Пошук по сайту


Урок математики для 5 класу - О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених...

О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених та відомих українців

Сторінка3/7
1   2   3   4   5   6   7

Урок математики для 5 класу

Тема уроку. Додавання і віднімання натуральних чисел. Розв’язування вправ і задач.

Мета. Узагальнити знання, уміння і навички учнів з теми «Додавання і віднімання натуральних чисел».

Продовжити формувати навички застосування властивостей додавання і віднімання до розв’язування вправ, рівнянь і задач. Формувати стійкий пізнавальний інтерес, розвивати творчу активність учнів, їх логічне мислення, обчислювальні навички та математичну культуру.

Познайомити дітей із деякими фактами з біографії М. В. Остроградського.

Виховувати почуття гордості за нашого видатного земляка, любов до рідного краю і, звичайно, любов до математики.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Обладнання:

а) портрети М. В. Остроградського й І. П. Котляревського;

б) фотографії будинку, де народився М. В. Остроградський; Харківського університету та університету Сорбони; морського корпусу, де працював учений;

в) картки з умовами рівнянь для розминки (актуалізації опорних знань);

г) комплект кросвордів (по 1 шт. на учня);

д) комплект кодованих прикладів (на кожного учня);

е) малюнок млина;

є) картки з короткими умовами задач, рівняннями і додатковими вправами;

ж) картка із шифром для кодованих прикладів;

з) паперові краплиночки і медалі для учнів;

і) Істер О.С. Математика: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / К. : Генеза, 2013. – 368 с. : іл.

Примітка. За кожну правильну відповідь учень одержує символічну краплинку знань, за правильну відповідь на більш складне питання – медаль.
Хід уроку.

І. Мотивація роботи.

1. Тема і мета уроку

ІІ. Домашнє завдання: повторити параграфи 1–4;

с. 40 № 4, 5 –середній рівень, № 8 –достатній рівень, № 9 і додаткове завдання № 11 –високий рівень.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.Усний рахунок ланцюжком (умови діти сприймають на слух):

А) 25 х 2 – 20 + 75

Б) 42 : 2 – 10 + 58

В) 24 х 2 – 40 + 37

2. Назвіть відомі вам властивості додавання та сформулюйте відповідні правила.

3.Усно розвяжіть рівняння і сформулюйте відповідні правила (умови рівнянь показую на великих картках):

Відповіді:

А) х – 160 = 1740 х = 1900

Б) 235 + х = 247 х = 12

В) 480 – х = 355 х = 125

4. А тепер я відкрию вам невеличку таємницю:

все, що ми з вами будемо робити під час уроку, так чи інакше пов’язане із життям і діяльністю нашого земляка – видатного математика і педагога – Михайла Васильовича Остроградського (на дошці з’являється портрет математика).

5. Коментоване розв’язування прикладів найзручнішим способом (умови заготовлені на дошці):

Відповіді:

1) 149 – ( 76 + 49 ) = 24

2) 263 – ( 291 – 37 ) = 9

3) 648 + 517 + 101 + 352 + 183 = 1801

На дошці із відповідей до прикладів з’являється дата народження М. В. Остроградського: 24. 09. 1801 р.

– Скільки років виповнилося би М. В. Остроградському у вересні 2013 року? (212)

6. А зараз ми дізнаємось, в якому селі на Полтавщині народився М. В. Остроградський. Для цього вам необхідно пригадати правила і розв’язати кросворд (у кожного учня кросворд є на парті. Він був вкладений у зошит так, щоб учні не бачили завдання).
5
2 
 

3
 
 

 

4

 

6

7


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
  
 

 

По вертикалі:

  1. Нерівність 5 < 8 < 11 називають… (подвійною).

  2. Числа, які люди використовують при лічбі предметів (натуральні).

  3. Якщо до різниці додати від’ємник, то знайдемо невідоме… (зменшуване).

  4. Властивість додавання (переставна).

  5. Тисяча тисяч (мільйон).

  6. Найменше натуральне число (один).

  7. Результат дії додавання (сума).


Примітка: перші троє учнів, які впоралися з кросвордом, одержують медалі.

Потім звіряємо відповіді на питання кросворду і дізнаємося, що Михайло Остроградський народився у селі Пашенна (це було ключове слово кросворду).

На дошці з’являється фото будинку, де народився Михайло Васильович.

7. Скільки дітей було в родині Остроградських, якщо у кожного з трьох братів було по дві сестри? (5 дітей)

IV. Розв’язування вправ і задач.

Отже, в родині Остроградських було п’ятеро дітей. Кожна дитина мала свій характер, звички, улюблені ігри.

Маленький Михайлик більше за все полюбляв… вимірювати. Він вимірював усе підряд: іграшки, хату, паркан, глибину ями, колодязя. Для цієї мети у нього в кишені завжди лежала мотузка.

Найбільшим святом була прогулянка з батьками до млина, де Михайлик годинами спостерігав падіння води, рух водяного колеса, роботу жорен. Треба сказати, що ці вподобання сина приносили немало хвилюючих моментів для батьків. Одного разу хлопчик ледь не загинув, коли вимірював крила млина. Добре, що батько був поруч і врятував його.

1. Пропоную вам розв’язати задачу про млин без усякого ризику для життя.

(На дошці з’являється малюнок млина і картка з короткою умовою задачі).

Задача. Довжина крила млина дорівнює 3 м, що на 2 м більше від його ширини. Скільки грамів фарби потрібно для покриття всіх крил млина з обох боків, якщо на 1 кв. м необхідно 80 г фарби ?

(Відповідь: 1920 г фарби)

2. Зменшіть відповідь задачі на 110.

Одержали 1810 – восени цього року Михайло Остроградський вступив до Полтавської гімназії. Вона знаходилась у приміщенні нинішньої школи №3.

До речі, одним із вихователів М. Остроградського в гімназії був Іван Петрович Котляревський. (На дошці з’являється портрет Котляревського).

Діти, скажіть, хто такий Іван Петрович Котляревський?

3. Ваші навчальні досягнення оцінюють за 12-бальною шкалою. А як же оцінювали знання гімназистів – ровесників М. В. Остроградського ?

Відповісти на це питання ми зможемо, розв’язавши наступну вправу (усно).

Умову показую на картці.

У виразі 128 – ( 9 – х ) число х набуває таких значень: 0, 1, 5, 8, 9. При якому з них значення даного виразу буде найбільшим ? (при х = 9)

Отже, в Полтавській гімназії була 9-бальна система оцінювання знань.

V. Фізкультхвилинка під музику.

VI. Розв’язування вправ і задач

1.Троє дітей біля дошки одночасно розв’язують рівняння (по одному учню з кожного ряду. Ряд працює із своїм представником). Умови рівнянь з’являються на дошці на великих картках.

Відповіді:

1). ( х + 83 ) – 160 = 1740 х = 1817

2). 235 + ( 1830 – х ) = 247 х = 1818

3). 2001 – ( х + 178 ) = 1 х =1822

За правильно розв’язане рівняння учні одержують медалі.

Діти, які дуже швидко розв’язали рівняння, виконують додаткове завдання (картка з умовою – на дошці).

Додаткове завдання: замінити зірочки цифрами:

_ * 9 * 7 +1 * 6 *

6 * 9 1 4 * 9

1 8 2 * * 8 2 6

Відповіді:

_7 9 1 7 +1 3 6 7

6 0 9 1 4 5 9

1 8 2 6 1 8 2 6

2. Перевіряємо роботу учнів біля дошки, слухаємо їх пояснення.

3. Вчитель пов’язує корені рівнянь і відповіді в додатковому завданні з біографією Остроградського:

1817 р. – 27 серпня 1817 року Остроградського зараховано студентом Харківського університету.

1818 р. – Михайло достроково закінчив університет (за півтора роки засвоїв трирічний курс)

1822 р. – у серпні 1822 року М. Остроградський продовжує освіту у Парижі.

1826 р. – написання першої наукової роботи (на дошці – фото Харківського університету і університету Сорбони).

4. Задача (коротка умова заготовлена на картці).

Два потяги вийшли назустріч один одному з двох міст. Перший пройшов до зустрічі 875 км, а другий – на 78 км більше. Яка відстань між цими містами?

Відповідь: 1828 км.

(Діти розв’язують самостійно, перші троє учнів одержують краплинки. Потім обговорюємо розв’язання і звіряємо відповіді.)

5. 05. 1828 року М. В. Остроградський повернувся на батьківщину.

(Коротке повідомлення про його допомогу в побудові залізниці Санкт –Петербург – Москва).

На дошці – фото Морського корпусу, де потім працював Михайло Васильович.

VІI. Самостійна робота в парах.

Остроградський захоплювався не лише математикою. Він дуже любив українські пісні, музику, літературу. Товаришував із деякими видатними письменниками, поетами, діячами культури.

Зараз ви розв’яжете кодовані приклади і дізнаєтесь, хто з видатних українських літераторів був добрим другом М. В. Остроградського (умови прикладів у кожного учня; картку з кодом до прикладів учні отримують лише після того, як покажуть вчителю розв’язані приклади).

Відповіді:

1). 142 – ( 42 + 37 ) = 63

2). х + 53 = 160 107

3). 235 – ( 93 – 65 ) = 207

4). ( 529 + 97 ) – 87 = 539

5). 174 – х = 31 143

6). (х – 82 ) + 53 =160 189

7). 143 + 293 + 257 = 693

8). 118 + 23 + 82 +177 = 400
Код:

693 – К 189 – Н

107 – Е 143 – Е

63 – Ш 539 – Ч

400 – О 207 – В

Примітка. Поки діти працюють самостійно, вчитель проходить між рядами і підраховує зароблені краплинки, медалі. Три пари учнів, які першими правильно розв’язали кодовані приклади, одержують медалі. Потім по заготовленій картці звіряємо відповіді та одержуємо прізвище Шевченко.

Отже, М. В. Остроградський товаришував із Т. Г. Шевченком і навіть допомагав йому оформлювати математичні сторінки «Букваря», за яким навчалося не одне покоління бідних українців.

VIІІ. Підсумки уроку.

Урок алгебри для 7 класу

із використанням матеріалів про М. П. Кравчука

Тема уроку. Множення многочлена на многочлен. Розв’язування вправ.

Мета уроку. Закріпити і вдосконалити уміння застосовувати алгоритми множення многочлена на многочлен і одночлена на многочлен до перетворення (спрощення) цілих виразів та розв’язування рівнянь і задач.

Розвивати логічне мислення, обчислювальні навички, математичну мову учнів, сприяти формуванню у дітей стійкого пізнавального інтересу, культури математичних записів.

Виховувати любов до математики.

Пригадати деякі факти біографії М. П. Кравчука, а також галузі використання наукової спадщини вченого, що сприятиме національному і патріотичному вихованню учнів.

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, комп’ютерна презентація з умовами і розв’язаннями завдань до уроку та фрагментами фільму «Світ знає, що Він – українець»; портрет М. П. Кравчука, малюнок будинку в Луцьку, де мешкала родина Кравчука на початку ХХ століття; картки з індивідуальними завданнями для учнів; комплекти роздаткових матеріалів для роботи в групах: кросворди, математичне лото, картки для порівняння степенів одночленів, додаткові завдання.

Кравчук Василь, Янченко Галина. Алгебра: Підручник для 7 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 224 с.
Хід уроку.

І. Мотивація.

Оголосити тему і мету уроку. Обговорити питання про те, де ми використовуємо множення многочлена на многочлен і одночлена на многочлен.
ІІ. Записуємо домашнє завдання на наступний урок.

Повторити пункти 9 – 13; виконати завдання 438, розв’язати задачу 448; додаткове завдання для сильних учнів – 452(б). В ході уроку діти отримають також творче завдання, про що буде оголошено пізніше.
ІІІ. Оголосити додаткові завдання за підручником для роботи на уроці.

(Завдання для дітей, які розв’язують вправи швидше за інших.)

Достатній рівень – № 437(г); високий рівень – № 452(а), 453.
IV. Актуалізація опорних знань.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма: «Цікаве про математику»
Розпочинається з першого дня І відбувається на протязі всього тижня в школі, таким чином, щоб її зміг подивитися кожен бажаючий....

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Мета: Зацікавити учнів математикою, вста­новлюючи зв'язки між математикою...
Оформлення: велике ігрове поле «Морський бій» із закритими клітинками, в яких заховані вода (запитання), кораблі, міни; малі ігрові...

Академічний рівень
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

Ця хрестоматія перший в історії освіти України навчальний посібник,...
Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися...

Всеукраїнський студентський архів
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Реферат на тему: “ Києво Могилянська академія”
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Калина О.Є.«Історична Вознесенщина»: Історико-хронологічний нарис...

Тема: Лінійне рівняння з однією змінною
Мета: Опанувати необхідну теоретичну І практичну частину математичних знань про лінійні рівняння, вдосконалити навички використання...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка