарні вимоги до уроку;

• методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів;

• методика організації індивідуальної роботи з учнями.

У рамках роботи школи проводиться тиждень наставника з серією відкритих уроків, у ході якого взяті до уваги питання самоосвіти вчителів – початківців та їх участь у методичні роботі.

Адміністрацією школи вивчено і узагальнено матеріали з досвіду роботи вчителів хімії ( Понирко Г.Ф.), історії ( Дубини О.М., Маринченка Е.О.), початкових класів ( Горбачової Л.М., Борщ Г.П.).

Із метою вивчення питання та збереження методичної бази кабінетів школи проведено огляд – конкурс на кращий кабінет школи.

У ході реалізації плану методичної роботи адміністрацією школи проводяться індивідуальні методичні консультації, оперативні методичні наради, огляди новинок педагогічної літератури.

Із метою визначення ефективності проведеної методичної роботи та її планування на наступний навчальний рік відповідно до актуальності методичних питань проводиться анкетування серед педагогів школи.

Педагогічний колектив працює над упровадженням інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

Таким чином, із метою удосконалення педагогічної майстерності, підвищення фахового рівня, виявлення творчих, талановитих членів колективу адміністрація школи сприяє науково – методичному зростанню педагогів, а саме:

1. Надає допомогу педагогічним працівникам в ознайомленні з державно-нормативними документами і пропагуванні новинок науково-методичної літератури.

2. Педагоги беруть участь у заходах, які проводяться у школі, місті, області, у щорічних науково-практичних конференціях, семінарах, які проводяться на базі Глухівського національного педагогічного університету.

3. Педагоги школи співпрацюють із Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Глухівським національним педагогічним університетом. На базі школи проводяться відкриті уроки для вчителів початкової школи, хімії, захисту Вітчизни.

4. Адміністрацією школи вивчається та узагальнюється педагогічний досвід учителів, які атестуються на присвоєння педагогічного звання „ учитель - методист “.

5. Призначаються наставники для молодих учителів.

Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у школі проводяться предметні тижні.

Методично-організаційна робота з проведення засідань методичних об’єднань, зустрічей, засідань „круглих столів “, семінарів позитивно впливає на діяльність школи, сприяє впровадженню інноваційних технологій у навчальний процес.

Відповідно до плану роботи школи, графіку внутрішньо шкільного контролю та керівництва, плану методичної роботи, перспективного плану вивчення стану викладання предметів проведено контрольні зрізи, вивчено систему роботи вчителів, стан викладання та здійснено моніторинговий аналіз навчальних досягнень учнів із предметів державного компонента.
Ухвалили:

 1. Тримати на постійному контролі стан методичної роботи в школі.

 2. Створити в навчальному закладі постійно діючі семінари з метою впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

 3. Використовувати новітні засоби навчання для організації та проведення методичної роботи в школі.


ІІ. Слухали: заступника директора школи з НВР Маринченка Е.О.

Заходи Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в 2008-2009 навчальному році затвердити (додаток № 1).

Завершити відповідно до діючих нормативно-правових документів навчальні заняття у:

 • 1-4-х класах 25 травня 2009 року;

 • 5-10 класах 28 травня 2009 року;

 • 11 класі відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 804 від 03.09.08 року «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та № 848 від 12..09.2008 року «Про зміни в організації навчального процесу в 2008-2009 навчальному році для випускників 11-х(12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану завершуватиметься 30 квітня 2009 року. Методичними рекомендаціями (листом МОН України № 1/9-599 від 17.09.08 р.) визначено форми ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану.

У травні 2009 року з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для учнів 11-х (12-х) класів організовуються індивідуально-групові заняття. Порядок організації та проведення індивідуально-групових занять визначено листом МОН України №1/9-844 від 26.12.08 р.

Заступнику директора школи з НВР Н.О.Маринченку графіки проходження екскурсій та навчально-виробничої практики надати у відділ освіти до 14 травня 2009 року. Забезпечити контроль за виконанням навчальних екскурсій та практики.

Провести державну підсумкову атестацію:

У випускних 4-х відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-73 від 30.01.09 р., з української мови (мова та читання), та математики (підсумкові контрольні роботи за рік за завданням МОН України).

У випускних 9-х з 03 по 20 червня 2009 року (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-73 від 30.01.09 р.) з таких предметів: українська мова (диктант) – 03 червня (початок о 9.00), математика (алгебра, письмово) – за наказом обласного управління освіти (початок о 9.00), географія (усно), біологія (усно), іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за рішенням педагогічної ради школи).

У випускних 11-х класах з 06 по 22 червня 2009 року (з української мови (переказ) червень 2009 р., початок о 9.00.

Провести у 4-х класах підсумкові контрольні роботи за рік з української мови, читання та математики відповідно до календарно-тематичного планування з цього предмета у травні 2009 року.

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначених листом Міністерства освіти і науки України №1/9-73 від 30.01.09 р. в 11-х класах:

всесвітня історія (усно);

зарубіжна література (усно);

історія України;

основи філософії;

основи економіки;

математики;

фізика (усно);

астрономії;

географії;

біологія (усно);

хімія (усно);

іноземна мова (усно);

інформатика (усно);

ОБЖ.

Учителям основ наук, з яких проводиться державна підсумкова атестація за вибором, підготувати та узгодити матеріали на шкільних методичних об’єднаннях до 20 квітня 2009 року.

Відповідно до наказу МОН України № 804 від 03.09.08 р. «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році» результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти.

Наказом МОН України № 898 від 02.10.08 р. «Про затвердження календарного плану зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» затверджено графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 06 травня по 05 червня 2009 року:

 • історія України – 06.05.2009;

 • біологія – 08.05.09;

 • фізика – 12.05.09;

 • географія – 15.05.09;

 • українська мова та література – 19.05.09;

 • математика – 26.05.09;

 • іноземна мова (англійська) – 02.06.09;

 • хімія – 05.06.09.

З метою дотримання рівних умов перескладання у школі у формі державної підсумкової атестації результатів отриманих на тестуванні не передбачено.

Провести засідання педагогічної ради школи з питань, пов’язаних із закінченням навчального року:

- допуску випускників 9х та 11х класів до іспитів державної підсумкової атестації – у травні 2009 року;

- переводу учнів перевідних класів – у червні 2009;

- випуску учнів 9х класів – у червні 2009;

- з випуску учнів 11х класів – у червні 2009.

Вжити заходів щодо виконання державних навчальних програм з основних предметів у повному обсязі.

Наприкінці навчального року провести підсумкові контрольні роботи, заліки з метою контролю рівня навчальних досягнень кожного учня.

Організувати роботу (повторення, узагальнення) з підготовки учнів до державної підсумкової атестації.

Підготувати списки учнів відповідно до того, які предмети за вибором вони складатимуть.

До 15 квітня 2009 року створити інформаційний куточок „Готуємось до державної підсумкової атестації”.

До 20 квітня 2009 року забезпечити підготовку завдань для державної підсумкової атестації в основній та старшій школі.

До 15 травня 2009 року скласти розклад державної підсумкової атестації та проведення консультацій з предметів, які виносяться на атестацію. Надати розклад атестації у відділ освіти до 18 травня 2009 року на затвердження.

До 15 травня 2009 року створити атестаційну та апеляційну комісії з проведення державної підсумкової атестації та затвердити їх склад у відділі освіти.

Організувати чергування вчителів протягом усього періоду складання державної підсумкової атестації.

Ознайомити до 01.05.2009 р. всіх учнів 9х та 11х класів з Інструкцією про державну підсумкову атестацію.

Відповідно до листа МОН України від 30.01.09 № 1/9-73 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2008-2009 навчальному році» 2008-2009 навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації учнів завершити не пізніше 1 липня 2009 року.

Класоводам та класним керівникам школи:

Підготувати та подати до навчальної частини школи інформацію про попередні навчальні досягнення учнів 03 червня і звіти про рівень навчальних досягнень та навчальної практики 18 червня 2009 р.

Забезпечити заповнення особових справ та табелів успішності учнівських навчальних досягнень до 20 червня 2009р.

Ухвалили:

1. Педагогічному колективу школи при завершенні навчального року та підготовці до державної підсумкової атестації керуватися інструктивно – методичним листом Міністерства освіти та науки України № 1/5 – 18 від 21.01.2009 року. „ Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах з 2008 – 2009 навчального році “, наказами міського відділу освіти, наказом № 56 від 15.04.2009 року по школі. „ Про порядок завершення 2008 – 2009 навчального року, проведення державної підсумкової атестації, переведення учнів 1 – 8, 10 класів та випуску 9, 11 класів “, планом заходів по підготовці та проведенню державної підсумкової атестації в 4, 11 класах за 2008 – 2009 навчальний рік ( від 09.02 2009 року ) ( до кінця навчального року ).

2. Адміністрації школи питання підготовки та проведення державної підсумкової атестації в 4, 9, 11 класах, завершення навчального 2008 – 2009 року тримати на постійному контролі ( постійно ).

3. Адміністрації школи після завершення навчального року зробити аналіз державної підсумкової атестації та вказати аклітичний наказ по школі ( до 01.07.2009 року ).
ІІІ. Слухали: заступника директора школи з НВР Маринченка Е.О.

Діяльність Глухівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 в 2008-2009 навчальному році була направлена на вирішення основних завдань розвитку освіти, виходячи з концептуальних засад Національної доктрини розвитку освіти, державних освітянських програм та концепції профільного навчання сформульованих в рекомендаціях серпневої конференції педагогічних працівників, до яких було включено й заходи управління освіти і науки облдержадміністрації стану розвитку та рівня надання освітніх послуг населенню міста, зосередження всіх учасників навчально-виховного процесу на основних етапах економічного та соціального перетворення.

Організація навчально-виховного процесу здійснювалася відповідно до Державних санітарних Правил і норм улаштування, устаткування в навчально-виховних закладах.

У 2008 – 2009 навчальному році школа І ступені буде працювати за новими типовими планами, учні 5-9-х класів за новими програмами та підручниками, а тому актуальним залишається питання щодо організації навчально-виховного процесу в 5-9-х класах відповідно до новоствореного програмно-методичного забезпечення. Адміністрація школи звертала увагу на особливості планування та організацію навчально-виховного процесу в 1-9-х класах, на досягнення результативності в роботі педагогічного колективу, оскільки вона є передумовою подальшого розвитку та становлення дитини як особистості. Диференційовано підійшла до використання варіативної частини навчального плану і розширенню мережі факультативів, спецкурсів з метою розвитку пізнавальних процесів та творчих здібностей молодших школярів, що сприяло фізичному та інтелектуальному розвитку дітей.

В порівнянні з попереднім роком варіативна складова навчальних планів за рахунок мережі факультативів та спецкурсів предметів державного компоненту залишилась на відповідному рівні. Здійснювався поділ класів на групи при вивченні окремих предметів державного компоненту, як з державної та іноземної мови, трудового навчання, інформатики.

Однією з важливих проблем, яка стояла і стоїть перед нашим навчальним закладом, це оптимізація мережі.

Згідно інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008-2009 навчальному році (інформаційний збірник МОН України, № 10, 13-14, 2003 р.), робочий навчальний план був зорієнтований на роботу школи за п’ятиденним режимом.

Для школи ІІІ ступені заклад вибрав: навчальний план загальноосвітнього напрямку - 10-11-і класи – оскільки основи завдання загальної середньої освіти – широка загальноосвітня підготовка учнів.

Сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів становило таку кількість навчальних годин:

1-2 класи -700 годин; 3-4 класи -790 годин; 5 клас -860 годин; 6-7 класи -890 годин; 8-9 класи -950 годин; 10-11 класи -1030 годин.

Ухвалили:

 1. Здійснити розробку проекту робочого навчального плану на 2009-2010 навчальний рік відповідно до науково-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, МОЗ України та санітарно-епідеміологічної станції.

 2. Дотримуватись рекомендацій щодо максимального тижневого навчання учнів відповідно до їх вікових груп.

 3. Порушити клопотання перед відділом освіти Глухівської міської ради про виділення додаткових годин на підсилення програми з математики, російської мови та поділу класи на підгрупи з інформатики.

 4. Запровадити в 8, 9-х класах допрофільне навчання з фізики, математики, англійської мови, української мови.

 5. Увести в 10 класі профільне навчання філологічного напрямку.


ІV.Слухали: заступника директора школи з ВР Стеценко Л.Г., яка проінформувала про організацію пришкільного табору відпочинку учнів 1- 6 класів з 01.06. по 22.06.2009 року. До оздоровлення в пришкільному таборі відпочинку залучити 130 учнів.

Включити до комісії по організації оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнів:

 • Стеценко Л.Г. - голова комісії, заступник директора школи з ВР;

 • Лещенко Н.Ф. - член комісії, вихователь ГПД;

 • Ликова Т.О. – член комісії, педагог-організатор;

 • Полянська Л.М. – член комісії, класовод 2-А класу;

 • Капець Л.О. – член комісії, класний керівник 5-А класу;

 • Горбачова Л.М. – член комісії, класовод 3-А класу;

 • Ярешко І.Ю., член комісії, вчитель фізичної культури.

Запропонувала призначити начальником пришкільного оздоровчого табору Лещенко Н.Ф., вихователя ГПД; заступником начальника табору з виховної роботи Полянську Л.М.; вихователів: Ярешка І.Ю., Сокол Н.В., Борщ Г.П., Горбачову Л.М.,Слідюк О.В., Славченко В.М., Полянську Л.М., Савостіна Н.М., Дереко Н.Л., Білевщук Н.М.

Харчування учнів організувати при їдальні ЗОШ №1 за рахунок коштів з місцевого бюджету (5,00 грн в день на одного учня) та за рахунок батьківської плати (2,25 грн на день на одного учня), учнів з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт за рахунок бюджетних коштів (7,25 гнр. в день на одного учня), відповідно до наказу № 210 по міському відділу освіти від 29.04.2009 року «Про забезпечення харчуванням дітей в навчальних закладах під час оздоровчої кампанії».

Покласти відповідальність за проведення виховної роботи та харчування учнів на базі ЗОШ №1 на Лещенко Н.Ф.

До 28.05.2009 року працівникам, які будуть працювати з учнями в період оздоровлення пройти медогляд.

Лещенко Н.Ф., начальнику оздоровчого табору:

До 28.05.2009 року оформити куточок «Літо – 2009».

Забезпечити проведення інструктажів з техніки безпеки та охорони життєдіяльності під час відпочинку та трудової зайнятості учнів.

Михайленко М.Я., медичній сестрі школи:

  1. До 28.05.2009 року розробити та затвердити санітарний паспорт на об’єкт, де будуть перебувати учні під час оздоровлення.

  2. Укомплектувати медичні аптечки та розмістити їх в місцях, де будуть перебувати учні в період оздоровлення.

Класоводам та класним керівникам до 25.05.2009 року вирішити питання залучення батьківських коштів для організації харчування дітей, підготувати необхідну документацію.
Ухвалили:

Стеценко Л.Г., заступнику директора школи з ВР:

До 20.05.2009 року розробити план оздоровлення відпочинку та зайнятості учнів влітку 2009 року.

1. До 25.05.2009 року розробити план індивідуального працевлаштування (2 учні).

2. Організувати туристичні походи впродовж червня місяця (2 групи, 32 учні).

3. Сформувати три бригади з кількістю учнів – 68 чоловік (6-8 класи) по благоустрою території школи (червень ). Відповідальними за роботу бригад призначити: Ликову Т.О., Шеремет Г.І., Цибату Н.П.

4. Сформувати дві ремонтні бригади з кількістю учнів – 50 чоловік (7,8, 10 класи - червень). Відповідальними за роботу ремонтних бригад призначити: Давиденко О.О., Сімака О.І.

5. До 28.05.2009 року надати у відділ освіти інформацію про перелік робіт, на яких будуть задіяні учні школи.

6. Взяти під контроль зайнятість учнів, які перебувають на обліку у відділі внутрішніх справ, схильних до правопррушень, активно залучити їх до організованих форм відпочинку, поєднавши його з суспільно-корисною працею.

7. Охопити екскурсіями 240 учнів . Відповідальні: Стеценко Л.Г., класні керівники.

8. Затвердити план оздоровчо-виховних заходів на період навчально-виробничої практики для учнів 6-8, 10 класів ,пришкільного табору (1-6 класів) .
V. Слухали: заступника директора школи з виховної роботи Стеценко Л.Г. , яка запропонувала в 2008-2009 навчальному році відмовитись від проведення спортивного свята в зв’язку з зниженням температури та погіршенням погодних умов.

Виступили: вчителі фізичного навчання Сімак О.І., Ушкал В.М., Ярешко І.Ю., які підтримали пропозицію заступника директора школи Стеценко Л.Г. щодо відміни проведення спортивного свята.
Ухвалили:

1. Не проводити спортивне свято в 2009-2010 навчальному році, спортивно-оздоровчі заходи проводити відповідно до плану роботи школи, класних керівників та класоводів.

Директор школи Кирилюк В.В.

Секретар Цибата Н.П.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 21. 04. 2009 р
Обговорення переліку проведення ремонтних робіт по школі. Залучення до цієї роботи спонсорів, батьків учнів школи

Перелік навчальних програм в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ...
Комплекс навчально-розвивальних програм для 1-4 класів загальноос-вітньої школи. Рівкінд Ф. М

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Звичайні дроби
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

Навчальний план Комунального закладу «Тихоставська неповна середня...
«Тихоставська неповна середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів»

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи протягом І семестру. 24 грудня 2014 року...

Програма виховання І навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Артемівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізької районної...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
України від 11. 06. 2014 №701 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 22. 04. 2014 №504», листа Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка