Пошук по сайту


Урок тема: Лінійне рівняння з однією змінною

Урок тема: Лінійне рівняння з однією змінною

АЛГЕБРА 7 КЛАС
Розділ РІВНЯННЯ

УРОК 3.

Тема: Лінійне рівняння з однією змінною.

Розв’язування лінійних рівнянь і рівнянь, що зводяться до них.

(Урок-практикум)


Мета: Забезпечити міцність засвоєння математичних знань про лінійні рівняння, створити умови для самостійної творчої діяльності учнів на уроці шляхом розв’язування рівнянь різними способами.

Розвивати мислення, інтерес до поглиблення знань про рівняння, розумову активність.

Виховувати відповідальне і наполегливе ставлення до навчання, охайність у роботі.
Тип уроку: застосування знань, умінь, навиків.
Обладнання: магнітна дошка, перфокарти, плакати-проекти, фломастери
ХІД УРОКУ
І. Повідомлення теми уроку, постановка мети і задач уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
2.1. Фронтальне опитування

 • Що називається рівнянням?

 • Що таке змінна?

 • Що таке корінь (розв’язок) рівняння?

 • Що означає розв’язати рівняння?

 • Які рівняння називають рівносильними?

 • Використання яких властивостей рівнянь приводить до рівносильних рівнянь?

 • Які рівняння називаються лінійними рівняннями з однією змінною?

 • Навести приклади лінійних рівнянь.

 • Які розв’язки можуть мати лінійні рівняння?

 • Що впливає на розв’язки?

 • Чому лінійне рівняння, в якому а = 0, має різні розв’язки при в = 0 і в ≠ 0 ? Пояснити на прикладах.

2.2. Контрольна перевірка засвоєння математичного мінімуму

 • Фронтальна робота (усні вправи)

№ 27; № 28 (відповіді обґрунтувати)

 • Самостійна робота (перфокарти)

Дати відповіді «так» або «ні» на поставлені питання і вставити « + » або « – » відповідно у вирізаний кружечок.(максимальна оцінка6 балів)


ІІІ. Розв’язування рівнянь (практичне застосування знань)

3.1. Відпрацювання 1 та 2 властивості


 • Коментоване розв’язування рівнянь: №22 (ІІ ст.)


3.2. Відпрацювання 3 властивості


 • Коментоване розв’язування рівнянь: №30 (2, 3)


3.3. Розв’язування буквених рівнянь відносно х: • Самостійне опрацювання прикладу №31(4) (перевірка перфокарт)

  • Чому дане рівняння називають буквеним?

  • Чим відрізняються буквені рівняння від числових?

  • Які з букв, що входять до рівняння, є відомими величинами, а які невідомими?

 • Коментоване розв’язування №31(1, 2)


ІV. Рефлексія

4.1. Робота в малих групах


 • Обговорення проблеми та її розв’язання.

Учні об’єднуються в групи по 4-5 чоловік (обов’язково серед них повинен бути учень з рівнем підготовки не менше достатнього). Група отримує плакат-проект з відповідним завданням (по два рівняння різного рівня складності), розв’язують їх на плакатах. Група сама визначає мету (чому повинні навчити інших або навчитися самі) При цьому сильніший учень контролює роботу групи, допомагає правильно виконати завдання, визначає хто буде представляти проект біля дошки.


Назва групи: ________________
Мета проекту: _________________

______________________________

______________________________
Завдання:

 1. Знайти корені рівняння

(4х – 2) + (5х – 4) = 9 – (5 – 11х);


 1. Виразіть змінну х у буквеному рівнянні

3х + в = 9вхНазва групи: ________________
Мета проекту: _________________

______________________________

______________________________
Завдання:

 1. Знайти корені рівняння

(7 – 8х)– (9 – 12х) = –16 – (5х+ 4);


 1. Виразіть змінну х у буквеному рівнянні

а + 4х = 8а – х
 • Захист проекту

 • Оцінка виступу опонентами

 • Оцінка виступів вчителем, оцінювання роботи класу, окремих учнів.


V. Домашнє завдання

а) • №34 (усно); № 36 (2, 4); ▪ №38

б) ♦ ;

1-й творчій групі (2 учні) підготувати першу частину карти подорожі (теоретичний блок – модуль числа, приклади рівнянь з модулями, таблиця «Модуль числа»);

2-й творчій групі (2 учні) підготувати другу частину карти подорожі (теоретичний блок – параметри, приклади рівнянь з параметрами).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Лінійне рівняння з однією змінною
Мета: Опанувати необхідну теоретичну І практичну частину математичних знань про лінійні рівняння, вдосконалити навички використання...

Урок тема: Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною та задач...
Вати знання та уміння учнів щодо розв’язання лінійних рівнянь та задач на рівняння. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

1. лінійні рівняння з однією змінною (9 год)

Тема: Системи нерівностей з однією змінною

Урок тема: Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною
Мета: Закріпити знання учнів про практичне застосування рівнянь, зокрема до розв’язання задач. Вдосконалити навики встановлення залежностей...

І. повторення І систематизація навчального
Головна мета — повторити І привести в систему відомості про рівняння, корені рівняння, розв'язування рівнянь; ввести означення лінійного...

2. Розв’язування лінійних нерівностей І систем нерівностей з однією змінною (7год)
Тема Розв’язування лінійних нерівностей І систем нерівностей з однією змінною (7год)

Уроку Тема Дата прове
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності

Урок № Тема : Повторення. Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь з двома змінними
Урок № Тема: Повторення. Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь з двома змінними

Уроку: урок засвоєння нових знань Обладнання
На цьому уроці ми з Вами маємо вивчити тему «Рівняння». З даною темою ви вже неодноразово стикалися, тому основна наша мета – поглибити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка