Пошук по сайту


Шаблон доповіді на педагогічну раду

Шаблон доповіді на педагогічну раду

Шаблон доповіді на педагогічну раду.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Сарабун Людмила Володимирівна

Підсумки успішності на кінець І семестру _____________ н.р.

У _____________ н.р. у школі укомплектовано ____ класів ( ___ – початкової школи, ___ – середньої, ___ – старшої). У них на початок навчального семестру було ____ учнів. Протягом семестру вибули____ учнів (з ________ класів), прибули – ___ (в ____________ класи ). Кількість учнів на кінець семестру – ______. В порівнянні з попереднім навчальним роком цей показник є ____________ на ____. Спостерігаючи за кількістю учнів протягом останніх 3 років, маємо:

табл.1

Навчальні роки

Кількість учнів

Різниця в порівнянні з попереднім н.р.+_Загалом по класах за рівнями навчальних досягнень учні розподіляються так:

табл.

№ з/п

Клас

К-ть учнів на кінець семестру

Кількісний показник рівня навчальних досягнень (у %)

Класний керівник

високий

достатній

середній

початковий

1

3-А2

3-Б3

4-А4

4-Б5

5-А6

5-Б7

6-А8

6-Б9

7-А10

7-Б11

8-А12

8-Б13

9-А14

9-Б15

1016

11
Середній кількісний показник рівня навчальних досягнень є таким:

  • високий рівень – ___ учнів ( ___%);

  • достатній – ___ ( ___ %);

  • середній – ___ ( ___ %);

  • початковий – ___ ( ____ %).

Не атестованих учнів _____.

Порівнюючи навчальні досягнення учнів у відсотках за останні 3 роки,

маємо:

табл. 3

Навчальні роки

Рівні навчальних досягнень

високий

достатній

середній

початковийУ порівнянні з минулим навчальним роком учнів, які виявляють високі навчальні показники, стало ________ на ___ % ; тих, хто навчається на достатньому рівні, стало відповідно на ___ % _______. Якість знань змінилася: _____________ .

Варто також відмітити успіхи учнів школи та їх наставників в предметних олімпіадах на рівні району. Призерів маємо ____.

Аналізуючи стан успішності по класах, можна сказати, що якісний показник навчальних досягнень у відсотках є таким:

табл. 4

Клас

Якісний показник навчальних досягнень у %

Класний керівник


Здійснюючи моніторинг успішності і узагальнюючи вищезазначене, варто відмітити високі навчальні показники по __________________________ класах. Хотілося б привернути увагу всього колективу до успішності по ____________ класах, де успішність є низькою (50 і нижче %).

Аналізуючи успішність за предметами, то по початковій школі можна зробити такі узагальнення якісного показника навчальних досягнень учнів у %:

табл. 5

Предмет

Клас

Укр. мова

Читання

Математика

Англійська мова

Трудове навчання

Я у світі

Природознавство

3-А


3-Б


4-А


4-Б


Середній якісний показник у %Очевидно, що учні початкової школи засвоюють матеріал якісно з усіх предметів. Дещо гірші якісні показники з ________________________________ (______класи).

У відсотках якісні показники по середній і старшій школі є такими:

табл. 6

Клас

Предмет

5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9-А

9-Б

10

11

Середній якісний показник у %

математ
алгебра
геометр
географія
біологія
природоз
англ. м.
світова. л.
інформ.
укр. м.
укр. літ
хімія
осн. здор
труд. хл.
труд. дів.


фізкульт
правозн.
економіка
вс. істор.
іст. Укр.
фізика
астроном
Зах. Вітч.
образ. м.
худож. к.
муз мист.
люд.і світ
екологія
нім. мова

У цьому семестрі важко дітям давалися такі предмети: ________________________________________________________________________________________________________________________________________. Не зовсім легко – ____________________________________________________ .

Адміністрація школи протягом семестру постійно здійснювала внутрішньошкільний контроль за успішністю учнів. Всього відвідано уроків ___, з них з метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів – ___.

На успішність наших учнів впливає проведення педагогами цікавих, нестандартних, відкритих уроків. Цього семестру відкриті уроки були проведені вчителями:

  • ______________ з теми __________________________________________ у ____ класі;

  • _______________ з теми __________________________________________ у ____ класі;

  • _______________ з теми __________________________________________ у ____ класі;

  • _______________ з теми __________________________________________ у ____ класі.

Слід відзначити, що у цьому навчальному році вчителі виявляють

______________ активність у проведенні відкритих уроків.

У І семестрі ___________ н.р. в школі було проведено предметні тижні з ____________________________________________________________________, метою яких була підтримка інтересу до вивчення предметів, виявлення та підтримка учнівської обдарованості. Для проведення предметних тижнів було складено плани, подано на розгляд і затвердження директору школи.

З року в рік, готуючись до педагогічної ради і підсумовуючи успішність учнів на кінець І семестру, за допомогою різних дослідницьких методів намагаюся відібрати і узагальнити причини низьких якісних показників навчальних досягнень учнів. Хочу сьогодні надати можливість вам, вчителі, назвати причини низької успішності.(Виступи вчителя1, вчителя2, вчителя3.)

Додам, що однією із причин низьких якісних показників навчальних досягнень є відставання учнів у навчанні. Причини відставання:

1) недоліки в біологічному чи психічному розвитку;

2) втрата позитивного інтересу до навчання;

3) недостатня вихованість;

4) втрата навичок навчальної праці;

5) негативний вплив оточення.

В процесі відвідування уроків спостерігаються ознаки, за якими можна говорити про відставання учнів у навчанні. Ці ознаки є такими: 1) учень не може сказати, в чому трудність завдання, намітити план його вирішення самостійно, вказати, що нового одержано в результаті її вирішення;

2) учень не задає запитань за змістом виучуваного, не робить спроб знати і не читає підручника, додаткової до підручника літератури;

3) учень пасивний і відвертається у ті моменти уроку, коли йде пошук, вимагається напруження думки, подолання труднощів;

4) учень не реагує емоційно на успіхи і невдачі, не може дати оцінки своїй роботі, не контролює себе;

5) дитина не може пояснити мету виконуваної нею вправи, сказати, на яке правило вона дана, не виконує вказівок правила, пропускає дії, плутає їх порядок, не може перевірити одержаний результат і хід роботи;

6) учень не може відтворити визначення понять, формул, доведень, не може викласти систему понять, відійти від головного тексту; не розуміє тексту, побудованого на вивченій системі понять.

Цю сукупність ознак можна було б конкретизувати стосовно навчальних предметів.

Серед причин відставання у навчанні та низької успішності – небажання дітей вчитися, негативний вплив сімейної атмосфери, недоліки в діяльності школи.

Оптимальною є така система заходів для надання допомоги невстигаючому школяреві:

1. Допомога в плануванні навчальної діяльності (планування повторення й виконання мінімуму вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності стосовно аналізу й усунення типових помилок тощо).

2. Додаткове інструктування в ході навчальної діяльності.

3. Стимулювання навчальної діяльності (заохочення, створення ситуацій успіху, спонукання до активної праці тощо).

4. Контроль над навчальною діяльністю (частіше опитування учня, перевірка всіх домашніх завдань, активізація самоконтролю в навчальній діяльності тощо).

5. Різноманітні форми взаємодопомоги.

6. Додаткові заняття вчителя з учнем.

Для попередження неуспішності учнів слід використовувати:

1. Всебічне підвищення ефективності кожного уроку.

2. Формування пізнавального інтересу до навчання й позитивних мотивів.

3. Індивідуальний підхід до учня.

4. Спеціальну систему домашніх завдань.

5. Посилення роботи з батьками.

6. Залучення учнівського активу до боротьби за підвищення відповідальності учня за навчання.

На низькі навчальні показники цього семестру впливали ущільнення навчального матеріалу в зв’язку із призупинення навчального процесу (воно було через організацію на базі школи виборчої дільниці, ___________________ ___________________________________________________________________). На низький рівень успішності, як і зазвичай, впливли складність програм, підручників, своєрідність та індивідуальність окремих учнів, з якими не легко йти на контакт, погане відвідування учнями школи, тривала відсутність вчителя та ін.

Зупинюся на одній із причин низької успішності – це сучасний підручник, як основний засіб навчання. Скористаюся основним методом емпіричного дослідження – порівнянням, а узагальнення, гадаю, ви зможете зробити самі.

(Порівняння змісту підручників для 1 класу 1941 року і 2012 року видання)

Отож, на кінець поточного року висловлю сподівання, що за реформами в освіті, які чекають нас з дня на день, прийдуть нові перспективи: більш втішні для нас і, головне, потрібні для наших дітей.

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка