Пошук по сайту


Наказ

Наказ

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

22.04. 2014 № 504


Про затвердження Типових навчальних

планів спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів ІІ ступеня

для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку


На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2013 № 1312 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 607», з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки 1-19).

2. Ввести Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в дію поетапно:

у 5-х класах – з 2014/2015 навчального року;

у 6-х класах – з 2015/2016 навчального року;

у 7-х класах – з 2016/2017 навчального року;

у 8-х класах – з 2017/2018 навчального року;

у 9-х класах – з 2018/2019 навчального року;

у 10-х класах – з 2019/2020 навчального року.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапної реалізації Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» стосовно:

5-х класів – з 1 вересня 2014 року;

6-х класів – з 1 вересня 2015 року;

7-х класів – з 1 вересня 2016 року;

8-х класів – з 1 вересня 2017 року;

9-х класів – з 1 вересня 2018 року;

10-х класів – з 1 вересня 2019 року.

5. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями зробити відмітку у справах архіву.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра П. Полянський


ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеняПояснювальна записка
Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України: від 23.10.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів».

Перехід на навчання за новими Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей сліпих, зі зниженим зором, глухих, зі зниженим слухом, тяжкими порушеннями мовлення, із порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю, із складними вадами розвитку вводиться в дію поетапно з 2014/2015 навчального року, починаючи з 5 класу.

Інші класи спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів працюватимуть за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. № 778.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мови навчання передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів основної школи для сліпих дітей (додатки 1, 2), зі зниженим зором (додатки 3, 4), глухих (додатки 6, 7), зі зниженим слухом (додатки 8, 9), тяжкими порушеннями мовлення (додатки 11, 12), із порушеннями опорно-рухового апарату (додатки 13, 14), із затримкою психічного розвитку (додатки 16, 17), розумово відсталих (додатки 18, 19), із складними вадами розвитку (додатки 5, 10, 15).

Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності, та варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» в Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література», «Російська мова», «Російська література», «Світова література», «Українська жестова мова» (у дітей глухих та дітей зі зниженим слухом), «Іноземна мова». Учні із складними вадами розвитку та розумовою відсталістю предмет «Іноземна мова» не вивчають.

З 5-го класу запроваджується обов’язкове вивчення другої іноземної мови. Нею може бути будь-яка іноземна мова або російська чи інша мова національних меншин. Вивчення другої іноземної мови у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання для дітей із затримкою психічного розвитку здійснюється за рахунок додаткових годин на навчальні предмети.

У школах з російською мовою навчання для дітей із затримкою психічного розвитку вивчення світової літератури здійснюється за рахунок додаткових годин на навчальні предмети.

Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-6 класи; 5-10 класи – для дітей з розумовою відсталістю, дітей зі складними вадами розвитку); «Алгебра» та «Геометрія» (7-10 класи; 7-9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5 клас – для дітей із розумовою відсталістю, 5-9 класи – для дітей зі складними вадами розвитку), «Біологія» (дітьми з розумовою відсталістю, дітьми зі складними вадами розвитку даний предмет не вивчається) та «Географія» (6-10 класи; 6-9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю), «Фізика», «Хімія» (7-10 класи; 7-9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку), «Фізика і хімія у побуті» (7-9 класи для дітей із розумовою відсталістю та дітей зі складними вадами розвитку).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: «Історія України» (5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку, із розумовою відсталістю, 7-9 класи дітей із складними вадами розвитку), «Я у світі» (5 клас для дітей із розумовою відсталістю, дітей із складними вадами розвитку), «Всесвітня історія» (6-10 класи; 6-9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку; дітьми з розумовою відсталістю, дітьми із складними вадами розвитку цей предмет не вивчається), «Основи правознавства» (9-10 класи; 9 клас – для дітей із затримкою психічного розвитку; 10 клас – для дітей з розумовою відсталістю, дітей зі складними вадами розвитку).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Рельєфне малювання» (для сліпих дітей), «Музичне мистецтво» (крім дітей глухих) (5-7 класи), «Мистецтво» (8-10 класи; 8-9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку; дітьми з розумовою відсталістю, дітьми зі складними вадами розвитку даний предмет не вивчається).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове навчання», «Інформатика» (5-10 класи; 5-9 класи – для дітей із затримкою психічного розвитку).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» (5-10 класи; 5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку, дітей із розумовою відсталістю, дітей із складними вадами розвитку) та «Фізична культура» (5-10 класи; 5-9 класи для дітей із затримкою психічного розвитку). Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізкультури.

Типові навчальні плани для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку учнів, і реалізується через навчальні предмети та курси:

для дітей сліпих: «Соціально-побутове орієнтування», «Орієнтування в просторі», «Розвиток мовлення», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей зі зниженим зором: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для глухих дітей: «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей зі зниженим слухом: «Розвиток слухового сприймання та формування вимови», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція мовлення», «Логоритміка», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: «Лікувальна фізкультура», «Корекція розвитку»;

для дітей із затримкою психічного розвитку: «Розвиток мовлення», «Корекція розвитку», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей з розумовою відсталістю: «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей із складними вадами розвитку (сліпих та розумовою відсталістю, зі зниженим зором та розумовою відсталістю): «Соціально-побутове орієнтування», «Розвиток мовлення», «Орієнтування в просторі», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»;

для дітей із складними вадами розвитку (глухих та розумовою відсталістю, зі зниженим слухом та розумовою відсталістю): «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання та формування вимови», «Розвиток слухового сприймання та формування вимови», «Соціально-побутове орієнтування», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка»;

для дітей із складними вадами розвитку (з порушеннями опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю): «Корекція розвитку», «Соціально-побутове орієнтування», «Лікувальна фізкультура».

Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель фізкультури (інструктор з фізкультури), вчитель ритміки.

Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів складають щорічні робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову з урахуванням особливостей розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

Предмети та курси за вибором визначаються спеціальним загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Навчальні плани для учнів з помірною розмовою відсталістю складаються на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для розумово відсталих дітей з українською чи російською мовою навчання (додатки 18, 19) з урахуванням психофізичного розвитку учнів.

Навчання дітей з помірною розумовою відсталістю здійснюється за спеціальними навчальними програмами та (або) за індивідуальною програмою. Допускається адаптація змісту освіти до пізнавальних можливостей учнів, що виявляється в зменшенні обсягу матеріалу, його спрощенні за характером і структурою.

Під час складання робочих навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дозволяється перерозподіл годин всередині освітньої галузі до 15 відсотків навчального часу за погодженням із управлінням освіти, у підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад. Перерозподіл годин між галузями здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

У спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах години з фізичної культури враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»).

Повноцінність базової загальної середньої освіти учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується через реалізацію інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансуються з відповідного бюджету.

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2001 р. № 128. Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, менший від нормативної, за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає загальноосвітній навчальний заклад відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-ти денним навчальним тижнем.
Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах міста

Наказ
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 04. 2012 р. №409

Наказ
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню

Наказ
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району...

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Наказ
Мон україни, проводився в загальноосвітніх навчальних закладах міста моніторинг якості загальної середньої освіти. Загальна кількість...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої...
Наказ мон україни №582 від 28. 05. 2015р: Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Відділ освіти наказ
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 11. 09. 2007 р за №1/9-532 заступниками директора з нвр І. В. Лук’яненко та О. Ю. Устимчук...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка