Пошук по сайту


Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів 11-а класу природничо-математичного напряму математичного профілю на 2012/2013 навчальний рік( І семестр) Програми: Н.

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів 11-а класу природничо-математичного напряму математичного профілю на 2012/2013 навчальний рік( І семестр) Програми: Н.

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів

фізико-математичних дисциплін

ХЗОШ № 118

Протокол №1від 31.08.2012

Керівник __________ С.М.Братковська

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з ВНР

ХЗОШ № 118

________О.О.Сидоренко

03.09.2012КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з алгебри та початків аналізу

для учнів 11-А класу

природничо-математичного напряму математичного профілю

на 2012/2013 навчальний рік( І семестр)
Програми: Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)»,.-«Ранок», Х., 2011 р.

Підручник: Є.П.Нелін Алгебра і початки аналізу. 11 клас (профільний рівень ) . Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Х. - «Гімназія». 2011
Кількість годин за програмою за рік – 170 годин

Кількість годин за програмою на І семестр – 80 годин

Кількість годин на тиждень – 5 годин
з/п

Дата

Скоригована

дата

Тема ,

зміст уроку

Кількість

годин

Примітки

Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування. (50 годин)

Тема 1. Границя та неперервність функції. (15 годин)

/1

03.09.2012
Повторення і систематизація матеріалу за курс 10 класу. Границя послідовності.

1
/2

04.09.2012
Основні теореми про границі послідовностей. Властивості неперервних функцій. Поняття границі функції в точці

1
/3

05.09.2012
Основні теореми про границі функції в точці. Поняття і властивості нескінченно малих функцій. Односторонні границі.

1
/4

06.09.2012
Неперервність функції в точці і на проміжку.Поняття границі функції в точці. Властивості неперервних функцій.

1
/5

07.09.2012
Границя функції на нескінченності. Нескінченна границя функції. Границя послідовності.

1
/6

10.09.2012
Нескінченна границя функції. Границя відношення при x  0.

1
/7

11.09.2012
Границя функції в точці. Практичне обчислення границі функції.

1
/8

12.09.2012
Точки розриву функції. Асимптоти графіка функції. Вертикальні та горизонтальні асимптоти.

1
/9

13.09.2012
Поняття приросту аргументу і приросту функції. Задачі, які приводять до поняття похідної. Означення похідної .

1
/10

14.09.2012
Похідні деяких елементарних функцій. Правила обчислення похідних.

1
/11

17.09.2012
Геометричний і механічний зміст похідної.

Рівняння дотичної до графіка функції y = f (x).

1
/12

18.09.2012
Правила обчислення похідних. Сума, різниця, добуток, частка похідних двох функцій.

1
/13

19.09.2012
Похідна складеної функції. Похідні степеневої та тригонометричних функцій.

1
/14

20.09.2012
Узагальнення і систематизація знань і вмінь. Підготовка до контрольної роботи.

1
/15

21.09.2012
Контрольна робота за темою : «Границя та неперервність функції.»

1

Зошит Тематична

Тема 2. Дослідження функції за допомогою похідної ( 20 годин )

16/1

24.09.2012
Аналіз контрольної роботи. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Рівняння дотичної до графіка функції

1
17/2

25.09.2012
Ознаки сталості, зростання й спадання функції.

1
18/3

26.09.2012
Монотонність і сталість функції. Критичні точки функції. Екстремуми функції.

1
19/4

27.09.2012
Екстремуми функції. Необхідна і достатня умова екстремуму.

1
20/5

28.09.2012
Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.

1
21/6

01.10.2012
Розв’язування вправ на знаходження проміжків монотонності та екстремумів функції.

1
22/7

02.10.2012
Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка.

1
23/8

03.10.2012
Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка.

1
24/9

04.10.2012
Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій

1
25/10

05.10.2012
Асимптоти графіка функції. Побудова графіків асимптот функцій

1
26/11

08.10.2012
Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій

1
27/12

09.10.2012
Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій

1
28/13

10.10.2012
Розв’язування вправ на дослідження функцій за допомогою похідної та побудову графіків функцій

1
29/14

11.10.2012
Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Знаходження найбільшого і найменшого значень функції.

1
30/15

12.10.2012
Розв’язування задач на знаходження найбільшого і найменшого значень функції.

1
31/16

15.10.2012
Застосування похідної для розв’язування задач, зокрема прикладного змісту.

1
32/17

16.10.2012
Застосування похідної для розв’язування задач, зокрема прикладного змісту.

1
33/18

17.10.2012
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1
34/19

18.10.2012
Контрольна робота за темою : «Дослідження функції за допомогою похідної»

1
35/20

19.10.2012
Аналіз контрольної роботи. Корекційна робота. Розв´язування вправ підвищеної складності.

1

Зошит Тематична

Тема 3. Застосування похідної до розв’язування рівнянь та нерівностей. ( 15 годин)

36/1

22.10.2012
Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної

1
37/2

23.10.2012
Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної

1
38/3

24.10.2012
Друга похідна і похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції. Точки перегину

1
39/4

25.10.2012
Друга похідна і похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції. Точки перегину

1
40/5

26.10.2012
Знаходження проміжків опуклості функції. Розширена схема дослідження функції

1
41/6

05.11.2012
Розширена схема дослідження функції та побудова графіка функції.

1
42/7

06.11.2012
Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей

1
43/8

07.11.2012
Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей.

1
44/49

08.11.2012
Застосування похідної до доведення нерівностей.

1
45/10

09.11.2012
Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей.

1
46/11

12.11.2012
Застосування похідної до розв’язування завдань з параметрами.

1
47/12

13.11.2012
Застосування похідної для розв’язування задач, зокрема прикладного змісту. Диференціал функції.

1
48/13

14.11.2012
Диференціал функції. Застосування похідної для розв’язування задач, зокрема

прикладного змісту.

1
49/14

15.11.2012
Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Підготовка до контрольної роботи.

1
50/15

16.11.2012
Контрольна робота за теою : «Застосування похідної до розв’язування рівнянь та нерівностей.»

1

Зошит Тематична

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...

Календарно-тематичний план з математики на рівні стандарту для учнів...
Програми: Прокопенко Н. С., Єригіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного...

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

План проведення декади природничо-математичного циклу
Урок з інформатики LearningApps org розробка мультимедійних інтерактивних вправ 10-а кл

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

План роботи валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів валківської...
Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2013/2014 навчальний рік

Затверджено
Аналіз діяльності школи 2011 -2012 навчального року та завдання на 2012 2013 навчальний рік

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Контрольна робота з алгебри І початків аналізу (І курс)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка