Пошук по сайту


Професія шукає математика

Професія шукає математика

Професія шукає математика

Проект «Методи розв'язування текстових задач з алгебри в 9 класі»

Мета:

узагальнити і систематизувати знання учнів про розв’язування текстових задач, вчити розв’язувати задачі за допомогою систем нелінійних рівнянь,

формувати навички роботи в групі; залучати дітей до знаходження і розв'язання проблем виробничого характеру, пов'язаних із застосуванням математики; виховувати інтерес до математики.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань вмінь і навичок

Урок розроблено згідно з проектною технологією використання методів «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Карусель»

Обладнання: картки, записи на дошці, схеми, комп’ютер

Структура уроку

1.Повідомлення теми і мети уроку.

2.Мотивація навчальної діяльності.

3.Актуалізація опорних знань.

4.Узагальнення та систематизація знань учнів.

5.Розвязування задач. Закріплення вмінь та навичок.

6.Підсумок уроку.

7.Оцінювання учнів.

8. Домашнє завдання.
Хід уроку

1.Повідомлення теми і мети уроку.

У країні знань наук багато,

Та до душі нам лиш одна.

Їй перевагу дати варто -

Найбільш важлива є вона –

Наша улюблена математика.

- Створення найрізноманітніших проектів є ознакою сьогодення. Хтось захоплюється проектуванням будинків, інші проектують зйомку цікавого серіалу або написання пісні, студенти розробляють курсові та дипломні проекти, а ми пропонуємо проект «Методи розв’язування текстових задач».

За допомогою задач ми будуємо своє успішне майбутнє, готуємось дообраного фаху, доводимо собі, що без математики неможлива успішна діяльність людини. Тож тема нашого уроку звучить так: «Професія шукає математика».
2.Мотивація навчальної діяльності

Щоб вирішити важливі справи,

Не знати в житті невдач,

Ми створимо проект на славу

З цікавих і складних задач.

Для роботи над проектом були створені творчі групи;

  1. «Ох, вже ця пропорція!» Керівник Радченко Світлана

  2. «Знову лінійні рівняння!» Керівник Груздев Євгеній

  3. «Квадратні рівняння» Керівник Бардась Ганна

  4. «Ох, вже ці системи…» Керівник Ханіна Надія


3.Актуалізація опорних знань

Перш ніж розпочати роботу, пропоную повторити трохи теорії (метод «Незакінчене речення»).

1.Рівність із невідомим значенням змінної називається… (рівнянням).

2.Значення змінної, для якої рівняння перетворюється у правильну числову рівність називається…(коренем рівняння).

3.Розвязати рівняння означає …(знайти всі його корені або довести, що їх немає).

4.Опис якогось реального об’єкта чи процесу мовою математики називають …(математичною моделлю).

5.Математичною моделлю задачі є …(рівняння або система рівнянь).

6.Рівняння виду ах+b=0 називають…(лінійним).

7.Рівняння виду ах2+ bх+с=0, де а≠0 називають…(квадратним).

8.Кількість дійсних коренів квадратного рівняння залежить від…(величини дискримінанта).
4.Узагальнення та систематизація знань учнів

Працюючи над проектом творчо-пошукові групи звертали особливу увагу на задачі, пов’язані з місцевим виробництвом. Ми мешкаємо у Дніпропетровській області, яка нещодавно відсвяткувала своє 75 річчя. Наше місто Кривий Ріг посідає в області одне з чільних місць. Тут знаходиться багато різних промислових підприємств. Творчо-пошукові групи відвідали деякі підприємства міста, тож ми зараз візьмемо у них інтерв’ю.

1)До слова запрошується група 1).«Ох, вже ця пропорція!»:

(Під час виступу кожної групи переглядаємо створену нею презентацію.)

Сьогодні у Кривбасі добуваються три основні промислові типи залізних руд: багаті руди, які безпосередньо використовуються у металургії, магнетитові і окислені залізисті кварцити, які потребують збагачення. Інгулецьке родовище залізистих кварцитів розташоване у південній частині Криворізького району. Руду добувають відкритим способом, потім переробляють на збагачувальних фабриках.

Річна виробнича потужність збагачувальних фабрик Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату - 15 млн тонн залізорудного концентрату з умістом заліза 64%. Скільки руди добувають у кар’єрах комбінату, якщо вона містить 33% заліза?

(Далі двічі складається пропорція, знаходиться її невідомий член і робиться висновок, що частину виробничих задач можна розв’язати за допомогою складання пропорції за діями. На дошці записуємо проект «Методи розв’язування текстових задач». Перший метод показала і записала група «Ох, уже ця пропорція!»:)2)Ми доведемо, що рівняння – це математична модель задачі, а задача – це реальна життєва ситуація. Розв’язуємо задачу – готуємось до майбутньої професії.

Будь ласка, слово надається творчій групі «Знову лінійні рівняння!».

Нас зацікавили задачі, які розв’язують працівники сільського господарства Дніпропетровщини.

У результаті нашого дослідженя з'ясувалось, що більш ніж 70% площі області зайнято під сільськогосподарське виробництво.

Дніпропетровщину справедливо вважають племінною базою України. Останнім часом в області активно розвивається фермерство, і фермерам доводиться розв’язувати, наприклад, такі задачі.

Зелена маса силосу повинна мати певну вологість. Щоб одержати таку масу, рослини змішують у певному співвідношенні з різним умістом води. Скільки треба взяти зеленої маси з вологістю 85% і маси з вологістю 35%, щоб одержати 1т маси з вологістю 75%?

(Складається лінійне рівняння, після розв'язання якого дізнаємося, що треба взяти 0,8т та 0,2т зеленої маси відповідно. Учні доповнюють проект, записаний на дошці:)

За допомогою рівнянь

лінійних


3).Творча група «Квадратні рівняння» підготувала свій виступ.

(У презентації використано фотографії спеціально зроблені дітьми на проспекті 200 річчя Кривого Рогу, поруч якого розташована наша школа.)

Автошляхи нашого міста складають 21тис км. Щодня на міські маршрути виходять 980 одиниць автотранспорту, 70 автобусів, 42 трамваї, 18 одиниць швидкісного трамваю. Одним з підприємств, яке доглядає автошляхи Криворіжжя є «Весташляхбуд». Його працівникам доводиться розв’язувати і такі задачі.

Перша бригада може прокласти дорогу на 3 дні швидше, ніж друга. Якщо перша бригада пропрацює 6 днів, а потім друга – 4 дні, то вони прокладуть усю дорогу. За скільки днів може прокласти дорогу одна перша бригада?

(Задача легко розв’язується за допомогою квадратного рівняння: перша бригада має працювати 9 днів. Учні доповнюють існуючий проект.)4)До слова запрошуємо творчу групу «Ох, вже ці системи…»

Ми відвідали Придніпровську залізницю, яка зв’язує Донбас з Криворізьким залізорудним басейном, курорти Криму – з усією сіткою залізниць України, взаємодіє з морським пароплавством та Головрічфлотом України. Незважаючи на порівняно невелику протяжність, Придніпровська залізниця перевищує багато залізниць за обсягом відправлення вантажів.Працівники залізниці розв’язують такі задачі.

Відстань між двома залізничними станціями 96км. Перший потяг проходить цю відстань на 40хв швидше від другого. Швидкість першого потяга на 12 км/год більша від швидкості другого. Визначити швидкість обох потягів.

(Учні склали математичну модель задачі і розв’язали її за допомогою системи рівнянь, що для нихз булозручнішим. Доповнюються записи на дошці.)

Методи розв’язування текстових задач


По діям

За допомогою рівнянь

За допомогою систем рівнянь
лінійних

квадратних5.Розвязування задач. Закріплення вмінь та навичок

Наш проект практично готовий. Запишемо його в зошит.
Сподіваюсь помітили всі, що

Виробництву потрібен творчий школяр,

Щоб виріс розумний шофер і тесляр.

А без законів математики

І нової інформатики

Шофером будеш ти поганим,

А теслярем… часу не гай.

Поки не вивчиш все старанно,

Про допомогу не благай.
Пропоную групам обмінятися досвідом. Скористаємося для цього «математичною каруселлю» (За сигналом вчителя учні міняються місцями із сусідньою групою, рухаючись при цьому за годинниковою стрілкою. На новому місці група розв’язує задачі, підібрані групою, яка сиділа за цим столом спочатку . Зміну місць повторюємо 4 рази, доки групи не сядуть на свої місця. Повернувшись у початкову позицію, керівники груп перевіряють правильність розв’язаня задач, які виконували інші групи. У такий спосіб проводиться контроль знань самими учнями. Консультанти в кожній групі надавали необхідну допомогу, якщо виникала така потреба. Завдання брались із збірок, підготовлених дітьми (додаток).)
Наші групи повернулися на місце. Керівники груп прозвітуйте про виконану роботу. (Керівники груп звітують про результати перевірки виконаних робіт.)

6.Підсумок уроку

Зробимо підсумок нашої проектної діяльності. Ми побудували проект «Методи розв’язування текстових задач». У проекті було використано різноманітні задачі практичного змісту. У процесі роботи над проектом ви спостерігали застосовання ваших знань для розв'язання проблем виробничого характеру. Сьогодні ми довели собі, що без математики неможлива успішна діяльність людини. Тож виробництву потрібен творчий школяр, щоб виріс розумний шофер і тесляр.

Ви плідно попрацювали, тому отримуєте такі оцінки:

7.Оцінювання учнів
8.Домашнє завдання

§2, п.9, №440, 448, 451, 456. (Янченко Г., Кравчук В.Алгебра 9 клас. – Т: Підручники і посібники, 2004.)

Література

  1. .Бевз Г.П. Методи навчання математики. – Х.: Видавнича група «Основа»,2003.

  2. Бурда М.І., Біляні на О.Я., Вашуленко О.П., Прокопенко Н.С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас. – Харків: Гімназія, 2007.

  3. Янченко Г., Кравчук В.Алгебра 9 клас. – Т: Підручники і посібники, 2004.

  4. Капіносов А.М. Алгебра 9 клас. Збірник задач і вправ. - Т: Підручники і посібники, 2004.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дорогі друзі, болільники, учасники зустрічі. Ми раді вітати вас на...
Ми раді вітати вас на нашій великій математичній грі «Зоряний час». Епіграфом нашої гри є слова знаменитого математика Рене Декарта:...

Анкета «Моя улюблена справа» 12 Анкета «Улюблена професія»
Графінова М. А. Вибір майбутньої професії : банк даних діагностичних методик з профорієнтаційної роботи для учнів молодшого, середнього...

Підручниками «Математика 5 кл.», «Математика 6 кл.»
Класифікація та окремі підходи І прийоми розв'язання логічних задач з математики в 5-6 класах

Програма математика 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми математика 5-9 класи загальноосвітніх...

Методичний лист про вивчення математики у 2010-2011 навчальному році
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів,...

Уроках математики
«Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю І цим допомогти...

Робоча програма навчальної дисципліни «Математика для економістів:...
Робоча програма «Математика для економістів: теорія ймовірностей І математична статистика» для студентів за напрямом підготовки

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи «Математика»

Уроку
Пропонований матеріал призначений для вчителів, які працюватимуть у 11 класі за програмою Математика, 2010

Математика – мова фізики. Скалярні І векторні величини. Дії з векторами....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка