Пошук по сайту


Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації

Україна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністраціїНАКАЗ

28 листопада 2012 року м..Синельникове № 355

Про стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Дерезуватської, Роздорської середніх шкіл, Раївської СЗШ - інтернат та Тургенівської НСЗШ за викладанням математики

На виконання плану роботи відділу освіти Синельниківської РДА у листопаді 2012 року було здійснено вивчення питання «Про стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Дерезуватської, Роздорської середніх шкіл, Раївської СЗШ - інтернат та Тургенівської НСЗШ за викладанням математики».

Перевіркою були охоплені такі аспекти викладання математики: виконання діючих програм з математики; здійснення управлінської діяльності адміністрації шкіл щодо стану викладання та рівня знань учнів з математики; рівень сформованості в учнів знань, умінь, навичок; якість залучення учнів до позаурочної роботи математичного напрямку. Вивчення питання здійснювалося шляхом співбесід з адміністрацією шкіл, учителями. вивчення шкільної документації, проведення контрольних зрізів знань.

Математику у перелічених закладах викладає 9 вчителів, з яких 5 мають вищу кваліфікаційну категорію; 2- категорію «спеціаліст І категорії»; 1- «спеціаліст ІІ категорії» та 1 вчитель - категорію «спеціаліст».

Кожен учитель забезпечений програмою з математики, має календарно – тематичне планування уроків, узгоджене адміністрацією навчального закладу.

В ході вивчення питання проведено контрольні зрізи знань, якими було охоплено 84 учні з п’яти навчальних закладів. Відсоток учнів, які засвоїли програму та опанували навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях становить 26%, середньому – 38%, початковому – 36%. Прослідковується розбіжність між результатами контрольного зрізу та оцінкою, виставленою вчителем за останню навчальну тему.

Результати вивчення питання узагальнені довідкою (додаток 1)

Виходячи з вище зазначеного,

НАКАЗУЮ :

1. Довідку про стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Дерезуватської, Роздорської середніх шкіл, Раївської СЗШ - інтернат та Тургенівської НСЗШ за викладанням математики прийняти до відома (додаток 1).

2. Стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Роздорської, Дерезуватської середніх шкіл та Раївської СЗШ - інтернат визнати задовільним.

3. Стан управлінського контролю адміністрації Тургенівської НСЗШ вважати незадовільним.

4. Відділу освіти райдержадміністрації:

4.1. Довести результати перевірки до відома учителів району.

Січень, 2013р.

4.2. Спрямувати роботу районного методичного об’єднання вчителів математики на вирішення питань підвищення ефективності уроку.

5. Керівникам Тургенівської НСЗШ (Кійко Т.В.) та Раївської СЗШ-інтернат (Рудницькому В.М.):

5.1. Стан викладання математики здійснювати щорічно, починаючи з 2013 року.

5.2. Посилити контроль за підготовкою вчителів до уроків та веденням шкільної документації.

2012-2013 н.р.

6. Керівникам закладів освіти району:

6.1. Взяти до відома матеріали вивчення питання стану управлінського контролю за викладанням математики. Особливу увагу звернути на проведення моніторингових досліджень в 9-х та 11-их класах в зв’язку зі складанням іспитів (ДПА та ЗНО).

6.2. Ретельніше підходити до формування профільних математичних класів.

6.3. Вивчати стан викладання предмета «математика» щорічно.

7. Вчителям математики:

7.1. Детально проаналізувати результати перевірки та визначити конкретні заходи щодо покращення викладання математики.

7.2. Урізноманітнювати способи перевірки рівня навчальних досягнень учнів з предмета, зокрема, використовувати тестові завдання різного рівня складності в умовах активного впровадження системи зовнішнього оцінювання.

7.3. Активізувати роботу з учнями шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, участі в МАН, математичних турнірах.

8. Координацію по виконанню наказу покласти на методиста відділу освіти Л.Стеценко, контроль - на заступника керівника відділу освіти Н.Петрик
В.о.керівника відділу освіти Н.ПЕТРИК
Погоджено юристконсульт С. Ігнатіаді
Ознайомлена: Л.Стеценко

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Синельниківської

Райдержадміністрації

№ 355 28.11.2012р.Довідка

про стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Дерезуватської, Роздорської середніх шкіл, Раївської СЗШ - інтернат та Тургенівської НСЗШ за викладанням математики
Листопад , 2012р.

Метою освітньої галузі "Математика" є формування предметної математичної компетентності, необхідної для самореалізації учнів у швидкозмінному світі.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних. Предметні компетенції є структурними елементами змісту математичної освіти.

З метою аналізу викладання курсу математики, відповідно до плану роботи відділу освіти Синельниківської РДА у листопаді 2012 року було здійснено вивчення питання стану управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Дерезуватської, Роздорської середніх шкіл, Раївської СЗШ - інтернат та Тургенівської НСЗШ за викладанням математики.

Перевіркою були охоплені такі аспекти викладання математики:

- виконання діючих програм з математики; - здійснення управлінської діяльності адміністрації шкіл щодо стану викладання та рівня знань учнів з математики; - рівень сформованості в учнів знань, умінь, навичок; - якість залучення учнів до позаурочної роботи математичного напрямку. Вивчення питання здійснювалося шляхом співбесід з адміністрацією шкіл, учителями; вивчення шкільної документації; проведення контрольних зрізів знань.

Даний курс у перевірених школах викладають фахівці: Зайцівській СЗШ- Угланова О.М., освіта середня спеціальна; Роздорській СЗШ- Псарьова С.А., освіта вища та Соловей Н.А., освіта вища; Дерезуватській СЗШ- Гусарова Л.П., освіта вища та Усик Л.М., освіта вища; Тургенівській НСЗШ- Зузик Т.Д., освіта вища; Раївській СЗШ - інтернат Корніленко А.І., Кір’янова С.М. (вчителі початкових класів) та Нестерова В.М., освіта вища.

За результатами атестації 5 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію; двоє вчителів - категорію «спеціаліст І категорії»; 1 вчитель - «спеціаліст ІІ категорії»; 1 вчитель - категорію «спеціаліст». Серед них 1 має педагогічне звання «старший учитель».

Кожен учитель забезпечений програмою з математики, має календарно – тематичне планування уроків, узгоджене адміністрацією навчального закладу.

Календарно – тематичне планування вчителя Тургенівської НСЗШ (Зузик Т.Д.) складено з розрахунку кількості годин, відведених програмою на клас, а не з урахуванням Положення про індивідуальну форму навчання, яке передбачає вивчення предмета кожним учнем окремо.

Матеріальна база перевірених шкіл щодо викладання математики є достатньою. Вчителі забезпечують навчально-виховний процес необхідною наочністю та методичною літературою.

Педагоги за власні кошти придбали дидактичну та методичну літературу.

Співбесіди з учителями показали, що в цілому педагоги знають фактичний матеріал, володіють науковою термінологією, вдало користуються нею. Вчителі працюють над формуванням уявлень та понять, розширюють та систематизують соціальний та пізнавальний досвід дітей. На уроках використовують проблемні ситуації, інтерактивні методи навчання, що дозволяють активізувати роботу учнів.

Відповідно до програми. вчителі планують та проводять необхідні види перевірок. Так, з вересня по листопад 2012 року у:

- Зайцівській СЗШ (вч. Угланова О.М.) сплановано та проведено 3 к/р у 5 кл., 3 к/р – 6 кл., 3 з алгебри і 1 з геометрії – 7 та 9 класах; 2 з алгебри та геометрії – 8 кл.,

- Роздорській СЗШ( вч. Псарьова С.А. та Соловей Н.А.) проведена достатня кількість контрольних робіт.

Проте, у календарно-тематичному плані вчителя Зузик Т.Д. (Тургенівська НСЗШ) не заплановані самостійні роботи 13.09 та 12.10.2012 року, але відображені в класному журналі 7-го класу.

Для перевірки рівня знань учнів пропонувалися завдання контрольного зрізу знань для учнів 5,9 та 11 класів, у ході якого перевірялися знання і вміння спрощувати вирази, знаходити довжину відрізків та розташування точок на площині, розв’язувати нерівності та системи нерівностей з однією змінною, показникових та логарифмічних рівнянь, досліджувати функцію. Завдання 11 класу складені для рівня стандарту та профільного.

Відсоток учнів, які засвоїли програму та опанували навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях становить 26%, середньому – 38%, початковому – 36%.

Нижчі результати мають учні Зайцівської СЗШ (додаток 1.1). Розбіжність між результатами тематичного оцінювання знань учителем та контрольним зрізом за завданнями відділу освіти викладена в додатоку 1.2. Найбільша розбіжність прослідковується у результатах якості знань учнів 5-го класу Роздорської СЗШ (Псарьова С.А.) – -53% та 5-го класу Зайцівської СЗШ (вчитель Угланова О.М.) – - 30%. Відсутня розбіжність у результатах учнів 5-го класу Тургенівської НСЗШ (вчитель Зузик Т.Д.) та 5 і 9 класів Дерезуватської СЗШ (учителі Гусарова Л.П. та Усик Л.М.) .

У ході вивчення питання були виявлені прогалини у знаннях учнів, а саме:

1) Тургенівська НСЗШ :

- у 5 кл. на відтворення геометричного матеріалу, визначення довжини відрізків, застосування законів додавання та віднімання натуральних чисел до спрощення виразів.

2) Зайцівська СЗШ:

- учні 5-го класу помиляються при спрощенні виразів, розкритті дужок, розв’язуванні рівнянь, трапляються труднощі у математичних обчисленнях;

- учні 9-го класу найгірше розв’язали завдання на знаходження області визначення функції.

3) Роздорська СЗШ :

- у 5 кл. на відтворення геометричного матеріалу, визначення довжини відрізків, застосування законів додавання та віднімання натуральних чисел до спрощення виразів;

- в 11 класі на застосування властивостей логарифма до розв’язування рівнянь та ін.

4) Дерезуватська СЗШ:

- у 5 кл. на застосування законів додавання та віднімання натуральних чисел до спрощення виразів;

- учні 9-го класу найгірше впорались із завданням розв’язування рівнянь з модулями.

Учні шкіл перевірених закладів беруть участь в інтелектуальних змаганнях та конкурсах. Так, у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» в 2011-2012 н. р. взяли участь 7 учнів Роздорської СЗШ, 3 учні Зайцівської СЗШ та 14 учнів Раївської СЗШ-інтернат у 2011-2012 н.р. взяли участь в інтелектуальному обласному конкурсі з математики для учнів 5-7 кл. «Еврика». У жовтні 2012 року 17 учнів з чотирьох шкіл: Зайцівської (6 чол.), Роздорської (1 чол.), Дерезуватської (3 чол.) середніх шкіл та Раївської СЗШ-інтернат (7 чол.) стали учасниками обласного конкурсу «Еврика» для учнів 9-11 класів. Але участь учнів у конкурсі не стала результативною. У районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики в 2012-2013 н.р. учень 6 класу Зайцівської СЗШ (вч.Угланова О.М.) посів ІІІ місце, а учениця 6 класу Роздорської СЗШ (вчитель Соловей Н.А.) - 4 місце. Разом з тим, прослідковується недостатня робота вчителів по підготовці учнів до участі у олімпіадах та конкурсах.

Щодо контролю з боку адміністрації закладів за викладанням математики, виявлено наступне:

У Зайцівській СЗШ питання контролю за станом викладання математики відображено у перспективному плануванні закладу. У річному плані роботи на 2011-2012 н.р. сплановано ряд заходів щодо перевірки якості навчання учнів з математики. Так, впродовж минулого навчального року була здійснена перевірка виконання домашніх завдань з математики у 5,9 класах (довідка «Про перевірку стану виконання домашніх завдань з математики у 5,9 класах»); перевірка зошитів для контрольних робіт (результати якої узагальнені довідкою); з 06 по 13 грудня 2011 року стан викладання математики у 6 класі (довідка за підсумками перевірки викладання математики в 6-му класі). У першому семестрі проведені адміністративні контрольні роботи, результати яких узагальнені довідкою. Стан викладання предмета вивчався у листопаді - грудні 2011 року. У вересні та листопаді 2012 року в закладі проведено перевірку ведення зошитів для контрольних робіт та діагностичний контроль рівня та якості знань в 3,5-11 класах (вид узагальнення - довідки).

Разом з тим, не всі результати контролю узагальнюються наказами по закладу.

У Роздорській СЗШ стан викладання математики вивчався у 2008-2009 н.р., результати узагальнені наказом №15 від 19.02.2009 року «Про підсумки викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з математики». У березні 2012 року проведено тиждень математики (підсумки узагальнені наказом № 26 від 23.03.2012 року). Протягом 2010-2011 н.р. ,2011-2012 н.р. підлягали контролю рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з математики та робота вчителя Соловей Н.А. Наказом № 138 від 26.12.2011 року узагальнені результати адміністративних контрольних робіт. Планом роботи на 2013 рік передбачено проведення зрізів знань з предметів (грудень, травень), контроль за веденням зошитів з математики (лютий), вивчення питання відповідності навчальних досягнень учнів вимогам діючих навчальних програм в профільних класах (грудень, травень). Крім того, адміністрацією ведеться моніторинг професійної компетентності вчителів за результатами анкетування учнів, батьків та колег, рівнем знань учнів.

У Раївській СЗШ – інтернат стан викладання математики вивчався у 2008-2009 н.р., результати вивчення узагальнені довідкою та наказом №38-Б від 20.02.2009 року «Про результати вивчення стану викладання математики» та розглянуто на нараді при директорі 23.02.2009 року. У 2012-2013 н.р. сплановано класно-узагальнюючий контроль за роботою учнівських колективів 8 та 9 класів (листопад), перевірку ведення зошитів та організацію і проведення ДПА випускників. Відслідковується рівень навчання учнів за підсумками річного оцінювання та державної підсумкової атестації .

Але результати адміністративних контрольних робіт не узагальнюються наказами. Не сплановано вивчення предмета «математика» на 2012-2013 н.р.

У Тургенівській НСЗШ питання стану викладання математики з 2009 року взагалі не підлягало контролю з боку адміністрації закладу.

Адміністрація Дерезуватській СЗШ дотримується вимог щодо щорічного вивчення стану викладання математики, проведення адміністративних контрольних робіт. Так, адміністрацією навчального закладу у вересні - жовтні 2012 року відповідно до плану робити закладу на 2012-2013 н.р. вивчався стан викладання предмета (результати вивчення узагальнені довідкою та наказом №138 “Про підсумки вивчення стану викладання математики в 5-11 класах”). Директором школи у вчителів математики відвідано 15 уроків, заступником директора з навчальної роботи (Цимбалюк Н.В.) 10 уроків. Разом з тим, адміністрації закладу необхідно урізноманітнити види та форми контролю за роботою вчителів математики.

Таким чином:

  1. Стан управлінського контролю адміністрації Зайцівської, Роздорської, Дерезуватської середніх шкіл та Раївської СЗШ - інтернат визнати задовільним.

  2. Стан управлінського контролю адміністрації Тургенівської НСЗШ вважати незадовільним.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Керівникам Тургенівської НСЗШ (Кійко Т.В.) та Раївської СЗШ-інтернат (Рудницькому В.М.):

1.1. Стан викладання математики здійснювати щорічно, починаючи з 2013 року.

1.2. Посилити контроль за підготовкою вчителів до уроків та веденням шкільної документації.

2012-2013 н.р.

2. Відділу освіти райдержадміністрації:

2.1. Довести результати перевірки до відома учителів району.

Січень, 2013р.

2.2. Спрямувати роботу районного методичного об’єднання вчителів математики на вирішення питань підвищення ефективності уроку.

  1. Керівникам закладів освіти району:

3.1. Взяти до відома матеріали вивчення питання стану управлінського контролю за викладанням математики. Особливу увагу звернути на проведення моніторингових досліджень в 9-х та 11-их класах в зв’язку із складанням іспитів (ДПА та ЗНО).

3.2. Ретельніше підходити до впровадження профільних математичних класів.

3.3. Вивчати стан викладання предмета «математика» у школі щорічно.

4. Вчителям математики:

4.1. Детально проаналізувати результати перевірки та визначити конкретні заходи щодо покращення викладання математики.

4.2. Урізноманітнювати способи перевірки рівня навчальних досягнень учнів з предмета, зокрема, використовувати тестові завдання різного рівня складності в умовах активного впровадження системи зовнішнього оцінювання.

4.3. Активізувати роботу з учнями шляхом залучення школярів до розв’язку завдань підвищеної складності, олімпіадних завдань, участі в МАН, математичних турнірах.

Методист ІМС Л.Б.СТЕЦЕНКО


Додаток 1.1

Результати контрольних зрізів знань

Прізвище вчителя

Клас

Писали

П.р.

Всього

%

С.р.

Всього

%

Д.р.

Всього

%

В.р.

Всього

%

% якості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Зайцівська СЗШ

Угланова О.М.

5

11

2

2

1

5

45,5

1

1

3

5

45,5

1

-

-

1

9

-

-

-

-

-

9

Угланова О.М.

9(а)

10

6

2

1

9

90

1

-

-

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Роздорська СЗШ

Псарьова С.А.

5

21

1

6

1

8

38

6

6

1

13

62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Соловей Н.А.

11

(а)

18

5

2

1

8

44

4

1

2

7

39

-

-

2

2

11

1

-

-

1

5,5

16,5

Тургенівська НСЗШ

Зузик Т.Д.

5

2

-

-

-

-

-

2

-

-

2

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Дерезуватська СЗШ

Гусарова Л.П.

5

9

-

-

-

-

-

-

1

-

1

11

1

3

2

6

66

2

-

-

2

22

88

Усик Л.М.

9(а)

13

-

-

-

-

-

-

2

1

3

23

4

1

2

7

54

3

-

-

3

23

77

Всього по району

84

14

12

4

30

36

14

11

7

32

38

6

4

6

16

19

6

-

-

6

7

26

Додаток 1.2

клас

Вид контролю

Кіл-ть учнів

Рівні

початковий

середній

достатній

високий

якість

к-ь

%

к-ь

%

к-ь

%

к-ь

%

%

Зайцівська СЗШ

5

Тематична оцінка

11

-

-

5

45,5

6

54,5

-

-

54,5

Кон-ий зріз відділу освіти

11

5

45,5

5

45,5

1

9

-

-

9

розбіжність
+45,5

0

-45,9

0

-45,5

9

Тематична оцінка

10

5

50

2

20

2

20

1

10

30

Кон-ий зріз відділу освіти

10

9

90

1

10

-

-

-

-

0

розбіжність
+40

-10

-20

-10

-30

Роздорська СЗШ

5

Тематична оцінка

21

-

-

10

47

7

33

4

20

53

Кон-ий зріз відділу освіти

21

8

38

13

62

-

-

-

-

0

розбіжність
+38

+15

-33

-20

-53

11

Тематична оцінка

18

3

17

10

56

2

11

3

16

27

Кон-ий зріз відділу освіти

18

8

44

7

39

2

11

1

5,5

16,5

розбіжність
+27

-17

0

-11

-10,5

Тургенівська НСЗШ

5

Тематична оцінка

2

-

-

2

100

-

-

-

-

0

Кон-ий зріз відділу освіти

2

-

-

2

100

-

-

-

-

0

розбіжність
0

0

0

0

0

Дерезуватська СЗШ

5

Тематична оцінка

9

-

-

1

11

6

67

2

22

89

Кон-ий зріз відділу освіти

9

-

-

1
6
2
89

розбіжність
0

0

0

0

0

9

Тематична оцінка

13

-

-

3

23

7

54

3

23

77

Кон-ий зріз відділу освіти

13

-

-

3

23

7

54

3

23

77

розбіжність
0

0

0

0

0поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації
«Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах»...

Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Рекомендовано районною методичною радою відділу освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ст. Маловисківської районної ради Кіровоградської області та Робочої програми державної...

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Відділ освіти
Одеської обласної державної адміністрації від 05. 06. 2012 р. №310/од та з метою створення умов для оновлення змісту освіти, впровадження...

П’ятихатської районної державної адміністрації
«Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області у 2014/2015 навчальному...

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Виконавчий орган Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м Києві державної адміністрації)

П’ятихатської районної державної адміністрації
України, наказу департамента освіти І науки облдержадміністрації від 20. 03. 2015 №185/0/212-15 «Про внесення змін до наказу департаменту...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», листа відділу освіти Валківської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка