Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування з алгебри

Календарно-тематичне планування з алгебри

Відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації

Кислівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне планування

з алгебри

курсу інваріантної складової

робочого навчального плану

у 9 класі

на 2015 – 2016 навчальний рік

вчитель математики

вищої кваліфікаційної категорії

старший вчитель

Жижченко Інна Яківна
Розглянуто на засіданні

методичного об'єднання вчителів

природничо-математичних предметів

від «28» серпня 2015 р.

протокол №1
Погоджено

Заступник директора

з навчальної роботи: ___________

І.М. Бурлуцька

«31 » серпня 2015 р.


Кислівка 2015 р.

Навчально-методичне забезпечення


  1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-12 класи. Математика. Видавництво «Перун», Київ, 2005 р.,

  2. Алгебра. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Мальований Ю.І., Литвиненко Г.М., Возняк Г.М. Тернопіль.: Навчальна книга «Богдан» – 2009. – 288 с.

Обласна методична тема:

Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах багатовекторної системи неперервної освіти.

Районна методична тема:

Формування мережної взаємодії закладів району з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

Шкільна методична тема:

Впровадження в практику Нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Методична тема вчителя:

Розвиток навчальних потреб та інтелектуального рівня учнів на уроках та в позаурочний час.

Загальний тематичний план


№ з/п

Назва тем

Кількість годин

Кількість контр.

робітТема 1. Нерівності

16

2Тема 2. Квадратична функція

22

2Тема 3. Елементи прикладної математики

10

1Тема 4. Числові послідовності

12

1Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1
Всього:

70

7


Графік контрольних, підсумкових робіт


№ з/п

Назва тем

ДатаНерівностіКвадратична функція
Елементи прикладної математики


Числові послідовності


Повторення і систематизація навчального матеріалу

Календарно-тематичне планування з алгебри

в 9 класі (2 год.)


п/п

Назва розділу, теми уроків, практичних робіт і варіативних модулів

к-ть год.

Дата проведення


прим.

За планом

фактична

І Семестр 32 год.

Тема 1. Нерівності 16 годинЧислові нерівності.

1
Властивості числових нерівностей.

1
Почленне додавання і множення нерівностей.

1
Застосування властивостей для оцінювання значення виразу.

1
Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки

1
Розв’язування нерівностей.

1
Розв’язування нерівностей. Самостійна робота

1
Контрольна робота №1

1
Системи нерівностей з однією змінною.

1
Розв’язування систем нерівностей.

1
Нерівності, що містять модуль.

1
Розв’язування нерівностей.

1
Доведення нерівностей.

1
Розв’язування вправ.

1
Розв’язування вправ.

1
Контрольна робота №2

1


Тема 2. Квадратична функція 22 годиниФункції, властивості функцій.

1
Розв’язування вправ.

1
Перетворення графіків функцій.

1
Перетворення графіків функцій.

1
Виділення квадрата двочлена з квадратного тричлена.

1
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

1
Квадратична функція, її властивості і графік.

1
Розв’язування вправ.

1
Квадратні нерівності. Метод інтервалів.

1
Розв’язування нерівностей методом інтервалів.

1
Розв’язування нерівностей графічним способом.

1
Розв’язування вправ.

1
Розв’язування вправ.

1
Розв’язування вправ.

1
Контрольна робота №3

1
Корекція знань, умінь, навичок

1


ІІ Семестр 38 год.Системи рівнянь другого степеня з двома змінними.

Графічні способи розв’язування систем рівнянь з двома змінними.

1
Розв’язування нелінійних систем рівнянь з двома змінними.

1
Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.

1
Розв’язування текстових задач. Самостійна робота.

1
Контрольна робота №4

1
Корекція знань, умінь, навичок

1


Тема 3 Елементи прикладної математики 10 годинПрикладні задачі та їх математичні моделі. Математичне моделювання.

1
Відсоткові розрахунки.

1
Формула складних відсотків

1
Розв’язування вправ.

1
Розв’язування вправ. Самостійна робота

1
Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

1
Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення

1
Розв’язування задач.

1
Контрольна робота №5

1
Корекція знань, умінь, навичок

1


Тема 4. Числові послідовності 12 годинПослідовність. Приклади числових послідовностей.

1
Арифметична прогресія, її властивості, формула n-го члена.

1
Розв’язування вправ.

1
Сума n перших членів арифметичної прогресії.

1
Геометрична прогресія, її властивості, формула n-го члена прогресії

1
Розв’язування вправ.

1
Сума n перших членів геометричної прогресії.

1
Задачі на обчислення сум. Нескінченно спадна геометрична прогресія.

1
Задачі на обчислення сум.

1
Розв’язування вправ.

1
Контрольна робота №6

1
Корекція знань, умінь, навичок

1


Тема 5 Повторення і систематизація навчального матеріалу 10 годинФормули скороченого множення та їх застосування

1
Рівняння та нерівності, їх системи.

1
Функції та їх графіки.

1
Розв’язування текстових задач.

1
Розв’язування задач.

1
Числові послідовності.

1
Числові послідовності.

1
Підсумкова контрольна робота

1
Корекція знань, умінь, навиків

1
Підсумковий урок курсу алгебри основної школи.

1


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування з алгебри
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-12 класи. Математика. Видавництво «Перун», Київ, 2005 р

Календарно-тематичне планування з алгебри
Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень., затверджена Міністерством освіти І науки України. Наказ від 28. 10. 10...

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу у 5-б класі

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу у 8-б класі

Календарно-тематичне планування для 8 класу алгебра за підручником «Алгебра»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області "Затверджую"
Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми "Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи", автори: А. П. Гриценко,...

Орієнтовне календарно-тематичне планування
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...

Календарно-тематичне планування для 5 класу математика
Календарні плани, що пропонуються, є орієнтовними, тому кожен учитель може вносити корективи з урахуванням конкретних умов: рівня...

Тематичне планування з математики для 5-11класів
Математика (4 год на тиждень, у І семестрі 64 год., у ІІ семестрі 76 год., усього 140 год.)

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка