Пошук по сайту


9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 1 Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 1 Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 1

Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

Початковий рівень

1. Яке з чисел більше х чи у, якщо х-у=-0,1

а) х>у б) х<у в) х=у г) не визначено

2. Порівняйте числа х та у, якщо у=х-0,01

а) х > у б) в) г) х<у д) х=у

3. Розмістіть у порядку зростання числа: х+3, х+0,5; х-1; х-1,5; х.

а) х-1; х-1,5; х; х+0,5; х+3.

б) х; х-1,5; х-1; х+0,5; х+3.

в) х-1,5; х-1; х; х+0,5; х+3

г) х-1,5; х-0,5; х; х+1; х+3

4. Яка з нерівностей є неправильна:

а) 8 > 6 б) 3> в) -0,8 >-0,7 г)

5. Додайте почастинно нерівності 7<12 і 0,5<0,6:

а) 17<18 б) 7,5<12,6 в) 7,5<2,6 г) 3,5<6,6

6. Перемножте почастинно нерівності 7<8 і 0,6<0,8:

а) 7,5<0,8 б) 4,2<4,8 в) 0,35< 0,48 г) 4,2<6,4

Середній рівень:

7. Дано нерівність: -6<х<4. Оцініть значення виразу:

а) 0,2х б) -2х+3

8. Відомо, що а> 5. Порівняйте з нулем значення виразу: 3а-0,5

9. Довести нерівність: (х+3)(х-10)<(х-5)(х-2)

Достатній рівень:

10. Відомо, що 4,5<х<4,6 і 3,9<у<4. Яких значень може набувати

а) х+у б) -3х+4у

11. Відомо, що 3,3<<3,4. Оцінити значення виразу:

12. Оцінити периметр рівнобедреного трикутника з основою а і бічною стороною в, якщо 11<а<15, 12<в<20.

Високий рівень:

13.


9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 2

Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

Початковий рівень

1. Яке з чисел більше х чи у, якщо х-у=0,4

а) х>у б) х<у в) х=у г) не визначено

2. Порівняйте числа х та у, якщо у=х-0,2

а) х=у б) в) г) х<у д) х>у

3. Розмістіть у порядку зростання числа: х-3, х-0,5; х+1; х+1,5; х.

а) х+1; х+1,5; х; х-0,5; х-3.

б) х; х+1,5; х+1; х-0,5; х-3.

в) х+1,5; х+1; х; х-0,5; х-3

г) х-3; х-0,5; х; х+1; х+1,5

4. Яка з нерівностей є правильною:

а) >3 б) -0,8 >-0,7 в) г) 1,7>0,6

5. Додайте почастинно нерівності 0,5<0,6 і 4<5:

а) 4,7<5,5 б) 2,5<3,6 в) 2<3 г) 4,5<5,6

6. Перемножте почастинно нерівності 0,5<0,6 і 4<5:

а) 4,5<5,6 б) 2<3 в) 0,2< 0,3 г) 2,5<3

Середній рівень:

7. Дано нерівність: -4<х<-2. Оцініть значення виразу:

а) -0,3х б) 2х-3

8. Відомо, що а<7. Порівняйте з нулем значення виразу: 2а+1,5

9. Довести нерівність: (х-4)(х+9)>(х+12)(х-7)

Достатній рівень:

10. Відомо, що 2,5<х<3,6 і 1,8<у<4. Яких значень може набувати

а) х - у б) -2х+3у

11. Відомо, що 2,4<<2,5. Оцінити значення виразу:

12. Оцінити периметр рівнобедреного трикутника з основою 4 і бічною стороною в, якщо 3<в<3,1.

Високий рівень:

13.

9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 3

Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

Початковий рівень

1. Яке з чисел більше х чи у, якщо у-х=-0,1

а) х>у б) х<у в) х=у г) не визначено

2. Порівняйте числа х та у, якщо х=у-0,01

а) х > у б) в) г) х<у д) х=у

3. Розмістіть у порядку зростання числа: 2; ; 2,1; -2,1; -2

а) ; -2,1; -2; 2; 2,1

б) 2; ; 2,1; -2,1; -2

в) -2,1; -2; ; 2; 2,1

г) -2,1; -2; 2; ; 2,1

4. Яка з нерівностей є неправильна:

а) 8 > 6 б) 3> в) -0,8 <-0,7 г)

5. Додайте почастинно нерівності 6<8 і 0,7<0,9:

а) 17<18 б) 4,2<7,2 в) 6,7<8,9 г) 0,13<0,17

6. Перемножте почастинно нерівності 6<8 і 0,7<0,9:

а) 7,5<0,8 б) 4,2<7,2 в) 0,35< 0,48 г) 4,2<6,4
9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 4

Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

Початковий рівень

1. Яке з чисел більше х чи у, якщо у-х=0,04

а) х>у б) х<у в) х=у г) не визначено

2. Порівняйте числа х та у, якщо х=у+0,01

а) х > у б) в) г) х<у д) х=у

3. Розмістіть у порядку зростання числа:

3,-3; -; 3,1; 3,14;

а) 3,-3; -; 3,1; 3,14;

б) -3,-; ; 3,1; 3,14

в) -; -3; 3,1; ; 3,14

г) -; -3; 3,1; 3,14;

4. Яка з нерівностей є правильна:

а) 8 > 16 б) 2> в) -0,6 >-0,7 г)

5. Додайте почастинно нерівності 5<9 і 0,7<0,9:

а) 17<18 б) 5,7<9,9 в) 0,12<0,18 г) 1,3<1,7

6. Перемножте почастинно нерівності 5<8 і 0,5<0,9:

а) 2,5<7,2 б) 4,2<7,2 в) 0,25< 0,72 г) 4,2<6,4
9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 1

Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

Початковий рівень

1. Яке з чисел більше х чи у, якщо х-у=-0,1

а) х>у б) х<у в) х=у г) не визначено

2. Порівняйте числа х та у, якщо у=х-0,01

а) х > у б) в) г) х<у д) х=у

3. Розмістіть у порядку зростання числа: х+3, х+0,5; х-1; х-1,5; х.

а) х-1; х-1,5; х; х+0,5; х+3.

б) х; х-1,5; х-1; х+0,5; х+3.

в) х-1,5; х-1; х; х+0,5; х+3

г) х-1,5; х-0,5; х; х+1; х+3

4. Яка з нерівностей є неправильна:

а) 8 > 6 б) 3> в) -0,8 >-0,7 г)

5. Додайте почастинно нерівності 7<12 і 0,5<0,6:

а) 17<18 б) 7,5<12,6 в) 7,5<2,6 г) 3,5<6,6

6. Перемножте почастинно нерівності 7<8 і 0,6<0,8:

а) 7,5<0,8 б) 4,2<4,8 в) 0,35< 0,48 г) 4,2<6,4


9 клас Алгебра Контрольна робота №2 Варіант 2

Числові нерівності та їх властивості. Доведення нерівностей

Початковий рівень

1. Яке з чисел більше х чи у, якщо х-у=0,4

а) х>у б) х<у в) х=у г) не визначено

2. Порівняйте числа х та у, якщо у=х-0,2

а) х=у б) в) г) х<у д) х>у

3. Розмістіть у порядку зростання числа: х-3, х-0,5; х+1; х+1,5; х.

а) х+1; х+1,5; х; х-0,5; х-3.

б) х; х+1,5; х+1; х-0,5; х-3.

в) х+1,5; х+1; х; х-0,5; х-3

г) х-3; х-0,5; х; х+1; х+1,5

4. Яка з нерівностей є правильною:

а) >3 б) -0,8 >-0,7 в) г) 1,7>0,6

5. Додайте почастинно нерівності 0,5<0,6 і 4<5:

а) 4,7<5,5 б) 2,5<3,6 в) 2<3 г) 4,5<5,6

6. Перемножте почастинно нерівності 0,5<0,6 і 4<5:

а) 4,5<5,6 б) 2<3 в) 0,2< 0,3 г) 2,5<3

Середній рівень:

7. Дано нерівність: -0,7<х<2. Оцініть значення виразу:

а) 5х б) -3х-2

8. Відомо, що а > 4. Порівняйте з нулем значення виразу: 5а+1,5

9. Довести нерівність: (х-6)(х+4)<(х+2)(х-4)

Достатній рівень:

10. Відомо, що 1,4<х<4,2 і 2<у<3. Яких значень може набувати

а) х - у б) -х+2у

11. Відомо, що 3,8<<5,4. Оцінити значення виразу:

12. Оцінити середню лінію трапеції з основою а і в , якщо 9<а<13, 8<в<15.

Високий рівень:

13.


Середній рівень:

7. Дано нерівність: -2<х<8. Оцініть значення виразу:

а) 0,3х б) -2х+3

8. Відомо, що а > 7. Порівняйте з нулем значення виразу: 4а-1,5

9. Довести нерівність: (х+6)(х-9)>(х+11)(х-14)

Достатній рівень:

10. Відомо, що 0,5<х<2,3 і 2,9<у<3. Яких значень може набувати

а) х+у б) -3х+4у

11. Відомо, що 1,8<<2,4. Оцінити значення виразу:

12. Оцінити периметр рівнобічної трапеції з основою а і в та бічною стороною с , якщо 9<а<12, 10<в<14; 2<с<4.

Високий рівень:

13.

Середній рівень:

7. Дано нерівність: -6<х<4. Оцініть значення виразу:

а) 0,2х б) -2х+3

8. Відомо, що а> 5. Порівняйте з нулем значення виразу: 3а-0,5

9. Довести нерівність: (х+3)(х-10)<(х-5)(х-2)

Достатній рівень:

10. Відомо, що 4,5<х<4,6 і 3,9<у<4. Яких значень може набувати

а) х+у б) -3х+4у

11. Відомо, що 3,3<<3,4. Оцінити значення виразу:

12. Оцінити периметр рівнобедреного трикутника з основою а і бічною стороною в, якщо 11<а<15, 12<в<20.

Високий рівень:

13.


Середній рівень:

7. Дано нерівність: -4<х<-2. Оцініть значення виразу:

а) -0,3х б) 2х-3

8. Відомо, що а<7. Порівняйте з нулем значення виразу: 2а+1,5

9. Довести нерівність: (х-4)(х+9)>(х+12)(х-7)

Достатній рівень:

10. Відомо, що 2,5<х<3,6 і 1,8<у<4. Яких значень може набувати

а) х - у б) -2х+3у

11. Відомо, що 2,4<<2,5. Оцінити значення виразу:

12. Оцінити периметр рівнобедреного трикутника з основою 4 і бічною стороною в, якщо 3<в<3,1.

Високий рівень:

13.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Підсумкова контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Пропонуються 20 варіантів. Кожен варіант складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань

Контрольна робота 2 векторна алгебра теоретичні положення

Контрольні роботи з алгебри для учнів 10 класу екстернатної форми...
З теми: «Числові функції. Арифметичний корінь n – степеня. Степінь з раціональним показником.»

Тема Функції, рівняння І нерівності(12год)
Числові функції. Способи задання числових функцій. Властивості функцій: область визначення, область (множина) значень функції, проміжки...

Дата проведення
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності

Уроку Тема Дата прове
Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв'язок нерівності

1. Функції, рівняння І нерівності (12 год)
Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень. Самостійна робота

1 0 клас, алгебра, продовження
Вивчення нового матеріалу за підручником Алгебра и начала анализа, 10 класс [профильный уровень] (A. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский,...

Контрольна робота з алгебри І початків аналізу (І курс)

Контрольна робота з алгебри І початків аналізу (І курс)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка