Пошук по сайту


Іспит. Птца. Лютий 2009 (попередня версія 2) - Сторінка 2

Іспит. Птца. Лютий 2009 (попередня версія 2)

Сторінка2/2
1   2
61

Практичні питання

1

Визначити і підкреслити, якою буде друга цифра після коми результату переведення десяткового числа 0,1 до 16-кової системи числення

2

Визначити і підкреслити, якою буде друга цифра після коми результату переведення десяткового числа 0,1 до 8-кової системи числення

3

Визначити і підкреслити, якою буде друга цифра після коми результату переведення десяткового числа 0,1 до 2-кової системи числення

4

Визначити і підкреслити, якою буде друга цифра після коми результату переведення шістнадцяткового числа 0,1 до 10-кової системи числення

5

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) клітинок містить карта Карно на 2 змінні

6

Підкреслити усі назви логічної функції Логічне множення: І; АБО; НЕ; min; max; XOR; AND; OR; NAND; NOR; імплікація; диз'юнкція; кон'юнкція; інверсія; заперечення; І-НЕ; АБО-НЕ; Буля; Жегалкіна; Моргана; Шеффера; Пірса; Шеннона; Фано; Хеммінга; Черча; Хартлі; логічне множення; логічне додавання; якщо … , то ...; додавання за модулем 2; мажор; мінор; еквівалентність; рівнозначність; const 0; const 1; лінійність; самодвоїсність; монотонність

7

Визначити і підкреслити, скільки КМОН-транзисторів (у 16-ковій системі числення) містить елемент 2І-НЕ

8

Визначити і підкреслити, скільки КМОН-транзисторів (у 16-ковій системі числення) містить елемент 2АБО-НЕ

9

Визначити і підкреслити, яким буде результат обчислення мажоритарної функції, якщо її аргументами є 3 молодших розряди двійкового еквіваленту десяткового числа 753

10

Визначити і підкреслити, яким буде результат обчислення міноритарної функції, якщо її аргументами є 3 молодших розряди двійкового еквіваленту десяткового числа 578

11

Визначити і підкреслити, яким буде результат обчислення функції доповнення до парності, якщо її аргументами є 4 розряди двійкового еквіваленту десяткового числа 901

12

Визначити і підкреслити, яким буде результат обчислення функції доповнення до непарності, якщо її аргументами є 4 розряди двійкового еквіваленту десяткового числа 375

13

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) клітинок містить карта Карно на 2 змінні

14

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1, починаючи із старшого з них. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах базиса Буля з довільною кількістю входів.

15

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах базиса Буля з кількістю входів не більше 2.

16

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах монобазиса І-НЕ з довільною кількістю входів.

17

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 2. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах монобазиса І-НЕ з довільною кількістю входів.

18

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах монобазиса АБО-НЕ з довільною кількістю входів.

19

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1. Мінімізовану функцію реалізувати на елементах монобазиса АБО-НЕ з кількістю входів не більше 2.

20

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1. Мінімізовану функцію реалізувати на дешифраторі типу "3 у 8".

21

Мінімізувати за "1" і за "0" (результати - ДНФ та КНФ, відповідно) за допомогою карти Карно ФАЛ3, яка має на 3-му і 6-му наборах невизначені значення, а на інших наборах (починаючи з 7-го і закінчуючи 0-им набором) значення представляються 6-ма молодшими розрядами 16-кового числа 1. Мінімізовану функцію реалізувати на мультиплексорі типу "8 у 1".

22

На елементах базиса Буля намалювати схему та символ вузла, що виконує операцію І над двома 4-бітними числами. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при виконанні операції над 16-ковими кодами 1 та 9

23

На елементах базиса Буля намалювати схему та символ вузла, що виконує операцію АБО над двома 4-бітними числами. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при виконанні операції над 16-ковими кодами 1 та 9

24

На елементах базиса Буля намалювати схему та символ вузла, що виконує операцію XOR над двома 4-бітними числами. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при виконанні операції над 16-ковими кодами 1 та 9

25

Намалювати символ ПЗП з організацією 1M x 32 і визначити його об'єм у байтах, користуючись префіксами К або М або Г так, щоб число, що показує об'єм було цілим і не більш ніж тризначним

26

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) елементів І містить дешифратор "2 у 4"

27

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) елементів І містить мультиплексор "2 у 1".

28

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) входів має шифратор з 2 виходами

29

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) входів має ПЗП з організацією 4 сл. х 16 розрядів

30

Визначити і підкреслити, скільки (у 16-ковій системі числення) виходів має ПЗП з організацією 4 сл. х 16 розрядів

31

Визначити і підкреслити, на скільки (у 16-ковій системі числення) більше входів має ПЗП з організацією 1М х 8 розрядів, ніж ПЗП з організацією 1К х 8

32

На базі муьтиплексорів "16 у 1" намалювати схему, яка формує ознаку "Рівно", коли в неї на вході є 8-розрядний двійковий код, який у 16-ковому коді записується як 0

33

На базі дешифраторів "4 у 16" намалювати схему, яка формує ознаку "Рівно", коли в неї на вході є 8-розрядний двійковий код, який у 16-ковому коді записується як 0

34

На базі універсальних 4-розрядних компараторів намалювати схему, яка формує ознаку "Рівно", коли в неї на вході є 8-розрядний двійковий код, який у 16-ковому коді записується як 0

35

Перетворення коду 8421 у код 8421+3 на дешифраторі і шифраторі

36

Перетворення коду 8421+3 у код 2421 на ПЗП (символ, таблиця прошиття, матрична схема)

37

Перетворення коду 5121 у сусідній код на ПЛМ (символ, таблиця прошиття, матрична схема)

38

Визначити і підкреслити, яким буде результат логічного зсуву ліворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 1, якщо на вхід переносу подається 0

39

Визначити і підкреслити, яким буде результат логічного зсуву праворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 1, якщо на вхід переносу подається 1

40

Визначити і підкреслити, яким буде результат арифметичного зсуву ліворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 1, якщо на вхід переносу подається 0

41

Визначити і підкреслити, яким буде результат арифметичного зсуву праворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 1

42

Визначити і підкреслити, яким буде результат циклічного зсуву праворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 1

43

Визначити і підкреслити, яким буде результат циклічного зсуву ліворуч 4-бітного числа, 16-ковий код якого дорівнює 1

44

На базі елементів ВИКЛЮЧНЕ-АБО намалювати схему 4-розрядного компаратора і його символ. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при порівняння 16-кових кодів 1 та 9

45

На базі 1-розрядних суматорів намалювати схему 4-розрядного суматора і його символ. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при додаванні 16-кових кодів 1 та 9

46

На базі 1-розрядних суматорів намалювати схему 4-розрядного віднімача і його символ. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при відніманні 16-кових кодів 1 та 9

47

На базі 1-розрядних суматорів намалювати схему 4-розрядного суматора з вузлом прискорення переносу і його символ. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при додаванні 16-кових кодів 1 та 9

48

На елементах базиса Буля намалювати схему та символ вузла, що виконує операцію І над двома 4-бітними числами. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при виконанні операції над 16-ковими кодами 1 та 9

49

На елементах базиса Буля намалювати схему та символ вузла, що виконує операцію АБО над двома 4-бітними числами. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при виконанні операції над 16-ковими кодами 1 та 9

50

На елементах базиса Буля намалювати схему та символ вузла, що виконує операцію XOR над двома 4-бітними числами. На схемі позначити стани входів і виходів усіх елементів при виконанні операції над 16-ковими кодами 1 та 9

51

Визначити і підкреслити 16-ий код, що буде читатися з десяткової адреси 0 ПЗП, який використовується для обчислення результату S = 1M + 1N, де M і N - дворозрядні двійкові числа, розряди яких m0, m1, n0, n1 заведені на адресні входи a0,…,a3 ПЗП і 0-ві розряди - молодші

52

Намалювати символ, таблицю істинності та схему RS-тригера і часову діаграму зміни станів його прямого та інверсного виходів, якщо на протязі 8 тактів роботи на його входи подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковими числами: 10 на вході R, та 99 на вході S. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0.

53

Намалювати символ, таблицю істинності та схему неRнеS-тригера і часову діаграму зміни станів його прямого та інверсного виходів, якщо на протязі 8 тактів роботи на його входи подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковими числами: 40 на вході неR, та 89 на вході неS. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0.

54

Намалювати символ та таблицю істинності D-тригера, що спрацьовує по тілу, та часову діаграму зміни його стану, якщо на протязі 8 тактів роботи на його вхід D подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковим числом 40, а високий рівень на вході С починається посередині 1, 3, 5, 7 тактів і закінчується посередині 2, 4, 6, та 8 тактів. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0.

55

Намалювати символ та таблицю істинності D-тригера, що спрацьовує по фронту, та часову діаграму зміни його стану, якщо на протязі 8 тактів роботи на його вхід D подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковим числом 40, а високий рівень на вході С починається посередині 1, 3, 5, 7 тактів і закінчується посередині 2, 4, 6, та 8 тактів. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0.

56

Намалювати символ та таблицю істинності T-тригера та часову діаграму зміни його стану, якщо на протязі 8 тактів роботи на його вхід C подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковим числом 60. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0.

57

Намалювати символ та таблицю істинності JK-тригера та часову діаграму зміни його станів, якщо на протязі 8 тактів роботи на його входи подається послідовність сигналів, яка представлена 16-ковими числами: 70 на вході K, та 99 на вході J, а високий рівень на вході С починається посередині 1, 3, 5, 7 тактів і закінчується посередині 2, 4, 6, та 8 тактів. Послідовність починається з старших розрядів двійкового коду, які на протязі такту не змінюються. Початковий стан тригера 0.

58

Визначити і підкреслити мінімальну кількість тригерів (у 16-ковій системі числення) у пам'яті автомата Мура, який може знаходитися у 1 стані (станах) при унітарному кодуванні станів

59

Визначити і підкреслити мінімальну кількість тригерів (у 16-ковій системі числення) у пам'яті автомата Мура, який може знаходитися у 1 стані (станах) при двійковому кодуванні станів

60

Намалювати граф, таблиці переходів та виходів, написати скорочені ДНФ функцій переходів та виходів, та намалювати схему автомата Мура на основі елементів базису Буля і D-тригерів. Якщо немає сигналу X, автомат послідовно проходить стани 0, 1, 2, 3, 0, ..., а при появі сигналу X переходить із стану 0 до стану 0 (при цьому послідовність зміни інших станів не міняється). Вихідний сигнал Y формується у станах 0 та 1

61

Намалювати граф, таблиці переходів та виходів, написати скорочені ДНФ функцій переходів та виходів, та намалювати схему автомата Мілі на основі елементів базису Буля і D-тригерів. Якщо немає сигналу X, автомат послідовно проходить стани 0, 1, 2, 3, 0, ..., а при появі сигналу X переходить із стану 0 до стану 0 (при цьому послідовність зміни інших станів не міняється). Вихідний сигнал Y формується при переході з станів 0 та 1


1   2

Схожі:

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 05. 2009 р
Про підготовку школи до проведення змістовного відпочинку, оздоровлення та трудової зайнятості школярів під час літніх канікул 2009...

Контрольні запитання 4 семестр іспит
Проектування архітектури програмних систем. Загальні підходи та проектування різних видів архітектури програмних систем

Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Прикладна теорія цифрових автоматів (птца), частина 1 комп’ютерна арифметика. Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Управлінської діяльності щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів у 2008-2009...

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 21. 04. 2009 р
Обговорення переліку проведення ремонтних робіт по школі. Залучення до цієї роботи спонсорів, батьків учнів школи

Особливості створення, функціонування та використання мультимедійної продукції 11
Методичні матеріали до конспекту лекцій з дисципліни “Системи мультимедіа” для студентів базового напрямку 0915 "Комп'ютерна інженерія"...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Наказ
України від 21 грудня 2009 року №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року за №39/17334), з метою організованого...

Наказ
України від 21 грудня 2009 року №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року за №39/17334), з метою організованого...

Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики ІІ етап
На прямій відмічено декілька точок. Між кожними сусідніми точками вставили по дві точки. Отримали нову систему точок, яка складається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка