Пошук по сайту


Матеріали для проведення математичного тижня в школі

Матеріали для проведення математичного тижня в школі

Сторінка1/2
  1   2Матеріали для проведення математичного тижня в школі.

У роботі представлено матеріали для проведення математичного тижня в школі. Збірка цікавих арифметичних, геометричних і логічних задач, ілюстрацій, що демонструють деякі помилкові зорові враження, матеріали для математичних стіннівок тощо – все це дає можливість викликати, підтримати та примножити інтерес до математики, як інструменту удосконалення розумових здібностей.

Одна із задач школи—виявити та розвити здібності молоді, залучити їх до творчої праці. Країні потрібні креативні особистості в усіх сферах діяльності, в тому числі і в математиці.

Виникненню стійкого інтересу до математичної науки сприяють різноманітні позаурочні форми роботи: факультативи, гуртки, математичні тижні, тощо.
Математична гра
«Найслабша ланка» (9-11класи)

Мета: популяризувати математичні знання, розвивати кмітливість та винахідливість, логічне мислення, формувати вміння приборкувати хвилювання, зосереджуватись, діяти раціонально.

І. Організаційний момент.

Від кожного з класів (9-11) обирають по 2 учасники. Гра проводиться у п’ять турів. Після кожного туру вибуває один «найслабший» за рішенням журі учасник. У першому турі кожен учасник відповідає по черзі на 4 запитання. В останньому п’ятому турі визначається переможець.

За бажанням учасників можливий музичний супровід (фон). По закінченню гри переможець та учасники нагороджуються призами, дипломами тощо.

Запитання

І тур.

 1. Скільки отримаємо, якщо 2 десятки помножимо на 3 десятки?(60 десятків).

 2. Який добуток -1·325?(-325).

 3. Скільки десятків отримаємо, якщо 6 десятків поділимо на 2 десятки? (жодного;0,3 десятки).

 4. Яка сума кутів трикутника?(180º).

 5. Яка сума кутів чотирикутника?(360º).

 6. Прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються – називають. . . (паралельними).

 7. Який периметр трикутника із сторонами 1; 2; 100? (такий трикутник не існує)

 8. На полиці 25 підручників. Якщо рахувати зліва, то «Алгебра» одинадцята, а якщо з іншого боку, то яка?(15).

 9. Сота частина числа – це?(відсоток).

10) Із пунктів А і В одночасно два автомобіля виїхали назустріч один одному зі швидкістю 60км/год і 80км/год. Хто з них буде ближче до пункту А у момент зустрічі?(відстань однакова).

11) Як називається відрізок, що сполучає дві точки кола?(хорда).

12) Як називається твердження, що не потребує доведення?(аксіома).

13) Скільки двозначних чисел можна скласти, використовуючи цифри 0 і 1? назвати їх.( 11;10).

14) Якою цифрою закінчується добуток чисел 13·14·15?(0).

15) Якою цифрою закінчується добуток чисел 17·13·15?(5).

16) Скільки вершин у паралелепіпеда?(8).

17) Скільки ребер у куба?(16).

18) Скільки граней у куба?(6).

19) Який стілець стійкіший: триногий чи чотириногий?(триногий)

20) Три людини потиснули один одному руки. Скільки рукостискань?(3).

21) Три картоплини варяться 15хв. А як довго треба варити 6 картоплин?

(15хвилин).

22) Два брати вчили уроки 2 години. Скільки годин вчив кожен?(2год)

23) У кожного з трьох братів є по дві сестри. Скільки дітей у родині?(5).

24) Назвати слово, що є і числівником і дієсловом.(три).
ІІ тур.

25) Коли сума двох чисел дорівнює одному із доданків?(один із доданків 0).

26) Коли добуток двох чисел дорівнює одному із множників?(один із множників 0 або 1) .

27) Мільйон міліметрів – скільки це кілометрів?(1км).

28) Якою буде сторона квадрата, якщо його площа 1ар?(10метрів).

29) Якою буде сторона квадрата, якщо його площа 1гектар?(100метрів).

30) Найменше натуральне число?(1).

31) Скільки отримаємо, якщо перемножимо всі цілі числа від -3 до 7?(0).

32) Як називається твердження, що потребує доведення?(теорема).

33) Яка властивість суміжних кутів?(в сумі 180º).

34) Яка властивість вертикальних кутів?(вони рівні).

35) Яка властивість відповідних кутів?(вони рівні).

36) Яка властивість внутрішніх різносторонніх кутів при паралельних прямих і січній?(вони рівні).

37) Якщо катет, що лежить навпроти кута 30º дорівнює 7см, то гіпотенуза дорівнює…(14см).

38) Якщо гіпотенуза дорівнює 10см, то радіус кола, описаного навколо даного трикутника буде…(5см).

39) Сторону квадрата збільшили у 5 разів. Як змінилась його площа? (збільшилась у 25 разів)

40) Ребро куба збільшили у 2 рази. Як змінився його об’єм?(збільшився у 8 разів).

41) Назвіть найбільше натуральне число.(немає).

42) Як називають два числа, сума яких дорівнює нулю?(протилежні)

43) Як називають два числа, добуток яких дорівнює 1?(взаємо обернені).

44) Скільки всього існує цифр?(10).
ІІІ тур.

45) Наука, що вивчає властивості фігур на площині.(планіметрія).

46) Що потрібно ромбу, щоб стати квадратом?(рівність кутів при сусідніх вершинах).

47) Що потрібно прямокутнику, щоб стати квадратом?(рівність суміжних сторін).

48) Два числа перемножили – вийшло 500, більше з них поділили на менше – знов 500. що це за числа?(500 і 1).

49) Яка імовірність того, що завтра настане 31 квітня?(0).

50) У кошику 5 зелених, 7 жовтих і 3 червоних яблука. Яка ймовірність того, що навмання витягнутий фрукт – яблуко (1)

51) Яка ймовірність того, що ваш день народження припаде на суботу? (1/7).

52) Координата точки по осі Х називається…(абсциса).

53) Координата точки по осі У називається…(ордината).

54) Як називається відрізок, що з’єднує дві несусідні вершини многокутника?(діагональ).

55) Відрізок, що з’єднує вершину трикутника із серединою протилежної сторони називається…(медіана).

56) Відрізок, що з’єднує середини двох бічних сторін трикутника називається…(середня лінія).

57) Як називається графік квадратичної функції?(парабола).

58) Як називається графік обернено-пропорційної функції?(гіпербола).

59) У рівнобедреного трикутника дві сторони 2см і 5см. Яка довжина третьої сторони?(5см).

60) Половина числа дорівнює 30. чому дорівнює його третина?(20).
IV тур.

61) Хто жив раніше: Піфагор чи Фалес?(Фалес).

62) Кого називали «батьком алгебри»?(Вієта).

63) Кого називали «Принцесою математики»?(С. Ковалевську).

64) Назвати сторони єгипетського трикутника.(3; 4; 5).

65) Як називають частину круга, обмежену хордою і дугою?(сегмент).

66) Як називають частину круга, обмежену двома радіусами і дугою?

(сектор).

67) Хто перший обчислив число П(Архімед).

68) Чиє ім’я носить шкільна геометрія?(Евклід).

69) Кого називали «король математики»?(Гауса).

70) Цеглина важить 2кг і ще півцеглини. Скільки важить цеглина?

(4кг).

71) Один доданок дорівнює Х, а другий у 4 рази більший. Чому дорівнює

їх сума?(5Х).

72) Позавчора Сашкові було 9 років, а у наступному році вже буде 12.

Назвіть дату народження Сашка. (31 грудня).
V тур.

73) Яка імовірність того, що ти виграєш конкурс?( ½).

74) Яка імовірність того, що виграє дівчина?(1 або ½ або 0).

75) Якщо функція парна, то її графік симетричний відносно…(осі ординат).

76) Якщо функція непарна, то її графік симетричний відносно (початку координат).

77) Скільки розв’язків має рівняння cosХ=5?(жодного).

78) Скільки розв’язків має рівняння sinХ=1?(безліч).

79) Що можеш розповісти про графік функції у=5Х+2?(пряма, зростає, перетинає вісь ординат у точці 2).

80) Що можеш розповісти про графік функції у=-2/Х?(гіпербола, вітки у ІІ і IV чвертях).
Матеріали для проведення конкурсу «Морський бій»

(для учнів 5 класів)

Фігура 1 «Ключ»

Постріли:

2в, 2г, 2д, 2е, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 4б, 4в, 4е, 4ж, 5б, 5в, 5е, 5ж, 6в, 6г, 6д, 6е,

7г, 7д, 8г, 8д, 9г, 9д, 10г, 10д, 11г, 11д, 12г, 12д, 13в, 13г, 13д, 14б, 14в, 14г,

14д, 15в, 15г, 15д, 16г, 16д.
Фігура 2 «Келих»

Постріли:

2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 3б, 3з, 4б, 4з, 5б, 5з, 6б, 6в, 6ж, 6з, 7в, 7г, 7е, 7ж, 8г, 8д. 8е, 9б, 10д, 11д, 12д, 13д, 14д, 15в, 15г, 15д, 15е, 15ж.
Фігура 3 «Парасолька»

Постріли:

2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3і, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4і, 4к, 5б, 5в, 5ж, 5к, 5л, 6ж, 7ж, 8ж, 9ж, 10ж, 9д, 10д, 11д, 11е, 11ж.
Фігура 4 «Хатинка»

Постріли:

2ж, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и. 3і, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4і, 4к,5б, 5в. 5г, 5д, 5е, 5ж, 5з, 5и, 5і, 5к, 5л, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 6и, 6і,7г, 7е, 7ж, 7з,7і, 8г, 8д, 8е, 8з, 8и, 8і, 9г, 9д, 9е, 9з, 9и, 9і.


Матеріали для проведення конкурсу «Юний художник»

(для учнів 6-8 класів)
Фігура 1 «Вовк»
Точки:

1(0; 4) 6(8;-8) 11(-2;-8) 16(-10;4) 21(-4;8)

2(10; 2) 7(8;-3) 12(-2;-2) 17(-8; 4) 22( 0;4)

3(16; 0) 8(4;-2) 13(-6 ; 2) 18(-6; 6)

4(10; 0) 9(0;-2) 14(-9 ;2) 19(-6;8)

5(10;-8) 10(0;-8) 15(-10;3) 20(-4;6)
Фігура 2 «Пес»

Точки:

1(-2;7) 6(7; 3) 11( 4;-2) 16(-5;2)

2(-2;5) 7(7; 1) 12(-2;-2) 17(-7;2)

3(-1;7) 8(6;-1) 13(-2;-7) 18(-7;5)

4(-1;1) 9(6;-7) 14(-4;-7) 19(-3;5)

5(6;1) 10(4;-7) 15(-4;1) 20(-2;7)
Фігура 3 «Тюльпан»

Точки:

1(0,5;8) 5(1;1) 9(1;-5) 13(-2;2)

2(2;6) 6(1;-4) 10(1;-9) 14(-4,5;8)

3(5,5;8) 7(2;-2) 11(0;-9) 15(-1;6)

4(3;2) 8(0;6) 12(0;1) 16(0,5;8)
Фігура 4 «Кішка»

Точки:

1(4;6) 6(-2;-5) 11(-2;10) 16(1;6) 21(3;6)

2(4;-4) 7(-2;4) 12(-1;9) 17(1;5) 22(3,5;7)

3(2;-7) 8(-1;5) 13(1;9) 18(2;4) 23(4;6)

4(-1;-7) 9(-1;6) 14(2;10) 19(2;-5)

5(-1;-6) 10(-2;7) 15(2;7) 20(3;-4)
Фігура 5 «Золота рибка»

Точки:

1(10;-6) 7(-10;3) 13(0;11) 19(6;0) 25(11;-1)

2(8;-6) 8(-5;3) 14(0;4) 20(8;-2) 26(9;-3)

3(2;-4) 9(-10;9) 15(1;5) 21(9;0) 27(10;-4)

4(0;-1) 10(-4;7) 16(3;5) 22(9;-1) 28(10;-6)

5(-2;-2) 11(-3;11) 17(1;3) 23(10;0)

6(-4;-2) 12(-1;8) 18(1;0) 24(10;-1)

Фігура 6 «Ключ»

Точки:

1(-1;5) 5(5;0) 9(7;-2) 13(6;-7) 17(-9;5)

2(-1;4) 6(6;-1) 10(8;-3) 14(-3;2) 18(-9;6)

3(-2;3) 7(7;0) 11(6;-5) 15(-4;1) 19(-6;9)

4(3;-2) 8(8;-1) 12(7;-6) 16(-5;1) 20(-5;9)
"ПАРАСОЛЬКА"а

б

в

г

д

е

ж

з

и

і

к

л

м

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

3

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

4

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

5

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Х

 

6

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"КЛЮЧ"

а

б

в

г

д

е

ж

з

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

3

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

4

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

5

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

6

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

7

 

 

 

Х

Х

 

 

 

8

 

 

 

Х

Х

 

 

 

9

 

 

 

Х

Х

 

 

 

10

 

 

 

Х

Х

 

 

 

11

 

 

 

Х

Х

 

 

 

12

 

 

 

Х

Х

 

 

 

13

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

14

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

15

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

16

 

 

 

Х

Х

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 
"КЕЛИХ"


а

б

в

г

д

е

ж

з

и

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

3

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

4

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

5

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

6

 

Х

Х

 

 

 

Х

Х

 

7

 

 

Х

Х

 

Х

Х

 

 

8

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

9

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

15

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ХАТИНКА"
а

б

в

г

д

е

ж

з

и

і

к

л

м

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

4

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

5

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

6

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

7

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

8

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

9

 

 

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали для математичної стіннівки
Із життя великих математиків

 • Великий математик Архімед (близько 287-212 рр. до н.е.) був геніальним інженером. Для захисту Сіракуз він сконструював потужні катапульти, що прицільно стріляли кам’яними глибами. Ще одна машина, що наводила жах на супротивників – береговий кран, який повертався за межі стін та закидав ворожі кораблі важкими кам’яними або свинцевими глибами, гаки підхоплювали кораблі та кидали їх з великої висоти, увігнуті дзеркала підпалювали кораблі.

 • Одного разу англійська королева прочитала книжку «Аліса в країні чудес» Льюїс Керролл, яка їй дуже сподобалась. Королева зажадала прочитати всі книжки цього автора. Вона була дуже здивована, побачивши наступного дня багато книжок, написаних незрозумілими математичними символами: автор книжки, яка її зацікавила, виявився математиком.

 • Відомо, що Софія Василівна Ковалевська, російський математик, була в дні Паризької комуни в осадженому Парижі.

 • Леонард Ейлер у Петербурзі заслужив звання найкращого математика світу. За своє життя він написав більше ніж 800 праць. Останні 17 років життя Ейлер був сліпим і математичні дослідження проводив за допомогою учнів.

 • Карлу Фрідріху Гаусу математика замінила звичайні дитячі ігри.

Йому вдалося розв’язати задачу, яка була не під силу математикам у продовж 2000 років—побудувати правильні семикутник і дев’ятикутник.

 • Чи відомо вам, що Рено Декарт першим запропонував нумерацію крісел у театрі по рядах і місцях?


Сторінки історіїСипкі тіла та рідини в Україні міряли мірками:

1. Пуд—16 кг(1 мірка)

2. Корчак—2 відра

3.Бочка—40 відер

4.Лукно—4 відра

5.Відро—12,5 л

6.Цебер—3 відра

7.Пляшка—0,7 л

8.Кварта—0,25 л

9.Синжап—100 г

10.Кубка—0,5 л

11.Деко—10 кг

12.Кіло—1 кг

13.Корець—100 кг

15Фунт—0,4 кг

16.Гарнець—4 л

17.Чвертка—25 кг

20.Мацьок—50 кг

19.Кавуш—5 кг

18.Гелетка—25 кг

Під час жнив та сінокосів селяни користувалися мірами:

1.Сирота—3 кулаки стебла

2. Сніп—3 сироти

3.Копа—60 снопів

4.Околіт—вимочений сніп

5.Стос—велика купа снопів

6.Пук—10 снопів

7.Китиця—жмут соломи для

покриття хати

Міри скошеного сіна—копиця

скирта, оборіг

Старовинні монети в Україні:

1.Шаг—0,5 копійки

2.Гривня—3 копійки

3.Золотий—5 гривень

4.Семигривеник—20 копійок

(на Полтавщині)

6.Копа грошей—25 копійок

(на Житомирщині)

5.Сороківка—20 копійокКонкурс для батьків
Розв’яжіть задачу Л.М.Толстого «Куди поділася 1 копійка?»

Дві селянки продавали яблука, кожна по 30 штук. Перша продавала за 1 копійку 2 штуки, а друга за 1 копійку—3 штуки. Перша вторгувала 15 копійок, друга—10 копійок. Якось друга селянка не змогла піти на базар і попросила першу продавати її яблука. Та погодилась і продавала так: 5яблук за 2 копійки, оскільки вона за 1 копійку продавала свої 2 яблука, а сусідчині за 1 копійку 3 яблука. У першої селянки було тепер 60 яблук. Вона зробила 12 купок по 5 яблук, продала кожну купку по 2 копійки і була здивована, що вторгувала не 25 копійок, а лише 24. Де поділася 1 копійка?
Логічні задачі

У бідного лицаря було дві дуже правдиві дочки Ельза і Жанна. Навіть 1 квітня вони говорили правду. Тільки в день народження сестри могли сказати неправду, і то лише тоді, коли їх розпитували про день народження. 6 квітня 1442 року якийсь подорожній запитав про день їхнього народження. Ельза відповіла: «Він був учора», а Жанна сказала: «Він буде завтра». Наступного дня подорожній повторив своє запитання. Ельза знову відповіла: « Він був учора», а Жанна мовила: «Він буде завтра». Коли ж у Ельзи і Жанни був день народження?


Засідання знавців і любителів математики

(7 – 8 класів)
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма: «Цікаве про математику»
Розпочинається з першого дня І відбувається на протязі всього тижня в школі, таким чином, щоб її зміг подивитися кожен бажаючий....

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...

Календарно-тематичний план з алгебри та початків аналізу для учнів...
Програми: Н. С., Єргіна О. В., Вашуленко О. П. «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання...

План проведення декади природничо-математичного циклу
Урок з інформатики LearningApps org розробка мультимедійних інтерактивних вправ 10-а кл

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 21. 04. 2009 р
Обговорення переліку проведення ремонтних робіт по школі. Залучення до цієї роботи спонсорів, батьків учнів школи

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О. С. Алгебра І початки аналізу:...
Обладнання: потокова презентація, опорна таблиця, картки для Математичного Лото, сигнальні картки для Бліц-опитування

Управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міськради
Матеріали призначені для письмових робіт на заняттях спецкурсів, факультативів, а також для поглибленого вивчення предмету

Уроку
Матеріали посібника призначені для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, які викладають математику в 6 класі 12 – річної...

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 05. 2009 р
Про підготовку школи до проведення змістовного відпочинку, оздоровлення та трудової зайнятості школярів під час літніх канікул 2009...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка