Пошук по сайту


Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів 10-а класу природничо-математичного напряму математичного профілю на 2011/2012 навчальний рік( І семестр) Програми: Н.

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів 10-а класу природничо-математичного напряму математичного профілю на 2011/2012 навчальний рік( І семестр) Програми: Н.

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів

фізико-математичних дисциплін

ХЗОШ № 118

Протокол №1від 29.08.2011

Керівник __________ С.М.БратковськаПЕРЕВІРЕНО.

Заступник директора з ВНР

ХЗОШ № 118

________ О.О.Сидоренко

____________2011
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з алгебри та початків аналізу

для учнів 10-А класу

природничо-математичного напряму математичного профілю

на 2011/2012 навчальний рік( І семестр)
Програми: Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)»,.-«Ранок», Х., 2011 р.

Підручник: Є.П.Нелін Алгебра і початки аналізу. 10 клас (профільний рівень ) . Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - Х. - «Гімназія». 2010
Кількість годин за програмою за рік – 170 годин

Кількість годин за програмою на І семестр – 80 годин

Кількість годин на тиждень – 5 годин
з/п

Дата

Скоригована

дата

Тема ,

зміст уроку

Кількість

годин

Примітки

Функції, многочлени, рівняння і нерівності. (58 годин)

Тема 1. Властивості функцій.( 19 годин)

1

01.09.2011
Множини, операції над множинами. Розв´язування задач.

1
2

02.09.2011
Множини, операції над множинами. Розв´язування задач.

1
3

05.09.2011
Взаємно однозначна відповідність між елементами множин. Рівнопотужні множини.

1
4

06.09.2011
Рівнопотужні множини. Розв´язування вправ і задач із множинами.

1
5

07.09.2011
Множини, операції над множинами. Числові множини. Множина дійсних чисел.

1
6

08.09.2011
Множина дійсних чисел.Розв´язування задач на обчислення.

1
7

09.09.2011
Метод математичної індукції. Розв’язування вправ на доведення.

1
8

12.09.2011
Доведення тверджень за допомогою методу математичної індукції.

1
9

13.09.2011
Числові функції. Означення. Область визначення і множина значень.

1
10

14.09.2011
Числові функції. Означення. Область визначення і множина значень.

1
11

15.09.2011
Числові функції. Множина значень. Способи задання функцій. Графік функції.

1
12

16.09.2011
Способи задання функцій. Графік функції. Розв´язування задач.

1
13

19.09.2011
Способи задання функцій. Графік функції. Розв´язування задач.

1
14

20.09.2011
Монотонність. Зростання і спадання, парність і непарність функцій

1
15

21.09.2011
Властивості і графіки основних видів функцій. Розв´язування задач.

1
16

22.09.2011
Властивості і графіки основних видів функцій. Розв´язування задач.

1
17

23.09.2011
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.

1
18

26.09.2011
Підготовка до контрольної роботи. Розв´язування задач.

1
19

27.09.2011
Контрольна робота за темою : «Властивості функцій.»

1

Зошит Тематична

Тема 2. Рівняння, нерівності. ( 20 годин )

20/1

28.09.2011
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки.

1
21/2

29.09.2011
Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки. Розв´язування задач.

1
22/3

30.09.2011
Системи рівнянь. Рівносильні перетворення системи рівнянь.

1
23/4

03.10.2011
Основні методи розв’язування систем рівнянь. Розв´язування задач.

1
24/5

04.10.2011
Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь. Скінчена область допустимих значень.

1
25/6

05.10.2011
Оцінка значень лівої та правої частин рівняння Розв´язування задач.

1
26/7

06.10.2011
Використання зростання та спадання функцій. Розв´язування задач.

1
27/8

07.10.2011
Поняття нерівності зі змінною та її розв’язків. Рівносильні перетворення нерівностей.

1
28/9

10.10.2011
Метод інтервалів розв’язування нерівностей. Розв´язування задач.

1
29/10

11.10.2011
Метод інтервалів розв’язування нерівностей. Розв´язування задач.

1
30/11

12.10.2011
Метод інтервалів розв’язування нерівностей. Розв´язування задач.

1
31/12

13.10.2011
Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Розв’язування рівнянь за означенням модуля.

1
32/13

14.10.2011
Розв´язування рівнянь і нерівностей з модулем за геометричним змістом.

1
33/14

17.10.2011
Розв´язування рівнянь і нерівностей з модулем за загальною схемою.

1
34/15

18.10.2011
Розв´язування рівнянь та нерівностей. Самостійна робота.

1
35/16

19.10.2011
Рівняння і нерівності з параметрами. Методи розв’язування.

1
36/17

20.10.2011
Розв´язування рівнянь і нерівностей з параметром враховуючи ОДЗ змінної.

1
37/18

21.10.2011
Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

Зошит

38/19

31.10.2011
Контрольна робота за темою :

«Рівняння, нерівності.»

1
39/20

01.11.2011
Аналіз контрольної роботи. Корекційна робота. Розв´язування вправ і задач.

1

Тематична

Тема 3. Многочлени від однієї змінної. ( 19 годин)

40/1

02.11.2011
Побудова графіків рівнянь та нерівностей з двома змінними. Побудова графіків функцій виду y = f (x) + g (x)

1
41/2

03.11.2011
Розв´язування задач. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

1
42/3

04.11.2011
Розв´язування задач. Геометричні перетворення графіка рівняння F (x; y) = 0

1
43/4

07.11.2011
Многочлени від однієї змінної та їх тотожна рівність.

1
44/5

08.11.2011
Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність

1
45/6

09.11.2011
Означення многочленів від однієї змінної. Дії над многочленами.

1
46/7

10.11.2011
Дії над многочленами. Ділення многочлена на многочлен з остачею.

1
47/8

11.11.2011
Теорема Безу. Корені многочленів. Наслідки з теореми.

1
48/9

14.11.2011
Теорема Безу. Знаходження коренів многочленів. Розв´язування задач.

1
49/10

15.11.2011
Теорема Вієта. Формули Вієта. Кратний корінь многочлена.

1
50/11

16.11.2011
Знаходження коренів многочленів. Розв´язування вправ.

1
51/12

17.11.2011
Схема Горнера ділення многочлена на двочлен. Алгоритм ділення.

1
52/13

18.11.2011
Неповна частка та остача від ділення многочлена А (х) на двочлен В (х): Розв´язування рівнянь.

1
53/14

21.11.2011
Знаходження раціональних коренів многочлена з цілими коефіцієнтами.

1
54/15

22.11.2011
Метод невизначених коефіцієнтів. Розв´язування рівнянь.

1
55/16

23.11.2011
Розкладання многочлена на множники. Розв´язування вправ.

1
56/17

24.11.2011
Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Підготовка до контрольної роботи.

1
57/18

25.11.2011
Контрольна робота за теою :

«Многочлени від однієї змінної. »

1
58/19

28.11.2011
Аналіз контрольної роботи. Корекційна робота. Розв´язування вправ і задач.

1

Зошит Тематична

Степенева функція (30 годин).

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...

Календарно-тематичний план з математики на рівні стандарту для учнів...
Програми: Прокопенко Н. С., Єригіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного...

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

План проведення декади природничо-математичного циклу
Урок з інформатики LearningApps org розробка мультимедійних інтерактивних вправ 10-а кл

Затверджено
Аналіз діяльності школи 2011 -2012 навчального року та завдання на 2012 2013 навчальний рік

Контрольна робота з алгебри І початків аналізу (І курс)

Контрольна робота з алгебри І початків аналізу (І курс)

Методичний посібник м. Миколаїв
...

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О. С. Алгебра І початки аналізу:...
Обладнання: потокова презентація, опорна таблиця, картки для Математичного Лото, сигнальні картки для Бліц-опитування

Виконання навчальної програми з математики у
Календарний план складений відповідно до програми «Математика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи», затвердженої...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка