Пошук по сайту


ДодатокКартка самооцінки учня - О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених...

О. Ю. Горпинченко Використання історико-біографічних матеріалів про видатних учених та відомих українців

Сторінка5/7
1   2   3   4   5   6   7

Додаток
Картка самооцінки учня
Прізвище, ім’я учня: Клас:
1. Пояснення д/з біля дошки – запишіть номер вправи:

2. Кросворд – запишіть кількість балів:

( по 0,5 за вашу усну відповідь)

3. Усний рахунок – запишіть кількість балів:

( по 0,5 за вашу усну відповідь)

4. Лото­ – кількість балів:

( по 0,5 за кожне завдання)

5. Аукціон – запишіть номери завдань, які ви виконали правильно:

(Якщо ви були першими, хто правильно розв’язав завдання, то обведіть відповідний номер колом )

6. Порівняння чисел- кількість балів:

( 2 б. – якщо ви все порівняли правильно,

1,5 б. – якщо було 1-2 помилки,

1 б. – якщо було 3-4 помилки)

7. Усний рахунок ( 10 с на роздуми) – кількість балів:

( по 0,5 за вашу усну відповідь, 1 бал за останнє завдання)

8. Додаткові завдання – впишіть номери розв’язаних вами вправ:

впишіть номери розв’язаних вами ребусів:

9. Оцініть свою роботу на уроці (в балах):


Урок алгебри для 9 класу

Тема. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Розвязування вправ і задач.

Мета. Узагальнити знання про способи розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Вдосконалити вміння й навички розв’язування таких систем. Продовжити роботу по формуванню навичок розв’язування задач за допомогою систем рівнянь, розв’язування систем рівнянь з параметрами. Готувати дітей до ДПА.

Розвивати логічне мислення, аналітичні здібности, обчислювальні й графічні навички учнів, їх математичну мову, а також формувати стійкий пізнавальний інтерес.

Виховувати уважність, відповідальність, організованість, самостійність і охайність. Учити дітей толерантно працювати в парі та в групі.

Знайомити учнів з історією математики, з біографією С. М. Ковалевської.

Виховувати любов до математики – шкільного предмету і науки.

Обладнання і наочність: мультимедійний проектор, екран, комп’ютерна презентація до уроку; роздаткові матеріали: завдання для роботи в групах («Виправити помилки»), роздруковані умови задач; індивідуальні картки для роботи біля дошки; аркуші з надрукованими відповідями до завдань та датами; аркуші ватману, кольорові маркери.

Кравчук Василь, Підручна Марія, Янченко Галина. Алгебра: Підручник для 9 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009 – 256 с.
Хід уроку
І. Мотивація.

Повідомлення теми і мети уроку (демонструється слайд №1 презентації).

ІІ. Домашнє завдання: п. 15, 16 – повт.; с. 125 № 9, 10 – середній рівень, с. 126 № 14, 16 – достатній рівень. Додатково: № 418(б) – високий рівень (слайд № 2).

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Двоє дітей працюють біля дошки за картками (необхідно знайти натуральні розв’язки системи рівнянь):

Картка № 1 Картка № 2

Відповідь: (15; 1) Відповідь: (18; 50)

2. Фронтальна робота з класом (повторення теоретичного матеріалу).

- Де використовують системи рівнянь із двома змінними?

- Що називають розв’язком системи рівнянь із двома невідомими?

- Що означає розв’язати систему рівнянь?

- Які ви знаєте способи розв’язування систем рівнянь?

3. Перевірка результатів роботи за картками.

Одержані відповіді дають дату 15. 01. 1850 р.. У цей день в Москві народилася Софія Василівна Ковалевська – всесвітньо відомий учений, перша в Росії жінка – математик, перша в світі жінка – професор (демонструється слайд № 3 з портретом С. Ковалевської).

– Яку річницю від дня народження С. В. Ковалевської прогресивне людство відзначило 15 січня?

Весь світ знає і шанує цю людину. Тож сьогодні на уроці ми з вами разом перегорнемо деякі сторінки біографії С. Ковалевської (до речі, незабаром Міжнародний жіночий день).

Своє життєве кредо Софія Василівна Ковалевська формулювала так: «Я відчуваю, що покликана служити істині – науці й прокладати новий шлях жінкам, тому що це означає служити справедливості» (демонструється слайд № 4).

- Як ви гадаєте, про який новий шлях для жінок говорить Софія Василівна Ковалевська?

Отже, Софія Василівна Ковалевська народилася в Москві у родині генерала Василя Васильовича Корвін-Круковського. Її мати, Єлизавета Федорівна, була донькою почесного академіка Петербурзької академії наук – геодезиста Ф. Ф. Шуберта й онукою знаменитого астролога і математика Ф. І. Шуберта.

У 1858 році батько Софії вийшов у відставку, і вся родина оселилася у своєму маєтку в селищі Палібіно (демонструється слайд № 5 із фотографією будинку, де пройшли дитячі та юнацькі роки Софії).

ІV. Розв’язування систем рівнянь.

1. Робота в групах. Діти одержують на аркушах завдання, в яких необхідно виправити помилки (виправляють іншим кольором для наочності).

Завдання для першої групи:Відповідь: –2; –4

Завдання для другої групи:Завдання для третьої групи:Завдання для четвертої групи: виправити помилки в графічному розв’язанні системи рівнянь2. Обговорення результатів роботи в першій та другій групах (використовуємо слайди № 6-12 презентації). Після цього представники груп знаходять на дошці аркуші з одержаними в групах розв’язками систем рівнянь. Перевертають ці аркуші і відкривають числа: 1869 і 1870.

3. Учитель дає історико-біографічні довідки.

1869 рік пов’язаний з освітою С. Ковалевської. Дівчина почала вивчати вищу математику у 15 років із відомим петербурзьким викладачем Олександром Миколайовичем Страннолюбським. Її успіхи були грандіозними. Софія мріяла про якісну вищу освіту, але в царській Росії для жінки це було неможливо. Тоді дівчина вирішує навчатися за кордоном.

Для того, щоб отримати паспорт і дозвіл на виїзд, вона бере фіктивний шлюб із палеонтологом В. О. Ковалевським, який навіть не підозрював, що згодом закохається у власну дружину. Так Софія Корвін – Круковська стала Ковалевською. У 1869 році подружжя виїздить до Німеччини, Софія Василівна вступає до університету.

1870 рік – Ковалевська вирушила в Берлін, щоб учитися у визначного математика Вейерштрасса. Тут вона пише свою першу наукову роботу.

4. Обговорення результатів роботи в третій групі відбувається аналогічно. (Використовуємо слайди №13 – 15)

5. Учитель пропонує дітям усно обговорити спосіб розв’язування системи рівнянь (слайд № 16).Підказку щодо способу розв’язання знаходимо на слайді № 17. Діти впізнають систему, з якою працювала третя група.

Аркуші з розв’язками цієї системи допомагають відкрити наступні дати.

1874 рік – на підставі трьох робіт Ковалевської, поданих Вейерштрассом, Геттінгенський університет заочно присвоїв їй ступінь доктора філософії з математики й магістра образотворчих мистецтв. За всю історію існування університету це був перший випадок, за словами Вейерштрасса, «коли вчені пробачили Соні її належність до слабкої статі».

Потім Ковалевські повернулися до Росії.

Але, здобувши чудову освіту, Софія Василівна не змогла знайти застосування своїм знанням на батьківщині. У ті роки жінка в Росії могла викладати лише арифметику в молодших класах. Вона навіть зверталася до міністра народної освіти, але їй відмовили.

Втративши будь-яку надію займатися наукою і викладанням, Софія Василівна приймає запрошення Стокгольмського університету читати лекції з математики.

Навесні 1883 р. вона разом із донькою ( чоловік на той час уже пішов із життя) виїздить до Швеції на постійну роботу на посаді приват-доцента. (Там Софія Василівна працювала до останніх років свого життя)

6. Після обговорення результатів роботи в четвертій групі, відкриваємо наступну сторінку біографії С. Ковалевської – 1884 рік.

30 січня 1884 року С. В. Ковалевська прочитала першу лекцію в Стокгольмському університеті.

24 червня 1884 р. довідалася, що її призначено професором.

Так С. В. Ковалевська стала першою в світі жінкою – професором.

У цей час Софія Василівна досліджує одну з найскладніших задач про обертання твердого тіла навколо нерухомої точки.

V. Розв’язування задач.

1. Учитель пропонує дітям разом розв’язати задачу. Це задача 1 на аркушах із завданнями, які заготовлені для всіх учнів.

Задача 1. Майстер і учень, працюючи разом, можуть наклеїти шпалери в кімнаті за 2 години. Скільки часу потрібно кожному з них, щоб виконати цю роботу самостійно, якщо майстер може зробити це на 3 години швидше, ніж учень?

Разом складаємо систему рівнянь з усним поясненням. Діти розв’язують її самостійно. Один учень працює за обертом дошки для подальшої самоперевірки.

Відповідь: 3 години і 6 годин.

2. Одержану відповідь знаходимо на аркуші, перевертаємо. Відкриваємо запис «Спогади дитинства». Демонструється слайд № 18.

С. Ковалевська мала не лише математичний, але і літературний талант. У своїй повісті «Спогади дитинства» Софія Василівна згадує один цікавий епізод із свого життя (учитель цитує мовою оригіналу):

«Когда мы переезжали на житьё в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но…на одну из наших детских комнат обоев не хватило… Эта «обиженная» комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами скоро обратили на себя моё внимание. Я помню, как в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого, ежедневного созерцания внешний вид многих из формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным. Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя в Петербурге Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». На самом деле помог тот случай из детства».

3. Учитель пропонує дітям роботу із задачами 2, 3, 4 на друкованих аркушах. Необхідно до кожної з них вибрати одну з трьох запропонованих систем, що відповідає умові задачі.

Задача 2. Периметр прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а гіпотенуза – 13 см. Знайти катети.

а) б) в)

Задача 3. Знайдіть сторони прямокутника, площа якого – 2 см, а сума площ квадратів, побудованих на його суміжних сторонах, – 5 см.

а) б) в)

Задача 4. Різниця двох натуральних чисел дорівнює 2, причому більше з них на 4 менше від квадрата другого. Знайдіть ці числа.

а) б) в)

4. Учитель пропонує дітям розв’язати задачі, точніше, обрані разом системи рівнянь до них, указаним способом.

Перша група розв’язує задачу 2, використовуючи спосіб підстановки.

Відповідь: 5 см; 12 см.

Друга група – задачу 3 способом додавання.

Відповідь: 2 см і 1 см.

Третя застосовує графічний спосіб для розв’язування задачі 4.

Відповідь: 3 і 5

Четверта група розв’язує задачу 4 будь-яким способом, крім графічного.

(Діти записують розв’язання на аркушах ватману для презентації).

5. Кожна група презентує своє розв’язання, потім знаходить на дошці і перевертає аркуш із відповіддю. Відкриваємо нові сторінки біографії С. Ковалевської.

Перша група відкриває дату 1888 р.

С. В. Ковалевська написала кілька визначних наукових робіт з математики. Одна з них увійшла до університетських курсів як теорема Коші – Ковалевської.

Винятково цінною була її робота «Обертання твердого важкого тіла навколо нерухомої точки» (звичайна дзиґа). Ця проблема (обертання твердого важкого тіла навколо нерухомої точки) має дуже велике практичне значення (в авіації, артилерії, для водіння кораблів, тощо), і над її розв’язанням працювали десятки видатних учених, але тільки двом із них – Ейлеру і Лагранжу пощастило знайти часткове розв’язання двох найпростіших випадків.

С. В. Ковалевська знайшла новий випадок і обґрунтувала його інтегруванням, застосувавши всі можливі сучасні теорії функцій, які вона досконало знала.

Паризька академія наук, що оголосила конкурс на краще розв’язання цієї задачі, серед 15 поданих робіт різних авторів найкращою визнала працю С. В. Ковалевської.

Внаслідок важливості здобутих результатів премія, що до цього не присуджувалася протягом кількох років, була збільшена до 5 тисяч франків замість оголошених 3 тисяч. Наукові кола Європи, у тому числі і Росії, сердечно вітали С. Ковалевську. Вручення премії відбулося 24 грудня 1888 року.

Робота С. В. Ковалевської була послана на конкурс під девізом «Говори, – що знаєш, роби, – що повинен, будь – чому бути!»

Для забезпечення об’єктивності їх оцінки роботи представлялися не за підписом автора, а під обраним девізом. Після присудження премії розкривався конверт, у якому знаходилася записка із прізвищем автора.

Друга група відкриває дати: 1889 р. і 1890 р.

У вересні 1889 року С. Ковалевську обрали членом-кореспондентом на фізико-математичному відділенні Російської академії наук.

У квітні 1890 року Ковалевська виїхала в Росію, сподіваючись, що її оберуть на місце померлого математика Буняковського.

Коли вона побажала як член-кореспондент бути присутньою на засіданні Академії, їй відповіли, що перебування жінок на таких засіданнях «не у звичаях Академії».

У вересні 1890 року С. В. Ковалевська повернулася до Стокгольма.

Третя і четверта групи відкривають слово «Література»

С. В. Ковалевська була творчою особистістю, мала неабиякий літературний талант. Вона написала роман «Нігелістка», повісті «Спогади дитинства» і «Сестри Раєвські», а разом із шведською письменницею Ганною-Шарлоттою Едгрен – драму «Боротьба за щастя». З-під її пера вийшло багато статей і заміток на літературні та громадсько-політичні теми для газет і журналів різних країн.

Учні читають вірші С. В. Ковалевської. (Демонструється слайд № 19).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма: «Цікаве про математику»
Розпочинається з першого дня І відбувається на протязі всього тижня в школі, таким чином, щоб її зміг подивитися кожен бажаючий....

Значення міжнародних конгресів математиків для становлення математики як науки
Гільберта. І дійсно, міжнародне співтовариство математиків потратило протягом цього сторіччя великі зусилля в пошуках розв’язків...

Мета: Зацікавити учнів математикою, вста­новлюючи зв'язки між математикою...
Оформлення: велике ігрове поле «Морський бій» із закритими клітинками, в яких заховані вода (запитання), кораблі, міни; малі ігрові...

Академічний рівень
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

Ця хрестоматія перший в історії освіти України навчальний посібник,...
Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися...

Всеукраїнський студентський архів
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Реферат на тему: “ Києво Могилянська академія”
Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд для англійців, Сорбона...

Калина О.Є.«Історична Вознесенщина»: Історико-хронологічний нарис...

Тема: Лінійне рівняння з однією змінною
Мета: Опанувати необхідну теоретичну І практичну частину математичних знань про лінійні рівняння, вдосконалити навички використання...

Закон України «Про освіту»
Департамент освіти І науки Хмельницької обласної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі методичні рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка