Пошук по сайту


Іспит. Птца. Лютий 2009 (попередня версія 2)

Іспит. Птца. Лютий 2009 (попередня версія 2)

Сторінка1/2
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

356

Іспит. ПТЦА. Лютий 2009 (попередня версія 2)

1

Місце курсу Прикладна Теорія Цифрових Автоматів у системі наук інформаційної сфери.

2

Визначення автомату

3

Визначення матерії

4

Визначення інформації

5

Визначення даних

6

Аналогові дані

7

Дискретні дані

8

Цифрові дані

9

Визначення терміну "сигнал"

10

Визначення поняття "теорія"

11

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від 0 до 10 степеню) у 10-ій системі числення

12

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від 0 до 10 степеню) у 2-ій системі числення

13

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від 0 до 10 степеню) у 8-ій системі числення

14

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від 0 до 10 степеню) у 16-ій системі числення

15

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від -1 до -10 степеню) у 10-ій системі числення

16

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від -1 до -10 степеню) у 2-ій системі числення

17

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від -1 до -10 степеню) у 8-ій системі числення

18

Математичні основи ПТЦА: степені 2 (від -1 до -10 степеню) у 16-ій системі числення

19

Латинська абетка

20

Грецька абетка

21

Факторіал

22

Математичний символ сумування

23

Способи обрахування двійкового логарифму

24

Аналогові та цифрові методи представлення та обробки інформації та їх порівняння.

25

ЦАП

26

АЦП

27

Імпульс та його характеристики

28

Амплітуда імпульса

29

Період імпульсів

30

Частота імпульсів

31

Тривалість імпульса

32

Фронт імпульса

33

Визначення дискретизації

34

Визначення квантування

35

Квантування у часі

36

Квантування за рівнем

37

Крок квантування

38

Рівень квантування

39

Квант

40

Варіанти квантування

41

Теорема Котельникова

42

Критерій Найквіста

43

Міри інформації

44

Структурні міри інформації

45

Комбінаторні міри інформації

46

Семантичні міри інформації

47

Адитивна двійкова міра Хартлі

48

Адитивна двійкова логарифмічна міра Хартлі

49

Одиниці кількості інформації

50

Префікси одиниць кількості інформації

51

Поняття ентропії та її властивості

52

Структурна схема передачі (обробки) інформації

53

Повідомлення, алфавіт, літера, слово.

54

Кодування літер двійковими символами

55

Переваги двійкового кодування літер

56

Кодова таблиця КОІ-7

57

Кодова таблиця КОІ-8

58

Кодові таблиці Windows (1251)

59

Кодові таблиці Unicode

60

Фізичне представлення двійкових символів

61

Види представлення двійкових символів

62

Способи передачі та обробки двійкових символів

63

Шістнадцятькова система числення

64

Вісімкова система числення

65

Двійкова система числення

66

Переведення чисел до 10-кової системи числення з системи числення з основою k

67

Переведення цілих чисел з 10-кової системи числення в систему числення з основою k

68

Переведення дробових чисел з 10-кової системи числення в систему числення з основою k

69

Переведення чисел з 16-кової й 8-кової систем у двійкову і зворотне переведення чисел

70

Ефективне кодування

71

Алгоритм ефективного кодування Шеннона – Фано

72

Система залишкових класів

73

Переведення чисел із позиційної десяткової системи числення до системи залишкових класів

74

Переведення чисел з системи залишкових класів до позиційної десяткової системи числення

75

Контроль на парність

76

Контроль на непарність

77

Код Хеммінга

78

Протигоночне сусіднє кодування

79

Карти Карно

80

Визначення помилкових станів при зміні двійкових чисел

81

Перегони сигналів у цифрових схемах

82

Виявлення перегонів сигналів

83

Визначення можливості виникнення перегонів сигналів за допомогою Карт Карно.

84

Визначення можливості виникнення перегонів сигналів у записі Квайна-МакКласкі.

85

Визначення алгоритму

86

Властивості алгоритму

87

Способи представлення алгоритму

88

Реалізація алгоритму, гіпотеза Черча

89

Формальні алгоритмічні системи

90

Універсальні формальні алгоритмічні системи

91

Рекурсивні функції

92

Визначення цифрового автомата

93

Складові частини цифрового автомата

94

Характеристики цифрового автомату

95

Класифікація цифрового автомата за способом формування вихідних сигналів

96

Автомат Мілі

97

Автомат Мура

98

Способи об'єднання цифрових автоматів

99

Ієрархічні структури

100

Визначення алгебри логіки

101

Функції алгебри логіки

102

Технічна реалізація функцій алгебри логіки

103

Кількість наборів змінних

104

Кількість функцій алгебри логіки, що формально залежать від n змінних

105

Кількість функцій алгебри логіки, що реально залежать від n змінних

106

Суперпозиція і перестановка

107

Базові функції алгебри логіки

108

Функції алгебри логіки 0 змінних

109

Функції алгебри логіки 1 змінної

110

Функції повторення і заперечення

111

Функції алгебри логіки 2 змінних, що зводяться до функцій 0 і 1 змінної

112

Функції алгебри логіки 2 змінних, що не зводяться до функцій 0 і 1 змінної

113

Функції диз’юнкція, кон’юнкція, інверсія

114

Функції І, АБО, НЕ

115

Функції заперечення диз’юнкції, заперечення кон’юнкції

116

Функції І-НЕ, АБО-НЕ

117

Функції NAND, NOR

118

Функція XOR

119

Функції логічного множення і логічного додавання

120

Функція мінімума

121

Функція максимума

122

Функції імплікації

123

Функції додавання за модулем 2, еквівалентність

124

Функція виключне АБО

125

Функція рівнозначності

126

Функції алгебри логіки 3 змінних, що зводяться до функцій 0, 1 і 2 змінних

127

Деякі функції алгебри логіки 3 змінних, що не зводяться до функцій 0, 1 і 2 змінних

128

Мажоритарна функція

129

Міноритарна фугкція

130

Національні умовні позначення елементів, що реалізують функції алгебри логіки

131

Американські умовні позначення елементів, що реалізують функції алгебри логіки

132

5 властивостей функцій алгебри логіки

133

Функції, що зберігають константу 0 і 1

134

Самодвоїсність ФАЛ

135

Монотонність ФАЛ

136

Лінійність ФАЛ

137

Теорема Поста-Яблонського про функціональну повноту

138

Визначення функціональної повноти системи функцій алгебри логіки

139

Функціонально повні системи, що використовуються на практиці

140

Монобазиси

141

Базис Буля, переваги базису Буля

142

Основні правила виконання логічних операцій в базисі Буля

143

Основні закони алгебри Буля

144

Правила де Моргана

145

Диз'юнктор

146

Кон'юнктор

147

Інвертор

148

Елемент NAND

149

Елемент NOR

150

Елемент XOR

151

Способи представлення функцій алгебри логіки

152

Таблиця істинності ФАЛ

153

Представлення ФАЛ за допомогою карт Карно

154

Перехід від скороченої до досконалої нормальної форми

155

Не повністю визначені функції алгебри логіки.

156

Класифікація аналітичних форм представлення функцій алгебри логіки.

157

Визначення терма.

158

Нормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

159

ДНФ

160

КНФ

161

Диз'юнктивна нормальна форма

162

Кон'юнктивна нормальна форма

163

Мінімізація з використання карт Карно за 1

164

Мінімізація з використання карт Карно за 0

165

Метод Квайна-МакКласкі-Петрика.

166

Мінімізація неповністю визначених функцій алгебри логіки.

167

Синтез схем у базисі Буля

168

Реалізація інвертора на КМОН-транзисторах

169

Реалізація елемента 2І-НЕ на КМОН-транзисторах

170

Реалізація елемента 2АБО-НЕ на КМОН-транзисторах

171

Розрахунок кількості транзисторів в елементах базиса Буля

172

Розрахунок кількості транзисторів в елементах монобазиса з довільною кількістю входів

173

Поліном Жегалкіна

174

Карти Карно

175

Особливості синтезу ФАЛ у небулевих базисах

176

Синтез схем у монобазисі І-НЕ

177

Синтез схем у монобазисі АБО-НЕ

178

Базис Жегалкіна

179

Основні правила виконання логічних операцій в базисі Жегалкіна

180

Мажоритарний базис

181

Пороговий базис

182

Нейроподібні структури

183

Варіанти визначення "ціни" комбінаційної схеми

184

Канонічна задача мінімізації ФАЛ

185

Загальна задача мінімізації ФАЛ

186

Класифікація методів рішення канонічної задачі мінімізації

187

ДДНФ

188

ДКНФ

189

Досконалі нормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

190

Скорочені нормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

191

Тупикові нормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

192

Мінімальні нормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

193

Абсолютно мінімальні нормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

194

Анормальні форми представлення функцій алгебри логіки.

195

Дужкові форми представлення функцій алгебри логіки.

196

Послідовність синтезу комбінаційних цифрових автоматів

197

Критерії синтезу комбінаційних цифрових автоматів

198

Швидкодія цифрових схем.

199

Способи доведення тотожності двох ФАЛ

200

Тризначна логіка Лукасевича

201

Багатозначна логіка Лукасевича

202

Багатозначна логіка Поста

203

Усунення перегонів сигналів. Сполучний терм.

204

Базові комбінаційні вузли

205

Повні дешифратори

206

Дешифратори з входом вибору кристала, умовне графічне позначення, таблиця істинності

207

Дешифратор “2–> 4”, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

208

Дешифратор “3 –> 8”, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

209

Дешифратор “4 –> 16”, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

210

Синтез ФАЛ на дешифраторі

211

Нарощування розрядності дешифратора (каскадне з’єднання дешифраторів)

212

Мультиплексор “4 -> 1”, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

213

Мультиплексор “8 -> 1”, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

214

Мультиплексор “16 -> 1”, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

215

Нарощування розрядності мультиплексора (каскадне з’єднання мультиплексорів)

216

Синтез ФАЛ на мультиплексорі

217

Демультиплексор "1->2", умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

218

Демультиплексор "1->4", умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

219

Демультиплексор "1->8", умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

220

Демультиплексор "1->16", умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

221

Шифратор, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

222

Пріоритетний шифратор, умовне графічне позначення, внутрішня схема, таблиця істинності

223

Двійково-десяткові коди

224

Постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП)

225

Синтез ФАЛ на ПЗП

226

Програмована матриця логіки (ПМЛ)

227

Синтез ФАЛ на ПМЛ

228

Програмована логічна матриця (ПЛМ)

229

Синтез ФАЛ на ПЛМ

230

Порівняння ПЗП, ПЛМ та ПМЛ

231

Спрощена схема дешифратора як матричної структури

232

Спрощена схема дешифратора з входом вибору кристалу як матричної структури

233

Спрощена схема мультиплексора як матричної структури

234

Спрощена схема ПЗП як матричної структури

235

Спрощена схема ПЛМ як матричної структури

236

Спрощена схема ПМЛ як матричної структури

237

Перетворювачі двійково-десяткових кодів на ПЛМ

238

Структурна схема комп'ютера

239

Процесор

240

Пристрій управління комп'ютера як цифровий автомат

241

Операційний автомат

242

Однорозрядний напівсуматор

243

Однорозрядний повний суматор

244

Багаторозрядний суматор

245

Реалізація суматора на ПЗП

246

Схема порівняння (=)

247

Вузол порівняння на базі дешифроаторів

248

Вузол порівняння на базі мультиплексорів

249

Універсальна схема порівняння (<, >, =)

250

Багаторозрядні схеми порівняння

251

Суматор на ПЗП

252

Вузол прискорення переносу

253

Суматор з наскрізним переносом

254

Суматор з груповим переносом

255

АЛП

256

Виконання арифметичних операцій АЛП

257

Виконання логічних операцій АЛП

258

Кодування операцій АЛП

259

Матричний помножувач

260

Комірка Гілда

261

Послідовнісні цифрові автомати

262

Елемент затримки.

263

Часові ФАЛ першого роду

264

Часові ФАЛ другого роду

265

Часові ФАЛ третього роду

266

Функція, що змінює час - зворотній зв'язок

267

Функціонально повна система часових ФАЛ

268

Визначення тригера

269

Загальна схема тригера

270

Класифікація тригерів

271

Синхронні тригери

272

Асинхронні тригери

273

Стани тригера

274

Принцип роботи генератора синхроімпульсів

275

RS-тригер

276

неR-неS-тригер

277

Заборонені стани RS-тригера

278

Заборонені стани неR-неS-тригера

279

Тригера, що називаються Latch

280

D-тригер, що спрацьовує по тілу синхроімпульса

281

Тригери, що називаються Flip-flop

282

D-тригер, що спрацьовує по фронту синхроімпульса

283

Двоступеневий D-тригер

284

Умовні позначення входів синхронізації тригерів

285

Призначення входу С у тригерах

286

Призначення входу R у тригерах

287

Призначення входу S у тригерах

288

Призначення входу D у тригерах

289

Призначення входу J у тригерах

290

Призначення входу K у тригерах

291

Призначення входу СE у тригерах

292

Т-тригер, умовне графічне позначення, таблиця істинності, часова діаграма

293

JK-тригер, умовне графічне позначення, таблиця істинності, часова діаграма

294

Тригери з входом дозволу синхроімпульсів

295

Поєднання синхронних і асинхронних входів у тригерах

296

Сигнали збудження тригерів

297

Часова діаграма роботи RS-тригера

298

Часова діаграма роботи D-тригера, що спрацьовує по фронту синхроімпульса

299

Часова діаграма роботи D-тригера, що спрацьовує по тілу синхроімпульса

300

Часова діаграма роботи T-тригера

301

Часова діаграма роботи JK-тригера

302

Граф автомата RS-тригера

303

Граф автомата D-тригера

304

Граф автомата T-тригера

305

Граф автомата JK-тригера

306

Оперативний запам'ятовуючий пристрій

307

Регістри, класифікація

308

Паралельні регістри

309

Регістри з асинхронними та синхронними входами

310

Регітр зсуву

311

Універсальний регістр зсуву

312

Найпростіший лічильник

313

Граф автомата лічильника

314

Структура цифрового автомата

315

Класифікація цифрових автоматів за типом елементів комбінаційної частини

316

Класифікація цифрових автоматів за типом елементів пам'яті

317

Класифікація цифрових автоматів за принципом формування вихідних сигналів

318

Мікропрограмні автомати

319

Способи кодування станів автомата

320

Функція переходів автомата

321

Функція виходів автомата

322

Таблиця переходів автомата

323

Таблиця виходів автомата

324

Абстрактний автомат

325

Структурний автомат

326

Правила переходу від блок-схеми алгоритму до графа автомата Мура

327

Правила переходу від блок-схеми алгоритму до графа автомата Мілі

328

Послідовність синтезу цифрових автоматів

329

Логічні операції над числами в двійковій системі числення.

330

Додавання чисел у двійковій системі числення.

331

Віднімання чисел у двійковій системі числення.

332

Переповнення при виконанні додавання та віднімання.

333

Прямий код

334

Обернений код.

335

Доповняльний код.

336

Модифікований доповняльний код

337

Класифікація зсувів

338

Логічні зсуви двійкових чисел.

339

Циклічні зсуви двійкових чисел.

340

Арифметичні зсуви двійкових чисел.

341

Множення чисел у двійковій системі числення.

342

Ділення чисел у двійковій системі числення.

343

Заокруглення двійкових чисел

344

Формати представлення чисел

345

Формати чисел з фіксованою комою

346

Формати чисел з рухомою комою

347

Порівняння форматів з рухомою і фіксованою комами

348

Виконання додавання і віднімання чисел у форматі з рухомою комою

349

Виконання множення чисел у форматі з рухомою комою

350

Виконання ділення чисел у форматі з рухомою комою

351

Особливі ситуації при виконанні операцій над числамі у форматі з рухомою комою

352

Нормалізація мантиси

353

Нормалізована мантиса

354

Денормалізована мантиса

355

Синхронні та асинхронні цифрові автомати

356

Перетворювач двійкового коду у код семисегментного індикатора
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 19. 05. 2009 р
Про підготовку школи до проведення змістовного відпочинку, оздоровлення та трудової зайнятості школярів під час літніх канікул 2009...

Контрольні запитання 4 семестр іспит
Проектування архітектури програмних систем. Загальні підходи та проектування різних видів архітектури програмних систем

Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет
Прикладна теорія цифрових автоматів (птца), частина 1 комп’ютерна арифметика. Тексти лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальностей...

Закон України «Про загальну середню освіту»
Управлінської діяльності щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів у 2008-2009...

Наради при директорі по Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 від 21. 04. 2009 р
Обговорення переліку проведення ремонтних робіт по школі. Залучення до цієї роботи спонсорів, батьків учнів школи

Особливості створення, функціонування та використання мультимедійної продукції 11
Методичні матеріали до конспекту лекцій з дисципліни “Системи мультимедіа” для студентів базового напрямку 0915 "Комп'ютерна інженерія"...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25. 11. 2009 №1064 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності дитячих будинків...

Наказ
України від 21 грудня 2009 року №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року за №39/17334), з метою організованого...

Наказ
України від 21 грудня 2009 року №1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року за №39/17334), з метою організованого...

Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики ІІ етап
На прямій відмічено декілька точок. Між кожними сусідніми точками вставили по дві точки. Отримали нову систему точок, яка складається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

a.lekciya.com.ua
Головна сторінка